Bygglov – behövs det?

Behöver jag bygglov om jag vill byta fönster, riva garaget eller hägna in tomten? Vi reder ut begreppen i bygglovsdjungeln.


Att man får sätta upp en friggebod på maximalt 10 kvm på tomten utan bygglov, känner de flesta till. Men hur är det om jag vill byta fönster, riva garaget eller hägna in tomten med ett högt plank? Vi reder ut begreppen i bygglovsdjungeln.

Generellt kan man säga att det är alltid bättre att fråga byggnadsnämnden en gång för mycket än en för lite! Det är inte roligt om det dyker upp en byggnadsinspektör precis när man har avslutat det krävande uterumsbygget, som säger att man måste riva hela rasket. Det finns också lokala traditioner och bestämmelser som kan variera från kommun till kommun. Speciella regler kan också gälla längs stränder, nära kraftledningar, vägar och fornlämningar. De exempel vi tar upp här berör alla småhus, såväl en- som tvåbostadshus samt fritidshus och tillhörande uthus.

Läs mer: Hus på tomten utan bygglov

Ändringar inomhus kräver sällan bygglov

Att ändra rumsindelningen, tex genom att flytta eller ta bort väggar, inomhus krävs normalt inget bygglov. I stort sett kan man göra vad som helst interiört, så länge man inte ger sig på bärande delar eller ändrar eller installerar eldstäder, rökkanaler, ventilationsanordningar, vatten och avlopp, då ska du tala med byggnadsnämnden. Du behöver kanske inte ett bygglov, men du kommer troligen att behöva göra en anmälan, så att ombyggnaden dokumenteras . Det samma gäller om du har tänkt att göra väldigt stora förändringar som påverkar hela husets planlösning, till exempel flytta köket, bygga till ett loft eller inreda vinden.

Det här kan du göra utan bygglov

När det gäller småhus finns det en hel del du kan göra utomhus också, utan att begära bygglov. Till exempel:

Måla om huset i en annan färg, om inte byggnadens karaktär ändras väsentligt. Vad som menas med väsentlig förändring kan vara en knivig fråga, eftersom bedömningen ofta blir subjektiv. Därför är det alltid bäst att rådgöra med stadsarkitekten – och grannarna! – om du tänkt ge dig på att måla huset i en avvikande färgställning.

Uppföra skyddad uteplats, mur eller plank med en höjd på maximalt 1,8 meter, som inte placeras närmare än 4,5 meter från grannen. Uteplatsen ska ligga i anslutning till bostadshuset och inte sträcka sig mer än 3 meter ut från huset.

Sätta upp max två ”friggebodar” med sammanlagd totalyta på högst 10 m2, samma regel om minst 4,5 meter till grannens tomtgräns gäller även här. Boden får inte vara högre är 3 meter till taknock.

Sätta upp en normalstor parabolantenn

Ordna skärmtak över uteplats, altan, balkon eller entré, om takets yta inte är större än 12 m2. 4,5-metersregeln beträffande avståndet till granntomten gäller här också.

Läs mer: Maxat bygge i miniformat

Här krävs bygglov

Förenklat kan man säga att bygglov alltid krävs när du ska:

Uppföra en ny byggnad (större än 10 m2) eller anläggning. Är tomten obebodd behövs bygglov även om byggnaden är mindre än 10 m2.

Bygga till en byggnad eller annan anläggning, oavsett hur stor tillbyggnaden är och i vilken riktning (t ex lägga till en våning, bygga till ett uterum, bygga in en balkong eller gräva ur för att göra källarförråd).

Ändra användningen av en byggnad, till exempel från bostad till kontor, ladugård till verkstad etc. Detta gäller även om du inte gör några om- eller tillbyggnader på huset.

Ändra en byggnad för att inreda någon ytterligare bostad eller ordna en lokal för handel, hantverk eller industri.

Exempel på vad som menas med anläggning är tex, markparkeringar, cisterner och permanent upplag för förvaring av exempelvis båtar eller material. Däremot behöver du inget bygglov för en enstaka båt eller husvagn som ställs upp på tomten under vintersäsongen. Däremot bör du tala med byggnadsnämnden om förvaringen är av mer permanent karaktär.

Du behöver också tillstånd för att:

Byta till större fönster, eller sätta in fönster där det inte funnits fönster förut.

Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.

Genom schaktning eller fyllning avsevärt ändra tomtens höjdläge, sk marklov.

Riva byggnader helt eller delvis. Att man måste ha tillstånd för att riva en byggnad, så kallat rivningslov, beror på att man är mån om att ta tillvara återanvändbart material samt se till att eventuellt miljöfarligt avfall hanteras på rätt sätt.

Mindre strängt utanför detaljplan

Om du bor utanför detaljplanen, eller har ditt hus en bit utanför samlad bebyggelse (10-20 hus på tomter som gränsar mot varandra eller åtskiljs endast av väg, park eller liknande – fråga kommunen för säkerhets skull!) – är reglerna inte fullt så stränga. Här kan man till exempel få göra mindre tillbyggnader, uppföra byggnader större än 10 m2 och bygga närmare tomtgräns om grannarna ger sitt samtycke, utan bygglov.

Läs mer: Bygga ut och bygga nytt – din guide till bygglov

Bygglov behöver inte vara krångligt

Att du måste begära bygglov för någonting du tänkt göra, behöver inte betyda en massa krångel och pappersarbete. Ibland räcker det med att göra en bygganmälan, och tillstånd för enklare ändringar kan man ofta få muntligt eller över disk. Men se till att du får det skriftligt också så småningom. Och som sagt, det skadar aldrig att tala med byggnadsnämnden innan du börjar med ditt projekt, oavsett om det är bygglovspliktigt eller inte. Du kan ofta få värdefulla råd och tips om hur du utför arbetet på både det mest estetiska, praktiska och ekonomiska sättet.

 

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar