Ökad mögelrisk för krypgrunder

I år är det extra viktigt att se över sin krypgrund och kontrollera fuktigheten så att skador kan förebyggas!


Den långa vintern som avslutades med en ovanligt kall marsmånad var inte nådig mot landets alla 500 000 villor med krypgrund. Krypgrunder har ofta en hög relativ fuktighet. När uppvärmd sommarluft kommer in i den kalla grunden, kyls luften ner mer än efter en normallång vinter, med följd att den relativa fuktigheten blir ännu högre. Detta kan innebära att kondens bildas på bjälklagets undersida, på marken och på grundmurarna. En uppfuktning av grunden skapar en grogrund för tillväxt av mikroorganismer som mögel, bakterier och rötsvampar.

Faktum är att mer än var tredje villa med krypgrund, som företaget Anticimex besiktigar, har skador i krypgrunden. De flesta skador som upptäcks i krypgrunden kan åtgärdas genom att skapa en torr miljö med hjälp av en avfuktare. En fuktutredning med leverans och montage av avfuktare kostar cirka 30 000 kronor. Är skadorna så långt gångna att byggnadstekniska åtgärder måste utföras kan kostnaden bli så stor som 250 000 kronor. Ofta täcker inte heller traditionella villaförsäkringar denna typ av fuktskador.

Så här minskar du risken för att få en fukt- och mögelskadad krypgrund:

• Ta bort skräp och byggspill från krypgrunden

• Täck marken med ett avdunstningsskydd
(kraftig plastfolie fixerad med stenar)

• Se till att ytvattnet rinner från huset
– ändra marklutningen eller förbättra dräneringen

• Kontrollera krypgrunden i augusti-september, då den relativa fuktigheten är som högst

• Montera en fuktindikator i krypgrunden för att själv kunna hålla koll på fuktigheten

Källa; Anticimex

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar