12 av 20 vanliga tätskikt läcker fortfarande

Senaste testet visar att det fortfarande finns brister i merparten av de branschgodkända tätskikt som är vanliga i villor, radhus och fritidshus i Sverige.


För två år sedan presenterade Länsförsäkringar resultatet av sitt första test: hela 17 av 20 av de vanligaste svenska tätskikten läckte.  Testet, som utfördes av SP Sveriges Forskningsinstitut har nu följts upp med ett nytt, där även plastmattor ingår.

– Tolv av 20 tätskikt läcker fortfarande, vilket är ett stort problem. Mer än hälften av systemen läcker och håller inte den kvalitet som krävs för att det ska bli rätt. Otäta tätskiktssystem orsakar över 20 000 skador om året, vilket innebär problem för den boende och samhällskostnader på över en miljard om året, säger Peter Bratt, byggskadeexpert på Länsförsäkringar.

Flera av läckagen upptäcktes först efter att tätskikten tagits bort från provlådan. Främst är det vid skarvar och anslutningar, som vid golvbrunnen, där risken för läckage är störst.

– Det är små läckage som inte syns på utsidan av provlådan men som orsakar fuktskador i ett badrum över tid. Skador som enligt statistiken upptäcks cirka fem-sju år efter installationen. De flesta hus har dessutom fuktkänsliga material under tätskiktet som spånskiva och kartongklädda gipsskivor som ökar risken för mögel och besvärande lukt vid ett läckage.

Enligt Peter Bratt är läckande tätskikt orsaken till minst 20 procent av fuktskador i badrum. Syftet med testerna är att påverka tillverkarna att utveckla tätskikten med bland annat förbättrade egenskaper.

– Vi hade förväntat oss ett bättre resultat. Det har blivit något bättre, men det är fortfarande många som fallerar. Systemen är för komplexa och det är svårt att montera dem på enkelt och säkert sätt. Det saknas också bra egenkontroll för att kontrollera att tätskiktet är tätt innan det kläs med keramik.

Gäller hemförsäkringen även om mitt tätskikt inte klarade testet?

– Ja, alla branschgodkända tätskikt omfattas av försäkringen oavsett resultatet i vårt test. Mitt råd till dig som ska bygga nytt badrum är att läsa på så mycket som möjligt, kolla tester, välj ett godkänt tätskikt och anlita en certifierad entreprenör. Använd också ”Hantverkarformuläret 14” när du skriver avtal med entreprenören.

Tätskikten som testats är de som är vanligast i Sverige. Samtliga är CE-märkta och branschgodkända av Byggkeramikrådet, vars vd Magnus Janson dock menar att testet skapar onödig oro.

Magnus, finns det anledning att se över branschkraven?

– Nej. Vi känner inte att vi behöver höja ribban på något sätt och tycker att de krav vi har idag, Etag 022, är uppfyllande för våra produkter. Vi känner oss trygga. Vår synpunkt är att man inte kan dra de här slutsatserna från ett laboratorietest utan titta på hur det ser ut i verkligheten.

Följer ni upp detta test på något vis?

– Vi driver hela tiden utvecklingsprojekt, att produkterna ska uppvisa att de är täta, tydliga monteringsanvisningar och att de är funktionsdugliga. Testet i sig har vi inget att säga om, men enligt oss är slutsatserna i det felaktiga.

Mer om Byggkeramikrådets synpunkter kring testet kan du läsa här.

Mer om det tidigare testet kan du läsa här.

De åtta tätskikt som klarade testet 2016

Företag/leverantör Tätskiktssystemen
Ardex AB Ardex Tricomsystem med Ardex 7+8
BASF AB/PCI Sverige PCI VG2014
Bostik AB Bostiks tätskiktsystem Wet room foil system
(VT vF & VT gF)
Byggmax Byggmax foliesystem för våtrum
CC-Höganäs Byggkeramik AB CC Höganäs Foliesystem V12-3 och G12-3
Kerakoll Spa Kerakoll foliebaserade konstruktion Kerablock TEX 750
Kiilto AB Kiilto KeraSafe Folie System
Mira Byggeprodukter A/S Mira Tätskiktsystem SE1

De 20 testade tätskikten

Företag/Leverantör Tätskisktsystem
Byggmax Byggmax foliesystem för våtrum
Ardex AB Ardex Tricomsystem med Ardex 7+8
Forbo Flooring AB Golv: Forbo Aqualon. Vägg: Forbo Onyx
LIP Sverige AB LIP Folie system 25
Sika Sverige AB System Schönox Folie 1
Sopro Sopro AEB 640 Tätskiktsystem
Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB Weber Tec Foliesystem
Alfix A/S Alfix våtrumsmatta monterad i Alfix 2K Tätningsmassa
Biltema Biltemas foliesystem
Centro Kakel och Klinker AB Centros TM# F-System (tätskiktsfolie)
Bauhaus & Co KB Probau Tätskiktsystem SE1
BASF AB/PCI Sverige PCI VG2014
Mira Byggeprodukter A/S Mira Tätskiktsystem SE1
Tarkett AB Tarkett Tarkodry Floor och Tarkodry Wall
Kerakoll Spa Kerakoll foliebaserade konstruktion Kerablock TEX 750
CC-Höganäs Byggkeramik AB CC Höganäs Foliesystem V12-3 och G12-3
Mapei AB Mapei Mapeguard WP90 foliesystem
Norgips Svenska AB Knauf våtrumssystem folie
Bostik AB Bostiks tätskiktsystem Wet room foil system
(VT vF & VT gF)
Kiilto AB Kiilto KeraSafe Folie System

Hos Prisjakt kan du jämföra priser på badrumsprodukter. 

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar