Guide: Bygg terrass på en helg

Har du planer på att bygga träterrass? Här är en enkel guide med knepen som fixar en snygg terass på bara en helg.  

Gör det själv följer med två rutinerade och duktiga hantverkare och ser när de nästan lekfullt hanterar både såg och brädor och skapar en ny terrass. Du blir säkert frestad att själv mäta upp på gräset för att lägga ett eget trädäck, för snickarna bjuder under arbetet på en mängd knep som underlättar arbetet väsentligt. Och kan de, så kan du!

Börja med att gräva bort jord

Arbetet börjar med att terrassen stakas ut och jord grävs bort för att trädäcket ska kunna ligga plant med gräsmattan. Redan nästa dag, innan det är dags för kvällsmat, är terrassen klar – och då har de ändå haft tid att också snickra en trappa från vardagsrummet ner till terrassen.

Planera arbetet

Hemligheten är att planera arbetet noga för då går det snabbt och effektivt. Och de använder sig förstås av proffsverktyg och redskap. Mycket av tiden går åt till att skapa underlaget och sedan går det snabbt att lägga på brädorna.

Material till terrass

95 x 95 mm tryckimpregnerat trä

 • 10 stolpar (A) à 115 cm (sågas av 5 stolpar på 240 cm)

45 x 95 mm tryckimpregnerat trä

 • 1 bärlina (B), 785 cm (2 st. à 420 cm)
 • 2 bjälkar (C) a 785 cm (4 st. à 420 cm)
 • 14 golvreglar (D) à 425 cm

28 x 120 mm trallbrädor

 • 34 brädor (E) à 480 cm
 • 34 brädor (F) à 360 cm

Dessutom:

 • 10 vagnsbultar med muttrar, M12 x 180 mm
 • 10 bulldogbrickor, 12 mm
 • 13 betongskruvar, 150 mm
 • 800 rostfria trallskruvar, 4,2 x 55 mm
 • 80 rostfria träskruvar, 6 x 120 mm
 • Tjärpapp
 • Träolja
 • Täckande utelasyr

Verktyg

 • Minigrävmaskin (den hyrdes)
 • Motordriven jordborr (den hyrdes) och en smal spade
 • Rotationslaser
 • Snörslå
 • Kap- och geringssåg och fogsvans
 • Skruvdragare och borrmaskin
 • Långt vattenpass
 • Handslägga eller tung hammare
 • Spärrhylsnyckel och hylsor
 • Tvingar och bräckjärn

Verktygstips – hyr en motordriven jordborr

Om du ska gräva ner många stolpar kan du spara en hel del tid på att hyra en motordriven jordborr. Det krävs två personer att styra den starka borren och man måste verkligen hålla den stadigt. Har du ingen medhjälpare kan du använda en vanlig jordborr utan motor och slippa gräva så mycket.

Målartips – måla allt trä i förväg

Måla allt trä i förväg. Oavsett om du vill stryka brädorna med heltäckande lasyr, som villaägaren önskade, eller med olja så ska det göras i tid så att brädor och reglar är torra när de monteras. Det är också oändligt mycket lättare att måla kanterna innan brädorna läggs på plats. Glöm sedan inte att stryka alla sågade ytor och kortändar.

Välj rätt slags trallbrädor

Det finns en hel del alternativ att välja bland när du ska köpa trä till läggning av ett däck, så det gäller att välja rätt.

Tryckimpregnerat trä

Du bestämmer naturligtvis själv vilket träslag trallbrädorna ska vara av, men allra vanligast är tryckimpregnerat trä, dvs. gran och furu som finns i grön respektive brun nyans.

Ädelträ

Köp endast NTR- märkt trä så är du säker på att träet håller länge. Furu och gran kan också vara värmebehandlad, som anses vara en mer miljövänlig teknik. Du kan också satsa på trallbrädor av ädelträ, t.ex. cumaro, fast löpmeterpriset är högt.

Lärkträ

Lärkträ är ett annat alternativ, men då ska det vara sibirisk lärk – inte baltisk som lätt torkar och spricker. Vill du ha en helt underhållsfri terrass, väljer du kompositbrädor till läggningen.

Dag 1, klockan 8.00

Gräset under terrassen tas bort 

Familjen i villan vill att trädäcket ska ligga plant med gräset och därför tvingas de två hantverkarna göra en jättestor insats, som många av oss helst vill slippa: De gräver bort så mycket jord att de kan skapa en träkonstruktion som i färdigt skick har samma nivå som gräsmattan.De ser till att bärlinan på väggen och de två andra långa balkarna hamnar på samma nivå. Det är mycket lättare än att justera in alla reglarna som brädorna ska fästas på.

Hyr en minigrävmaskin

De sparar också tid genom att använda en minigrävmaskin. Utan den skulle de behöva gräva i flera dagar.

1. Minigrävmaskinen är effektiv och gräver rätt snabbt bort 45 cm jord, så att snickarna kan få plats för balkar, reglar och inte minst luft under konstruktionen. Det gäller också att veta var de ska lägga all jord för det är cirka 15 kubikmeter.

2. Djupet i gropen kollas hela tiden. Hantverkarna markerar med en rotationslaser en nivå på fasaden och med hjälp av tillhörande instrument och käppar kollar de hela tiden hur djupt man gräver. Rotationslasern markerar en vågrät linje på fasaden, och det är den man arbetar utifrån.

Dag 1, kl. 11.00

Stolparna grävs ner 

Efter en välbehövlig snabbfika är det dags att sätta stolparna på plats, så att konstruktionen kan snickras ihop. Stolparna ska bära de två bjälkarna medan den tredje, bärlinan, fästs på väggen. Varje bjälke ska stöttas av fem stolpar och de ska sticka upp cirka 25 cm över marknivå. Det innebär att de ska sättas ner 90 cm och att hålen i marken görs lite djupare så att bottnen kan göras fast.

1. Bärlinan B:s placering på väggen markeras med hjälp av den nivå som hantverkarna redan har markerat på huset med rotationslasern. Bärlinan ska sitta så att det finns plats ovanpå den för både reglar och trallbrädor.

2. Bärlinan B skruvas fast av den ena snickaren medan den andre ser till attden sitter på rätt nivå. Skruvarna sticks in i hål som borrats genom träet och in i väggen med 7,5 mm borr. Skruvarna gängar sig fast i teglet utan pluggar. Vid varje skruv sticker snickaren ner ett par bitar vikt tjärpapp mellan bärlinan och väggen för att hindra fuktvandring. 

3. Bärlinan skarvas och bakom skarven sticker snickarna ner tjock tjärpapp såatt den inte ligger an mot tegelväggen. TIPS: Det är mycket noga att ovansidan på de två reglarna hamnar på samma nivå.

4. Stolphålen grävs rekordsnabbt med motordriven jordborr. Stolparna ska stå i raka linjer så därför har snickarna spänt linor på korrekt avstånd från väggen och parallellt med den. De har också markerat för varje stolpe.

5. Stolparna sticks ner i hålen på en bädd av singel. Ovansidan på stolparna ska ligga på samma nivå som ovansidan på bärlinan. Detta kollas med laservattenpass.

6. Ibland måste ett hål göras djupare och det går fort med en plintspade, som är ett bra komplement till jordborren. Med spaden kan man få upp det sista lösa gruset och justera djupet i hålet.

7. Stolparna A knackas ner de sista centimetrarna. För att stolparna inte ska sjunka ställs de på en bädd av singel som gör att de sticker upp lite för högt. Därför knackas de ner på plats med handslägga, en stor hammare eller en yxa.

8. Grus och sand packas noga runt stolparna samtidigt som snickarna kollar att stolparna står precis intill det snöre de har spänt upp. Jorden packas hårt för cirka var 10:e cm som den fylls på.

Dag 1, kl. 14.00

Sätt ihop bjälkar och bärlina

Till bjälkar och bärlina använder snickarna 45 x 95 mm tryckimpregnerade reglar. Det är samma dimension som de reglar som trallbrädorna ska läggas på. Eftersom det är så många reglar som fördelar belastningen så duger 45 x 95 mm. Bärlinan sitter redan på sin plats på väggen och nu ska bjälkarna fästas på stolparna så att de får ovansidan på samma nivå som ovansidan på bärlinan.

Justera terrassens höjd

När väl höjden har justerats millimeternoga så behöver våra hantverkare inte mer tänka mera på nivån.

1. Bjälkarna C låses fast på sidorna av stolparna A med tvingar så att de är på samma nivå som bärlinan. Även nu kollar snickarna med hjälp av rotationslasern att nivån hålls. En regel D läggs åt andra hållet.

2. Snickarna borrar hål genom både stolpe A och bjälke C med 12 mm borr. Hålen placeras mitt på varje stolpe med undantag av där en bjälke skarvas. Där borrar de två hål, ett för varje bjälke.

3. Bjälkarna fästs på stolparna med M12 vagnsbultar och muttrar och med bulldogbricka mellan stolpe och bjälke. Innan muttern dras åt trär snickarna en stor bricka på bulten. Då kan muttern dras åt mycket hårt utan att försvinna in i träet. Tänderna på en bulldogbricka biter sig fast i både stolpe A och bjälken när C skruven dras åt.

Dag 2, kl. 8.00

Montera reglar och brädor

Nästa dag kommer snickarna sent, först klockan åtta, men det gör inget för de blir färdiga i dag. Nu ska de montera reglar tvärs över bjälkarna och sedan ska trallbrädorna skruvas fast. På klassiskt sätt fördelas reglarna så att centrumavståndet mellan dem blir 60 cm. Det markerar snickarna genom att dra streck på bjälkarna där vänster sida på varje regel ska placeras.

Placera tallbrädor

Ovanpå reglarna läggs trallbrädorna med 5 mm mellanrum. De läggs växelvis en kort och en lång och fästs med två skruvar i varje regel. När alla brädor har lagts sågas ändarna av.

1. Reglarna D placeras på bjälkarna C på var 60:e cm (centrumavstånd). Det går snabbt att markera placeringen och ännu snabbare att lägga ut reglarna. Snickarna drar i en skruv i varje regel snett ner i bjälken i stället för att använda beslag. Regeln D fästs i bjälken C med en skruv som dras snett ner i bjälken.

2. Var sjätte terrassbräda E och F läggs på reglarna D. Snickarna vet precis var brädorna ska ligga för det har de mätt sig fram till och sedan markerat lägena med snörslå. Då undviker de att en skev bräda styr läggningen och att brädorna kommer snett.

3. De utlagda brädorna fästs med en trallskruv till att börja med i varje regel. Våra hantverkare börjar i den ena änden och arbetar sig vidare, regel för regel. De är noga med att brädorna ligger vid märkena.

4. Resten av trallbrädorna E och F läggs. Varannan bräda man börjar med är lång, varannan kort. På så sätt fördelar man skarvarna så att inte alla hamnar på samma regel C. Brädorna sticker ut lite i ändarna men kapas när alla har lagts.

5. Samtliga brädor fästs först med en enda skruv i varje regel samtidigt som man är noga med att fördela luften runt brädorna. Det är en bättre teknik än att styra placeringen med distansklossar. Mitten på reglarna markeras på brädorna så att alla skruvar kan sättas i raka rader.

6. Några brädor måste pressas för att de ska komma på plats och ligga snyggt. Det klarar snickarna med ett litet bräckjärn. Brädorna kan lätt pressas åt sidan för de sitter ju med endast en skruv. När alla brädor är på plats fästs den andra skruven i varje regel.

7. Brädorna kapas i bägge ändar när samtliga brädor har skruvats fast. Det gör snickarna snabbt med sänksåg som styrs med hjälp av sågskena. Därefter ska alla lösa bitar plockas bort och ändträet på de kapade brädorna stryks med lasyr.


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar