Varför möglar fasaden

Mögel på fasaden? Här visar vi hur du blir kvitt det.


De senaste åren har många hus missfärgats av mögel, blånadssvampar och alger. För villaägare som plötsligt tvingas satsa tid och pengar på fasadtvätt och extra ommålning är problemet något helt nytt. Här visar vi hur du kan bli kvitt eländet.

Att angreppen inträffar just nu beror på senare års ovanligt milda vintrar samt några extremt regniga somrar och varma höstar. Att inte alla villor drabbas har att göra med husets läge, virkets kvalité, hur väl ommålning utförts, byggnadens allmänna underhåll, färgval med mera.
Det finns alltid mögelsporer i luften., för okontrollerad tillväxt krävs en längre tid med fuktigt väder, som under till exempel den regniga sommaren och varma hösten 2000.

– Men milda vintrar och fuktiga somrar är inte hela sanningen bakom den dramatiska ökningen, säger Nils Hallenberg, som är docent och forskare vid Göteborgs universitet.

Ofta börjar mögeltillväxten redan i virket. Förr användes effektiva svampskyddsmedel i virkesproduktionen, ett sådant var PCP, det vill säga pentaklorfenol som förbjöds för 30 år sedan.

Blånadssvampar inne i träet som i viss mån bryter ner virket, men inte alls i samma utsträckning som rötsvampar. Gröna alger tar sin näring enbart från ytskiktet och skadar därför inte virket.

Värst vid målning

Att omålat virke lätt angrips av mögel och blånadssvampar är väl känt. Att fasadfärger drabbas är däremot något nytt, åtminstone i den omfattning vi sett under senare år.

Vissa är mer utsatta än andra. Olje- och alkydfärger som torkar långsamt kan tänkas vara särskilt mottagliga under torkningstiden. Produkter med organiska bindemedel som till exempel linolja, alkyd och latexemulsion kan också vara mer känsliga. Dessutom klarar sig färger som bildar släta och hårda ytor bättre.

Många färger innehåller antimögelmedel som ska förhindra beväxning, men skyddet är ändå sämre än i de produkter som användes på 50- och 60-talen.

– Under de senaste decenniernas miljöarbete har cancerframkallande och giftiga ämnen som pentaklorfenol, kvicksilver och bly tagits bort. Förändringarna ligger dock så långt tillbaks i tiden att de inte förklarar de angrepp vi ser just nu.

Det är en ständig balansgång mellan motstridiga intressen. Omsorgen om miljön och kraven på mögelbeständighet. Miljöreglerna begränsar vilka bekämpningsmedel en färg får innehålla. Därför blir kanske upprepade fasadtvättar ofrånkomligt. Man kan förstås fråga sig om det är särskilt miljövänligt att använda starka rengöringsmedel med två eller tre års intervall.

Grå mögelsvampar som växer i fasadens ytskikt med som inte förstör detta.

Rötsvampar däremot, ska man se upp med. Är ditt hus angripet av sådana behövs kraftfulla åtgärder. Tala med din färghandlare, Anticimex eller någon byggnadsvårdskunnig.

Fasadtvätt vanligast

För att mögel och svampar ska trivas krävs näring, fukt och rätt temperatur. Idealet ligger på 20-25 grader men tillväxt kan ske från fem till 40. Är angreppen omfattande kan det vara svårt att få bukt med problemet, det finns ingen åtgärd som ger ett säkert skydd.

– Man får kanske lära sig att leva med missfärgningen, säger Nils Hallenberg.

Att i tid och otid tvätta husfasade är något nytt för oss, i Centraleuropa däremot (exempelvis i Holland) där vintrarna är varma och fuktiga är årlig behandling rutin. Framtiden får utvisa om det på sikt kommer nya färger som står emot mögel- och svampattacker.

– Det som krävs är grundforskning, menar Nils Hallenberg.

Den tillverkare som först tar fram en produkt som både är miljövänlig och effektiv kan räkna med stora försäljningsframgångar.

Så här gör du om fasaden är angripen av mögel

Vid mindre angrepp: Tvätta med något effektivt rengöringsmedel, välj något av de specialtvättmedel som finns i handeln eller vanligt såpvatten. Torrborsta inte, det kan nämligen framkalla allergiska reaktioner. Skölj fasaden noga efter behandlingen!

Om större ytor är angripna eller om det inte hjälper med normal tvättning: Använd ett desinficerande mögeltvättmedel med exempelvis hypoklorit. Se till att ha ordentlig skyddsutrustning och skölj av fasaden noga efter behandlingen!

Om det är riktigt illa eller ytorna är porösa och sugande, kan man använda borlösning.

– För att få en långtidsverkande effekt är det viktigt att borlösningen inte sköljs bort utan binds med hjälp av ommålning.

Obs! Tvätta alltid nedifrån och upp.

Nymålade hus angrips lättare av mögel, vare sig det är olje-, alkyd- eller slamfärg.

Inte ens gamla beprövade Falu Rödfärg har klarat sig

1764 startade tillverkning av Falu Rödfärg, och färgen har därmed en lång historia som pålitlig behandling mot röta. Men inte heller den har lyckats stå emot de senaste årens svamp- och mögelattacker.

– Att tvätta fasader är ingen lösning på sikt, därför har vi startat ett forskningsprojekt tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet för att komma till rätta med problemet, säger Pernilla Wigren, vd för Falu Rödfärg.

Resultaten så här långt visar att pigmentets sammansättning inte är den svaga länken, istället sätter man nu fokus på bindemedlet, det vill säga mjölet i färgen.

– Hösten 2000 klarade sig hus med gammal rödfärg från mögel, medan de som nyligen målats om blev angripna. Förklaringen är att mjölet under fuktiga förhållanden fungerar som näring åt mögelsvampar, näringen lakas dock ur med tiden och därför angrips inte gammal färg.

Det nästan 250 år gamla färgreceptet kommer med stor sannolikhet att behöva förändras, antingen genom tillsats av ett skyddsmedel eller genom att mjölet behandlas eller ersätts med ett annat bindemedel. Målsättningen är att kunna presentera en vassare produkt om två till fem år.

Torr kärnved bäst

Det man idag kan göra för att minska risken för mögel- och svampangrepp är att alltid använda väl torkat virke. Om det är möjligt ska man också välja kärnved av furu till de mer utsatta lägena. Måla helst inte fasaden nu på hösten utan vänta till sommarens första hälft då luftfuktigheten är som lägst.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar