Så behåller du fin fasad

Varmare klimat innebär en behaglig miljö för mögelsvamp och alger. Så här blir du av med dem.


Klimatförändringens mildare vintrar och somrar med mycket fukt och värme påverkar oss husägare. Det absolut vanligaste, och mest synbara, problemet är att husfasaden och exempelvis staketet, får någon typ av alg- eller mögelpåväxt. Detta problem har funnits länge i de sydligaste delarna av Sverige, men de senaste tio åren har problemet spridit sig allt längre norrut i landet. Paradoxalt nog har troligen även den förbättrade luftkvaliteten gjort att exempelvis algerna trivs och förökar sig bättre, precis som andra organismer. Ett tecken på frisk skog brukar ju exempelvis vara att det är gott om lavar, som är en sorts alger.

Värst drabbat av alg- och mögelpåväxt är det oftast på norrsidan av huset, samt där huset utsätts för extra mycket fukt. Virke som torkat dåligt och inte lagrats tillräckligt torrt och skyddat kan också vara angripet av mögelsporer redan från början. Angreppet syns inte förrän det blivit målat och suttit uppe ett tag. Porösa och skrovliga ytor angrips också lättare än släta.

Inte farligt, mest fult

– Egentligen innebär inte mögelpåväxt på fasaden någon större fara för huset, berättar Mats Nilsson, chef för teknisk service på Nordsjö/Akzo Nobel.

– Det är mest en estetisk fråga, i alla fall under de första 10-15 åren. Går det längre tid utan att man gör någonting åt det, finns viss risk för att huset lättare angrips av andra typer av svampar, som kan orsaka allvarlig röta.

Den vanligaste mögeltypen är svartmögel som ser ut som svarta prickar. Den växer bara på ytan, men förstör givetvis utseendet på huset. Omålat trä kan ibland angripas av blånadssvamp som ger en svartgrå missfärgning. De växer inuti träet och kan därför göra viss skada. Men någon egentlig rötsvamp är det inte. Alger är gröna. Dem ser man oftast i ändarna på fasadbrädor och inte heller de är farliga för huset. De tar främst sin näring från luften.

Svartmögel på husfasad. Inte direkt farligt, men det ser onekligen trist ut. Foto Susann Gson Engqvist

Svartmögel på husfasad. Inte direkt farligt, men det ser onekligen trist ut. Foto Susann Gson Engqvist

Tvätta fasaden regelbundet

Det bästa är att se till att algerna och mögelsvamparna inte får chans att växa till sig. Regelbunden fasadtvätt rekommenderas numera, ibland så ofta som vartannat år, beroende på hur utsatt ditt hus är. Vanligt diskmedel, vatten och borste räcker ofta långt, i alla fall när det gäller underhåll. Såpa är effektivt, men lämnar en tunn hinna efteråt som är svår att skölja bort. Undvik högtryckstvätt, den starka strålen tränger långt in i träet vilket gör att det dröjer innan träet torkar. Borsta heller aldrig torrt, då kan du andas in mögelsporerna och drabbas av en allergisk reaktion. Det är bra att använda skyddshandskar.

Är mögelangreppet extra besvärligt bör du använda något av de desinficerande specialmedel som finns i handeln. Vanligt Klorin fungerar också, men risken finns att det bleker mer än desinficerar. Berätta gärna för din färghandlare vilken typ av mögel eller alger du vill få bort så att du får bästa möjliga verkan av den produkt du köper.

Undvik målning under pollensäsongen

Omålat trä angrips lättare av mögelsvampar, därför är det alltid bättre att måla eller lasera. Alla linolje-, alkyd- eller latexfärger innehåller tillsatt antimögelmedel.

Se till att nytt trä är ordentligt torrt innan målning, rengör tidigare målade ytor noga med någon typ av mögeltvätt innan ommålning. Måla inte om det är kallare än 5 grader, helst ska det vara soligt och ganska varmt. Måla på skuggsidan så torkar färgen lagom snabbt. Måla inte om det regnar eller är hög luftfuktighet (över cirka 70 %).

– Det är också klokt att inte måla fasaden under den värsta pollensäsongen, eftersom det då är extra mycket mögelsporer i luften, tipsar Mats Nilsson.

Nordsjös putsfärg, Sandtex V Nanotec är en ny, självrengörande färg som med hjälp av nanoteknik själv rengör huset när det regnar. Fungerar på både ny puts och betong samt tidigare målade mineralfärger.

Snabbtorkande akrylatfärg bäst

Rent generellt kan man säga att färg som torkar snabbt är bäst för att undvika att luftburna sporer från mögelsvampar får fäste. Mörka kulörer är också ofta bättre än ljusa eftersom de torkar snabbare efter nederbörd. Dessutom syns mögelpåväxt mindre.

– Ska jag rekommendera ett färgsystem för träfasader är det impregneringsolja först, sedan en alkydbaserad grundfärg och slutligen en snabbtorkande, vattenburen akrylatfärg som färdigstrykningsfärg, säger Mats Nilsson. Men givetvis finns andra bra system också.

– För putsade fasader är Nordsjös Sandtex V Nanotec en spännande, ny produkt från Tyskland. Den rengör fasaden själv när det regnar.

Svanenmärkta Biokleen Alg- och Mögeltvätt blev Bäst i Folksams test över algrengöringmedel. Pris cirka 40 kr.

Utveckling av miljöfärg pågår

Än finns ingen Svanenmärkt utomhusfärg, men enligt Mats Nilsson pågår ett intensivt utvecklingsarbete. En tillbakagång till forna tiders giftiga och cancerframkallande färger eller svampskyddsmedel är av miljö- och hälsoskäl inte aktuellt.

– Det är många faktorer som spelar in när det gäller om man drabbas av fasadmögel eller inte. Klimatet har givetvis stor påverkan, men även hur noggrann du varit vid rengöringen och målningen, samt virkets kvalitet från början. Men får ditt hus ett större mögelangrepp redan ett år efter att du målat det efter alla konstens regler, tycker jag att du ska tala med din färghandlare, det är inte acceptabelt, tycker Mats Nilsson.

Håll fasaden fuktfri

Vad kan man då mer göra för att slippa mögelpåväxt? Först och främst gäller det att hålla fasaden så fuktfri som möjligt. Se över dräneringen, hängrännor och fönsterbleck. Låt inga växter klättra på fasaden och plantera helst buskar och dylikt en bit ut från huset. Se också till att ingen del av träpanelen ha kontakt med marken.

– Och glöm inte underhållstvätten! avslutar Mats Nilsson. Precis som allt annat i huset behöver även fasaden regelbunden översyn och omvårdnad. Gör du det regelbundet behövs inga starka medel.

Fem snabba tips för snygg fasad

  • Tvätta fasaden regelbundet
  • Måla fasaden – det skyddar mot mögelangrepp
  • Använd snabbtorkande färg
  • Håll fasaden fri från klätterväxter, rabatter m.m.
  • Se över dränering, hängrännor m.m. och håll fasaden fuktfri

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar