Höga halter av radon i villan?

Det är relativt lätt att åtgärda för höga halter av radon i villan. Bara man vet var källan är, anser Ingmar Nilsson, radonexpert på Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut.


Omkring en halv miljon bostäder i Sverige beräknas ha för höga halter av radon, vilket innebär över 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft. Eftersom radonet i bostäder beräknas orsaka 500 fall av lungcancer varje år har riksdagen antagit miljömål som innebär att samtliga bostäder ska ligga under gränsvärdet senast år 2020.

Orsak till radon

Det kan vara tre olika orsaker till för höga halter av radon. Antingen kommer radonet via dricksvattnet, byggmaterialet eller marken.

Kommer radonet från vattnet räcker det oftast att vattnet luftas kraftigt med en särskilt konstruerad radonavskiljare. Framför allt är det villaägare med borrbrunn som bör kolla sitt vatten.

Markradon förekommer över hela Sverige, utom Gotland. Inte heller här behöver åtgärden vara speciellt svår. Husgrunden ger ett första skydd eftersom markradon inte går igenom en 100 millimeter tjock betongplatta. Därför måste man kolla vid olika genomförningar, där är det antagligen inte tätt.

 – Radonet kommer in via olika springor och otätheter. Så att täta vid genomförningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, el, är grundläggande, säger Ingmar Nilsson, radonexpert på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP.

Om inte tätning ger tillräcklig effekt kan man försöka skapa undertryck under huset så att jordluften inte sugs in. Det gör man genom att installera en fläkt som suger jordluft direkt under huset genom en kanal i bottenplattan, en så kallad radonsug.

Blåbetong

En första kontroll för att veta att det är markradon är att kolla byggåret. Är huset byggt mellan 1929 och 1975 kan det innehålla blåbetong.

 – Har du ett hus som är från 1980 eller senare, med kommunalt vatten. Då är det markradon Ingmar Nilsson.

Men om det är byggmaterialet som är boven då? Många hus är ju byggda under blåbetongperioden?

 – Då är det ökad mekanisk ventilation som gäller. Det finns färdiga system, som är relativt enkla att installera. Men det kan vara svårt för en enskild husägare att veta var utsugspunkterna ska sitta. Det är självrannsakan som gäller: vad klarar jag, vad klarar jag inte.

För den som känner sig osäker finns konsulter att hyra. Men en konsult kan dock bli dyr, anser Ingmar Nilsson.

 – Många gånger är det inte roligt för dem som lagt ner 80 000 kronor på ett ventilationssystem genom en konsult, om det inte hjälper. När det hade räckt med 15 000 kronor, säger han.

– Tyvärr är det en lukrativ marknad och det finns en del konsulter som inte borde vara ute.

Kan du ge några exempel?

 – Vissa VVS-konsulter tror ibland att man kan lösa radonhalten genom ökad ventilation, även markradon. Tyvärr ser jag inte sällan att det ges sådana förslag. Att sätta in ökad ventilation i ett hus där det är markradon kan till och med öka radonhalten. Det beror på vilket tryck det blir i huset.

Ingmar Nilsson är dock noga med att poängtera att det finns många mycket duktiga konsulter.

 – Men det är när det har blivit fel jag kommer in, det är då folk hör av sig. Det tråkiga är att det är surt förvärvade pengar för privatpersoner.

Läsare har hört av sig till Vi i Villa och tycker att man ska kunna ställa krav på garantier av konsulterna. Vad tycker du?

 – Nej, man kan aldrig ge en garanti att en åtgärd lyckas. Det är inte rimligt. Då skulle ingen våga vara konsult.

Statens strålskyddsinstitut

Ett större problem för husägaren, menar Ingemar Nilsson, är att se om konsulten har tillräckliga kunskaper. Ett råd är därför att surfa in på Statens strålskyddsinstituts webbplats (ssi.se). Där finns en förteckning över konsulter som gått SSI:s kurs.

 – Det är en viss kvalitetssäkring. De har i alla fall gjort ett godkänt prov. Jag tycker också att man ska be om referenser, och vara kritisk mot de referenserna, säger Ingmar Nilsson.

Bidrag?
Den som har för radonhalter över 200 becquerel per kubikmeter inomhusluft i bostaden kan ansöka om bidrag för att genomföra åtgärder. Bidraget ansöker man om hos länsstyrelsen och det ligger på 50 procent av saneringskostnaden, dock maximalt 15 000 kronor.

Ett par restriktioner är att man inte får påbörja åtgärden innan ansökan är inlämnad. Dessutom måste man själv äga och bo i huset för att få bidrag.

 

Fakta om radon Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). 1 Bq/m³ innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller.

Statens strålskyddsinstitut uppskattar att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljön, av dessa är 90 procent rökare.

Det vanligaste sättet att mäta radon i inomhusluften är att är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. Mätningen pågår under minst två månader och görs under de delar av året som huset måste värmas upp.

På internetadressen www.ssi.se (Strålskyddsinstitutet) finns mycket information om radon, åtgärder, listor på kursgodkända konsulter och var man kan beställa mätdosor. Många kommuner har också avtal med vissa mätföretag.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar