Bygglov för altan – när behövs det?

Behöver man söka bygglov för att bygga altan? Ja, ibland – det beror på hur altanen ska se ut. Här reder vi ut vilka altaner som är bygglovsbefriade och vilka som kan kräva bygglov.

bygglov altan

Innan du börjar snickra på din nya altan är det bäst att ta reda på om den kräver bygglov eller inte för att undvika onödigt arbete och extrakostnader.

– Bygger du olovligt kan det i värsta fall bli ett tillsynsärende hos byggnadsnämnden, förenat med byggsanktionsavgift och rättelseföreläggande, säger Fredrik Ingmarson, utredare på Boverket. 

I den här artikeln går vi igenom vilka altaner som inte kräver bygglov och när du behöver stämma av med byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga.

Altan som inte kräver bygglov eller anmälan

Placerar du altanen inom måtten på bilden behövs det varken bygglov, anmälan eller medgivande från grannen. Illustration: Getty images/Kristina Boström

Du får du bygga en altan utan bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden om:

  • Altanen utgör en uteplats på marken.
  • Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Altanen placeras minst 4,5 meter från gränsen till grannen. 
  • Altanen är max 1,8 meter hög. Höjden beräknas från den lägsta marknivån vid altanen och upp till altangolvets ovansida.
  • Utöver höjden på 1,8 meter från marken till altangolvet får du även bygga ett staket eller räcke runtom altanen.
  • Sätter du ett plank runt altanen kräver det inte bygglov om den totala höjden av altanen och planket tillsammans inte överstiger 1,8 meter från marken.

Ovanstående gäller om ditt en- eller tvåbostadshus, komplementbostadshus, eller området där du bor, inte är av särskilt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde.

bygglov altan
Ett luftigt staket eller räcke runt altanen får du bygga utöver den bygglovsbefriade maxhöjden på 1,8 meter.

Grannens medgivande

Om du vill placera altanen närmare än 4,5 meter från gränsen till grannen behöver du ha din grannes medgivande. 

– Då är det bra att visa ritningen för grannen och få medgivandet skriftligt för att undvika framtida konflikter, säger Fredrik Ingmarson på Boverket. 

Får du inte grannens medgivande behöver du kontakta din kommun som tar ställning till om altanen kräver bygglov och om det är möjligt att få ett bygglov för altanen. Får du sedan ett bygglov har du rätt att bygga altanen även ifall grannen inte har samtyckt så länge altanen uppförs på din egen fastighet.

Altan som kan behöva bygglov

Bor du i ett område eller hus som är av historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde kan du behöva bygglov för att bygga en altan. Känner du dig osäker på om detta gäller ditt område eller hus är det alltid bäst att fråga kommunen.

Bygglov kan även krävas om du vill bygga en altan till en annan byggnad än ditt bostads- eller komplementbostadshus, exempelvis ditt garage, eller om du vill bygga en friliggande altan som inte ligger i anslutning till något hus. Det gäller även om du vill bygga en större och/eller högre altan än vad som i denna artikel tidigare benämnts som bygglovsbefriad.

Bygglov för altantak

Vill du även bygga ett tak över altanen? Du får sätta upp ett skärmtak över altanen utan bygglov till ditt en- eller tvåbostadshus om det uppfyller följande krav:

  • Skärmtaket får högst vara 15,0 m2.
  • Skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gränsen till grannen.
  • Skärmtaket kräver inte bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Stämmer inte taket överens med dessa krav behöver du kontakta din kommun så att de kan göra en bedömning av om taket kräver bygglov och om du kan få bygglov för skärmtaket.

Vad kostar bygglov för altan?

Avgiften för bygglov skiljer sig åt mellan olika kommuner så hör dig för kring kostnaden med kommunen där du bor.

Mer information om bygglov hittar du här: Boverket (bygglovsbefriad altan), Boverket (bygglovsbefriat skärmtak), Boverket (bygglovsbefriad skyddad uteplats).

Behöver du lite tips och råd inför altanbygget? Läs Snickar-Björns artiklar Dags att bygga altan, Knepen för ett roligt och enkelt altanbygge och 3 smarta altanverktyg. 


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar