Gränsvärden för fukt i nybyggda villor på förslag

Det finns inga gränsvärden för fukt när villor byggs. Nu kan det bli ändring på det. En projektgrupp inom Boverket arbetar på ett förslag till nya byggregler.


Det finns inga gränsvärden för fukt när villor byggs. Nu kan det bli ändring på det. En projektgrupp inom Boverket arbetar på ett förslag till nya byggregler.

Förslaget är precis utarbetat och sänt till EU för att kontrollera så det är förenligt med unionens regler. En viktig del i förslaget gäller gränsvärden för fukt som får uppkomma i nybyggda villor. Det kritiska gränsvärdet föreslås till 75 procent relativ luftfuktighet, fuktigare får det inte bli. Gränsvärdet är satt för att förhindra mögelpåväxt.

 

– Syftet är att minska omfattningen av fuktskador i byggnader, säger Peter Johansson, projektledare på Boverket.

 

Om förslaget går igenom kommer det att innebära en tydligare precisering av de nuvarande reglerna, som är mer svepande formuleringar.

– Idag är regelverket utformat så att man ska bygga så att fukt och mögelskador inte uppkommer, säger Peter Johansson.

Ett problem med den formuleringen är att byggnationen inte är fel så länge det inte blir fukt- eller mögelskador. Med ett gränsvärde kan problem påvisas och åtgärdas innan det gått så långt.

Svaret från EU väntas i slutet av januari. Därefter ska Boverkets styrelse ta ställning. Det innebär att reglerna, i bästa fall, kan börja gälla från februari eller mars. Sedan kommer övergångsregler, där det är tillåtet att bygga enligt tidigare regler, att gälla i ungefär ett år.

Om reglerna går igenom gäller de nybyggnation och tillbyggnation.

Av Fredrik Beckman, viivilla.se november 2005

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar