Nya bidragsregler för fuktskador

Nya regler för att söka bidrag för fukt- och mögelskador ger ytterligare fem generationer hus möjligheter till statlig hjälp.


Småhusskadenämnden (Fonden för fukt och mögelskador) är en statlig myndighet som lämnar bidrag till kostnaderna för att åtgärds fukt- och mögelskador i småhus. Småhusskadenämnden har funnits sedan 1986, och verkar över hela Sverige. Sedan starten har det kommit in cirka 14 000 ansökningar till fonden, ett lågt antal som kanske delvis kan förklaras med att få är medvetna om att de har ett fuktproblem i huset men också med ogenerösa regler för vilka som kan få bidrag.

För att få bidrag ska huset uppfylla vissa kriterier, det ska till exempel vara byggt före 1989 och vara yngre än 30 år, undantag görs i vissa fall för äldre hus som är kraftigt om- eller tillbyggda. Renoveringsbidraget är knutet till självrisken, som i sin tur är 1/30-del av reparationskostnaden multiplicerat med husets ålder. Detta betyder att ett 29 år gammalt hus får bidrag med 1/30-del av åtgärdskostnaden. Å andra sidan bjuder Småhusskadenämnden förutom bidraget, på en kvalificerad fuktutredning med åtgärdsförslag, anbudsunderlag och upphandling, kontroll och besiktning av de arbeten som utförs. Det är dolda bidrag på mellan 25 000-50 000 kronor.

Vill du kontakta nämnden?

Småhusskadenämnden
Box 2303
103 17 Stockholm
Telefon: 08-700 08 10 (kl. 9.30-11.00)
E-post: kansli@smahusskadenamnden.se
Av Louise Törnqvist, viivilla.se 2005

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar