Det händer med förslaget om slopat bygglov

Vi i Villa har tidigare rapporterat om regeringens förslag om slopat krav på bygglov för utbyggnader på 15 kvm och komplementbostadshus på 25 kvm. Nu har regeringen röstat ja till förslaget – det här är vad det kommer innebära för dig som är småhusägare.


Regeringen har röstat ja det nya förslaget om slopat krav på bygglov. Förslaget innebär att kravet på bygglov försvinner för utbyggnader på upp till 15 kvm för hus som redan har bygglov. Det blir dessutom möjligt att bygga ett 25 kvm stort komplemetbostadshus för permanentboende på tomten, även det utan bygglov.

Så funkar det

För alla tillbyggnader gäller regeln att det inte får placeras närmre än 4,5 meter från tomtgränsen utan grannarnas tillåtelse. Alla tillbyggnader måste också anmälas till byggnadsnämnden.

Skillnaden från tidigare blir att det inte krävs någon bygglovsprövning som avgör om byggnaden är lämpligt placerad i förhållande till detaljplan och andra bestämmelser. Det kommer även att gå snabbare att få besked om byggstart.

Tillbyggnad om 15 kvm

Max 15 kvm får byggas till på en- och tvåbostadshus. I normalfallet ska tillbyggnaden kunna ske även om det strider mot detaljplanen. Tillbyggnader får dock inte överstiga bostadshusets tacknockshöjd eftersom man vill undvika tornlika byggnader.

De 15 kvm avser bruttoarea, vilket innebär att de utgår från tillbyggnadens yttermått. Om tillbyggnaden ska göras i två plan kan markytan alltså bara vara hälften så stor.

Altan, två extra takkupor och inredning av ytterligare en bostad i huset får göras utan bygglov.

Komplementbostadshus

Arean för komplementbostadshuset föreslås kunna delas upp i delar, exempelvis 20 kvm bostad och 5 kvm förråd på annat ställe. Taknockshöjden för denna hustyp är 4 meter.

Du kan bygga ett komplementbostadshus med källare så länge det inte överskrider 25 kvm.

Reglerna gäller både för permanentboende och fritidsboende.

 

Nu tas ärendet upp i riksdagen som väntas fatta beslut den 4 juni. Samtidigt utreder Boverket hur regelverket ska se ut när tomten gränsar till allmänning.

Läs även 25 kvm utan bygglov och Nu blir det enklare att bygga till

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar