Fixa rinnande toalett!

Om det rinner vatten ur cisternen även när du inte spolar, så är det lätt att täta läckan. Läs här hur du själv klarar jobbet och får en "ny" toalett för ett par hundra kronor.

Det kan snabbt bli dyrt att inte täta en rinnande toalett. För även om du tror att det inte kommer så mycket vatten, så kan vi tala om spillet i en toalett som rinner – och där det tydligt syns – kan bli upp till 200 liter per dygn. 

Alla moderna toaletter är konstruerade på i princip samma sätt. Knopp (A), skruv (B), cisternlock (C), dragarm (D), monteringsbrygga (E), flottörarm (F), flottör (G), bräddavlopp (H), ventil (J), bottenventilens flottör (K), packning (L), bottenbrygga (M), ventilsäte (N) och inloppsrör (P).

Plocka fram miniräknaren och multiplicera antalet liter med kostnaden. Med andra ord finns det all anledning att genast gripa in när man ser att det rinner vatten i toaletten. Inte nog med att det kostar pengar. Det är också slöseri med miljöresurser och vattnet lämnar ofta kalk- och smutsränder efter sig.

Läs mer: Sju fel du själv kan laga i badrummet

Kalk och slitage – vanlig orsak till att toaletten rinner

Det kan finnas flera orsaker till att toaletten rinner, men oftast är det för att packningarna har kalkat till eller att de är slut.

Eftersom de flesta moderna toaletter har i stort sett samma konstruktion är det ganska enkelt att laga samt att montera nya delar i en toalett. Det är också lätt att hitta reservdelar. De brukar lagerföras 10-25 år i affärerna och finns förstås hos tillverkarna.

Börja med att stänga av vattnet vid stoppventilen. Lossa knoppen (A) och muttern (B) som håller locket (C). Lyft armen (F) till flottören (G) försiktigt så spolas vattnet ut ur cisternen.

Tips – kontrollera flottören

Du kan lätt kontrollera om flottören är intakt eller ej. Pressa ner den under vatten och se efter om det kommer ut luftbubblor från den. I så fall är den otät och ska bytas ut. För att få bort kalkavlagringar runt ventilsätet kan du använda ättikssyra.

Så fixar du din rinnande toalett


1. Om toalettcisternen är försedd med en så kallad brygga (E), så ska denna plockas bort – men gör det försiktigt. Bryggan sitter oftast fast enbart med klämmor. Se efter att den inte är fastskruvad innan du lyfter.


2. Ta bort sprinten ur ventilen och dra sedan loss axeln så att flottören (G) och flottörarmen (F) kan plockas bort helt. Om ventilen går trögt kan det bero på kalk. Lös upp kalken med en ättikssyrafuktad trasa.


3. Ta nu bort ventilen (J), som sitter längst upp. Under ventilen sitter en gummipackning och denna brukar ofta vara sliten och därmed otät. Byt därför ut packningen.


4. Om vattnet inte rinner ut via bräddavloppet ner till wc-skålen, utan kommer ut via packningen i ventilsätet så ska packningen bytas. Rensa först rent och smörj sedan in den nya packningen med silikon.


5. Kontrollera att bottenventilens flottör (K) är hel. Om den har spruckit eller är defekt på annat sätt så skall den bytas. Då brukar man också behöva byta bottenventilen och dragstången.


6. När du har avkalkat och rengjort ventilsätet (J) samt satt alla delar på plats igen, så kan du försiktigt öppna stoppventilen. Justera sedan fram önskad vattennivå med bland annat skruven ovanpå ventilen.


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar