Renovera gammal bastu

I det gamla badrummet fanns en bastu, som inte använts på mycket länge. Den var både instängd och ful. Så här blev den en riktig pärla. Här får du 7 bra tips för dig som vill renovera din gamla bastu.

bastu
Välkommen i bastun! Vilken känsla att få stiga in i en trädoftande alldeles nybyggd bastu…

I anslutning till duschutrymmet i det orenoverade badrummet fanns en bastu med gammal inbränd, kådablödande stående granpanel och plats för tre vuxna, som familjen egentligen aldrig nyttjat. Det var helt enkelt inte någon i familjen som tyckte att det var skönt att bada i denna bastu.
Då bastuns mått är små, 130 x 170 cm, önskade man sig en ljus panel för att öka känslan av fräschör och rymd. Valet föll på asp, eftersom den är kvistfri och nästan helt vit. För att förstärka breddupplevelsen i det ganska lilla basturummet valde man liggande panel.

Varför hade det alltid känts så instängt i gamla bastun? Den frågan blev snabbt besvarad i samtalet med bastutillverkaren Tylö. Familjens bastu hade aldrig haft någon tilluftsventilation! Grundförutsättningen för en trivsam och säker bastu är att luftväxlingen kan ske obehindrat. Tilluftintaget skall alltid placeras genom väggen under bastuaggregatet och frånluftventilen diagonalt i förhållande till tilluftintaget högt upp nära taket. Dessutom måste de båda ventilerna mynna mot ett och samma rum, annars fungerar inte luftväxlingen.

1. Golvet iordningställdes först. Tätskikt lades på det gamla rengjorda betonggolvet och drogs upp 10 cm på väggarna. Därefter lades samma typ av keramikplatta på golvet som på badrummets väggar. Golvplattorna lades med svagt fall mot dörröppningen som gjordes utan tröskel för att underlätta rengöring. Runt väggarna lades skurna bitar av samma platta som sockel upp till ca 10 cm.

2. Sedan reglades väggar och tak. För att undvika fuktproblem måste en luftspalt mellan bastuns isolering/reglar och omgivande väggar och tak utföras. Lagom avstånd erhålls om 22 mm läkt först monteras på väggar och tak. På läkten skruvas sedan 45×45 mm råplan reglar. Sätt läkt och reglar även runt de två luftventilerna. Reglarna avlutas ca 80 mm ovan golv så att panelen kan ”lappa över” sockelns övre del.

Mät ut för bastuaggregatets fästen samt fästen för lavar och förstärk regelverket på dessa ställen med rejäla kortlingar. Fäst kortlingarna om möjligt även i bakomliggande väggar.

För att isoleringen inte skall ”trilla in i” luftspalten spändes även ståltråd korsvis mellan alla reglar och bakomliggande läkt.

 
Ventilation är A och O i en bastu. Ventillucka som smälter in i väggen 106 kronor, och en termometer 162 kronor. Båda från Tylö AB.

3. Tomrör till elmatning Därefter monterades tomrör för elmatningen till bastuaggregatet enligt elektrikerns anvisning. Elrören skall alltid ligga bakom isolering till skydd för värmen.
För att inte ta upp någon plats på bastuns väggar valdes en för bastu godkänd fiberoptisk armatur för takmontage som belysning. Armaturen består av en ljusgivare som placeras i ett angränsande förrådsrum varifrån små plaströr innehållande fiberoptiken dras in i bastuns tak ovan isoleringen.

4. Isolering Sedan var det dags att isolera med 45 mm mineralullsisolering. Fiberoptiken drogs ner genom isoleringen på de ställen där de senare skulle monteras i takpanelen.
Då isoleringen i väggar och tak var på plats monterades en så kallad bastufolie. Folien är ett diffusionsskydd som fästs med häftpistol i reglarna med ordentlig överlappning, t ex en reglingsbredd direkt på isoleringen. För att säkerställa att luftväxling sker bakom bastuns täckpanel skruvas därefter 22 mm läkt på alla reglar.

5. Därefter kan arbetet med panelen börja. Starta med taket. Spika med dyckert i notspåret och använd spikförsänkare så blir panelen en fröjd för ögat under kommande bastubad. Fiberoptiken monteras i hål i panelbrädorna. Börja uppifrån på väggarna vid montering av panelen. Såga bort fjädern på översta panelbiten och släpp ner den ca 10 mm under taket för att säkerställa luftcirkulationen. Spika även väggarna med dold spikning och avsluta med sista panelbrädan någon cm nedanför reglarnas underkant.
Dörromfattningen in i bastun gjordes i detta fall av inredningsplywood som anslöt mot panelen runt dörröppningen. Över skarven monterades hörnlister av furu.

6. Lavar För att få riktigt snygga och detaljarbetade lavar av asp, köptes dessa färdigmonterade i rätt längd från Tylö. Den undre laven gjordes flyttbar och monterades på långa upplag som går ända in till bakväggen för att underlätta städningen. För att ytterligare öka rymdkänslan monterades dörr av klarglas.

   
Vad för slags aggregat som passar i bastun är viktigt att ta reda på. Här passade en Tylö sport 6 väl in. Naturligtvis behövs en stäva i rostfritt, 368 kronro och en skopa. Allt från Tylö AB.

7. Val av aggregat Tylös aggregat Sport 6 på 6,6 kW som lämpar sig för bastuvolumer mellan 4-8 m3 valdes för denna bastu.

Köpinformation:

Tylö AB 035-10 00 80

Bastu Specialisten 08-445 14 10


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar