Experten: ”Din golvbrunn kan vara felmonterad”

Golvbrunnar som sitter fel är vanligare än man kan tro – och kan leda till stora och kostsamma skador. Så här kontrollerar du om din brunn är rätt monterad.


Vattenläckage är bland de vanligaste skadorna som kan uppstå i ett hus, och många gånger handlar det om att golvbrunnen i dusch eller tvättstuga inte sitter som den ska.

– Är den felmonterad är det stor risk för att det blir en skada som kostar hundratusentals kronor att reparera, säger Peter Bratt, byggskadespecialist på Länsförsäkringar.

Vad kan jag titta på för att veta om brunnen sitter rätt?

– När du lyfter på brunnslocket ska du se golvbrunnen, och det ska inte vara någon gegga från tätskiktet i den. Du ska även se klämringen – om den fattas eller sitter löst är det stor varningsflagga, för då är det inte tätt. Golvbrunnens placering i höjdled är viktig, den ska sitta i samma nivå som tätskiktet. Sitter den för långt ner så kommer tätskiktet inte att nå ner och kunna anslutas med klämringen, och då är det också stor fara för läckage.

En golvbrunn som sitter för djupt är enligt Peter Bratt ganska vanligt och leder ofta till stora problem.

– Att brunnen sitter långt ner beror oftast på att
den monterats för länge sedan, och därefter har man exempelvis lagt in golvvärme och annat som har byggts 
på höjden, och man har inte anpassat höjden med exempelvis en för brunnen godkänd förhöjningsring, säger Peter Bratt.

Får inte luta

Oavsett om du har golvvärme eller inte, och oberoende av hur tjockt golvmaterialet är, ska golvbrunnen ligga i våg med tätskiktet.

– Golvet ska luta mot golvbrunnen för att vattnet ska rinna ner, men om själva golvbrunnen lutar får den bara göra det plus/minus två millimeter, annars når inte tätskiktet ner och det blir inte tätt. Här ser man ofta gegga runt klämringen för att dölja otätheter.

Vad gör jag om jag ser att golvbrunnen sitter fel?

– Det går inte att rätta till det på ett enkelt sätt, du kan bli tvungen att göra om hela badrummet.

Får jag ut på försäkringen om den sitter snett?

– Om det blir en läcka som beror på att det är otätt runt den lutande golvbrunnen
får man ingen ersättning eftersom orsaken till läckaget är att brunnen är felmonterad. Om det däremot läcker från ledningarna i väggen till duschblandaren får du ut ersättning för vattenskadan förutsatt att installationen är rätt utförd. För att få ut full ersättning krävs fackmässighet som 
innebär att följa gällande bygg- och branschregler och tillverkarens råd och anvisningar vid installationstillfället.

Hur vet jag att hantverkaren gör rätt med brunnen när jag renoverar badrummet?

– Om du exempelvis vill lägga in vattenburen golvvärme och byggaren följer branschreg- lerna måste hen råda dig att golvbrunnen måste flyttas upp för att ligga i linje med tätskiktet – eller bytas ut om den är äldre än 1990 och därmed inte godkänd. Vill du inte följa anvisningarna, kanske för att du tycker att det är för dyrt, så ska entreprenören skriva en avvikelse – men då gäller inte försäkringen om en skada uppstår på grund av avvikelsen. Det är även bra att tänka på att det är större chans att det blir rätt om du anlitar en hantverkare certifierad för våtrum som följer gällande branschregler och har renoverat väldigt många badrum.

Finns det något jag kan göra för att kontrollera att det blir rätt innan det är för sent?

– Jag skulle önska att det gjordes en besiktning av alla golvbrunnar innan man lägger tätskikt, golvvärme och så vidare – för sedan blir det
en ekonomisk orimlighet att ändra allt. Skulle man göra en besiktning skulle det mesta av badrummet kunna räddas. Det är alltid billigare att hitta felen tidigt.

Rätt eller fel? Så vet du!

Fel:

Det får inte vara någon gegga från tätskiktet i brunnen.

 Fel: 

Det är viktigt att brunnen inte sitter löst.

Rätt: 

Brunnen ska fästas i en monteringsplatta.

Rätt:

Tätskikt och brunn måste sitta på samma nivå – så här ska det se ut!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar