Bygga nytt och bygga ut – din guide till bygglov

Funderar du på att bygga nytt eller bygga ut? Lars Brask på Boverket reder ut regler kring attefallshus, friggebod, uterum och bastu.


Växthus, uterum, bastu eller kanske en tillbyggnad på huset? När du ska bygga finns det flera saker att tänka på. Även om vi idag kan bygga flera olika byggnader utan bygglov så krävs det i flera fall en anmälan till byggnadsnämnden. Det finns också andra saker att ta hänsyn till, som till exempel detaljplan och grannar.

– Mitt råd är att alltid ta en dialog med kommunen för att vara säker på att du inte förbiser något, säger Lars Brask från Boverket.

Bygglov för fristående byggnader i Attefallshusstorlek – max 25 kvm

Du får idag uppföra en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter med en taknockshöjd på 4 meter på tomten, utan bygglov. Det kan till exempel vara en mindre bostad, ett uterum, växthus eller en bastustuga. Det krävs dock en anmälan till byggnadsnämnden – bygget får inte påbörjas förrän du fått startbesked. Du får heller inte bygga något närmare 4,5 från tomtgränsen utan medgivande från grannar.

Bygglov för fristående byggnader i Friggebodsstorlek – max 15 kvm

En byggnad på högst 15 kvadratmeter med en taknockshöjd på 3 meter får uppföras utan bygglov och eventuellt också utan anmälan till byggnadsnämnden. De gånger det behövs en anmälan är om du exempelvis ska installera avlopp, vattenförsörjning, eldstad eller skorsten.

Bygglov för rum eller uterum anslutet till huset (tillbyggnad)

Om du ska bygga ett till rum eller uterum som är anslutet direkt till huset räknas det som en tillbyggnad, och tillbyggnader kräver normalt sett bygglov. Men det finns undantag. En tillbyggnad med en bruttoarea om högst 15 kvadratmeter får göras utan bygglov till en- och tvåbostadshus. Du måste dock även här göra anmälan till byggnadsnämnden.

Bygglov för bastu inomhus

Bygglov krävs normalt sett inte för att bygga en bastu inomhus, så länge inte husets yttre utseende påverkas mycket. Däremot kan du behöva göra en anmälan till byggnadsnämnden i kommunen. Det gäller främst om du behöver installera eller väsentligt ändra avlopp, vattenförsörjning, eldstad eller skorsten.

Lars Brask, Boverket.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar