Branschförbunden

Här hittar du olika branschförbund.


Byggkeramikrådet
Högbergsgatan 27
11620 Stockholm
Tel: 08-641 21 25  Fax: 08-702 20 15

Branschorganisationen för kakel, klinker och plattsättning.
Kakel och klinker på rätt sätt!
Vi har svar på dina frågor om våtrum med kakel och klinker. Hur ska det göras? Vem har behörighet? Är det rätt utfört?
·        Branschregler och godkända tätskiktssystem
·        Behöriga plattsättningsföretag
·        Svar på vanliga frågor

Allt du behöver veta hittar du på www.bkr.se.

[hemsida]   [e-post]   [karta]  

Elektriska Installatörsorganisationen
Rosenlundsgatan 40, Box 17537
11891 Stockholm
Tel: 08-762 75 00  Fax: 08-668 86 17

Elektriska Installatörsorganisationen EIO – Det här är EIO: EIO är en politisk obunden och oberoende företagarorganisation som ansluter elteknikentreprenörer. Hitta din närmaste Elinstallatör. Här kan du finna din närmaste elinstallatör: www.eio.se. Snabbfakta om EIO:
* EIO har 2600 elinstallationsföretag som medlemmar.
* 85 % av elteknikbranschens företag är medlemmar i EIO.
* Antalet anställda i dessa företag är 23000.
* EIO har huvudkontor i Stockholm och elva distriktskontor på tio orter.

Vill du veta mer om EIO? Kontakta oss på telefon 08-762 75 00, e-post: info@eio.se eller besök vår hemsida: www.eio.se

[hemsida]   [e-post]   [karta]  

Glasbranschföreningen
Skeppsbron 40, Box 16286
10325 Stockholm
Tel: 08-453 90 70  Fax: 08-453 90 71

Glas är ett fantastiskt material som kan användas till mycket mer än fönster. Det är i olika kombinationer bland annat energisnålt, brand- och inbrottssäkert, säkert för barn och vuxna och vackert i olika inredningsdetaljer. Vänd dig till ett kunnigt och tryggt glasmästeri i din närhet. Glasbranschföreningens medlemmar och kunskap om glas finns på hemsidan www.gbf.se

[hemsida]   [e-post]   [karta]  

Målaremästarna
Box 16286
103 25 Stockholm
Tel: 0770 – 93 90 00  Fax: 0770 – 93 90 01

Målaremästarna är bransch- och arbetsgivarorganisation för måleriföretagen i Sverige. Målaremästarnas uppgift är att stödja medlemsföretagen och verka för måleribranschens utveckling. Våra medlemmar är professionella måleriföretag som ger mer till kunden. Det innebär bland annat aktiv rådgivning, ansvar och resultat över förväntan.

[hemsida]   [karta]  

Plåtslageriernas Riksförbund
Årstaängsvägen 19 C, Box 17536
11891 Stockholm
Tel: 08-762 75 85  Fax: 08-616 00 72

Välj alltid ett PLR-företag
Varför skall jag som konsument anlita ett företag tillhörigt Plåtslageriernas Riksförbund?

Det finns ett övergripande krav på medlemskap i Plåtslageriernas Riksförbund, nämligen seriositet.
Våra medlemsföretag innehar F-skattesedel, de redovisar moms, skatt och arbetsgivaravgifter. De har försäkringar för sina anställda och ansvarsförsäkringar gentemot sina kunder.
Inom förbundet arbetar vi aktivt med information och utbildning av våra företagare och deras anställda.
Skulle det uppstå en tvist mellan en kund och ett företag, går vi in och hjälper till att hitta en lösning på problemet.
Vi har även ställt upp etiska regler för relationerna mellan företagen och deras kunder. Tillsynen av att dessa regler följs handhas av ett tillsatt etiskt råd. De företag som inte följer uppställda lagar, regler eller våra stadgar blir i slutändan uteslutna.

Välj ett alltid ett PLR-företag – det tjänar du på!

Plåtslageriernas Service AB har tilldelats högsta kreditvärdighet hos UC och i Dun & Brandstreets kreditratingsystem

[hemsida]   [e-post]   [karta]  

SERO
Box 1148
58111 Linköping
Tel: 013 – 12 79 50  Fax: 013 – 12 70 80

SERO (SkorstensEntreprenörernasRiksOrganisation) är en branschorganisa¬tion för seriösa skorstensentreprenörer. Förbundet har tillkommit efter eget initiativ från verksamma inom branschen och dess målsättning är enkel och kan uttryckas med ett enda ord Beställartrygghet. Idag består förbundet av ca 40 medlemmar och den fungerar även som en remissinstans till myndigheter. Förbundet bildades 2001.

[hemsida]   [e-post]   [karta]  

Svenska Brunnsborrares Branschorganisation
Västergatan 11, Box 174
22140 Lund
Tel: 075-700 88 20  Fax: 075-700 88 29

Geotec bildades 1977 och har sedan dess utvecklats till Skandinaviens största sammanslutning av fristående borrningsföretag. Ett sextiotal företag är anslutna till oss. Våra medlemsföretag utför uppdrag både åt enskilda konsumenter och åt företag, statliga verk, kommunala förvaltningar m fl. Företagen är verksamma inom ett flertal olika områden där borrningsteknik används: brunnsborrning, grundläggning, geologisk prospektering, grundundersökningar och energiproduktion. Uppdragen kan handla om grundstabilisering åt byggindustrin, gasutvinning på soptippar, installationer av värmepumpanläggningar, borrade ledningar under vägar m.m. Geotec har sedan 1985 tagit initiativ till utbildning av blivande brunnsborrare och vidareutbildning av medlemsföretagens personal. Medlemsföretagen har därför alltid yrkeskunniga brunnsborrare.

[hemsida]   [karta]  

Svenska Solskyddsförbundet
Sankt Olofsgatan 41
52135 FALKÖPING
Tel: 0515 – 105 54  Fax: 0515 – 105 03

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag, verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen.

Förbundet ställer mycket höga krav, på såväl de företag som finns anslutna, och på de företag som ansöker om medlemskap.

Svenska Solskyddsförbundet är rikstäckande med cirka 80 medlemsföretag från Luleå i norr till Malmö i söder.

Solskyddsförbundets fem hörnstenar är:
* Erbjuda konsumenterna en unik garanti.
* Bedriva forskning inom solskydd.
* Bedriva högskoleutbildning till solskyddstekniker.
* Fortlöpande utbilda våra medlemmar, i allt från montage till entreprenadjuridik.
* Marknadsföra solskydd sakligt och konkret.

[hemsida]   [e-post]   [karta]  

Svenska Värmepumpföreningen
Rosenlundsgatan 40, Box 17537
11891 Stockholm
Tel: 08-522 275 00  Fax: 08-762 75 99

SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är en oberoende branschorganisation och informationskanal för värmepumpar, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige.
Vi har flertalet av landets tillverkare, importörer, återförsäljare som medlemmar och även företag och organisationer med intressen i värmepumpbranschen.
Söker du information eller råd om värmepumpar eller letar du efter en seriös, kunnig och pålitlig värmepumpinstallatör så finner du svaret hos oss, www.svepinfo.se

[hemsida]   [e-post]   [karta]  

Sveriges Byggindustrier
Box 7835
10398 Stockholm
Tel: 08-698 58 24  Fax:

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund med drygt 3.000 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag) runt om i hela landet. Vår vision är ett en samhällsbyggnadssektor i världsklass. Bland alla arbetsuppgifter prioriterar vi att skapa ett modernt medarbetaravtal och att verka för en bransch utan svartarbete.

Hitta våra medlemsföretag och läs mer om oss på www.bygg.org

[hemsida]   [e-post]   [karta]  

Sveriges Skorstensfejare- mästares Riksförbund
Styrmansgatan 19
11454 Stockholm
Tel: 08-663 58 60   Fax:

I snart femhundra år har vi sotare varit i svenska folkets tjänst. Det förebyggande brandskyddet som vi tillhandahåller har varit – och är fortfarande – ett av samhällets främsta i bekämpandet av eldstadsrelaterade bränder. Du som valt något av sotarens besiktningspaket enligt SSR GODKÄND har tagit ett bra steg på vägen att skapa bättre trygghet hemma. Och att sova gott om natten handlar inte bara om säkerhet. Vi jobbar också för din komfort och plånbok.

[hemsida]   [e-post]   [karta]  

Sveriges Trädgårds- anläggningsförbund
Box 29
43203 Träslövsläge
Tel: 040-75620  Fax:

Organiserar större och mindre företag inom grönyteskötsel och trädgårdsanläggning. På hemsidan finns länkar till alla deras medlemsföretag och du hittar en lista på samtliga medlemmar i Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund.

[hemsida]   [e-post]   [karta]  

Säker Vatten – Aukt. VVS-Installatör
Mejerivägen 3, Box 47160
10074 Stockholm
Tel: 08-762 75 00  Fax: 08-669 41 19

branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för:
–          vattenskador
–          legionellaspridning
–          brännskador
–          förgiftning.
Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren men samtidigt minska antalet oseriösa aktörer på marknaden och minska vattenskador som kostar ca 5 miljarder per år.

[hemsida]   [e-post]   [karta]

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar