ANNONS FRÅN GEOBEAR

Har ditt hus satt sig? Geobear hjälper dig!

Har du sprickor på väggar, lutande golv eller dörrar och fönster som kärvar? Det kan vara tecken på att ditt hus har satt sig!

Geobear har löst sättningsproblem i 40 år och grundade den tidigare patenterade injekteringstekniken med det expansiva materialet geopolymer. Geobear verkar främst inom privatbostäder såsom villor, sommarstugor, flerbostadshus, hyreshus och bostadsrättsföreningar. Under årens lopp har de slutfört över 200 000 projekt. Arbetet tar sällan längre än 1-2 dagar och processen är nästintill störningsfri.

Arbete påbörjas med att deras tekniker borrar flera 15-millimetershål, vanligtvis i marken utanför ditt hus. Slutligen för teknikern ner rör och injekterar geopolymer som fyller upp tomrum och håligheter under husets grund. En sättning uppstår om marken fastigheten står på är svag, eller när förändringar i markförhållandena sker vilket kan orsakas av naturliga och mänskliga faktorer.

Naturliga och mänskliga orsaker

De mänskliga orsakerna till sättningar kan vara vattenläckor, vibrationer från vägarbeten eller tungt trafikerade vägar. När tillbyggnationer, som exempelvis uterum byggs adderas extra vikt på huset och markförhållandena kan förändras. Ytterligare en orsak kan vara att fyllnadsmassorna under huset inte har packats ordentligt när husets byggdes.

De naturliga orsakerna kan vara allt ifrån höga träd och buskar kring huset, vattenansamlingar kring hus som står i sluttning till varma, torra somrar som torkar ut lermarker. När det kommer till lermarker finns det en risk att husets grund rör sig upp och ner säsongsvis, eftersom leran återigen blir porös under de blöta månaderna av året. 

Den gemensamma nämnaren är att markförhållandena förändras vilket orsakar sättningen. När det är en mänsklig faktor som orsakat sättningen kan det vara bra att prata med ditt försäkringsbolag. I fallen där det är naturliga skäl ger försäkringsbolagen ingen ersättning.

Sättningssprickor eller husets naturliga rörelser?

Kraftiga sprickor ska inte uppkomma i en husgrund om allting står rätt till. Därför är det viktigt att så snabbt som möjligt lösa problemet när du ser sprickor i grunden, eller övriga delar av huset för att undvika ytterligare konsekvenser. Sprickor kan uppstå vare sig det är en putsad grundmur, betonggrund, källargrund eller annan typ av husgrund.

Typiska sättningssprickor är bredare upptill än nedtill och själva sprickan brukar vara några millimeter bred. I vissa fall kan sprickorna synas på insidan av huset eller vara genomgående. Husets naturliga rörelser kan orsaka tunna, hårfina sprickor som är ofarliga.  Många gånger lokaliseras sprickorna intill kanter på fönster och dörrar.

Hur vet du om en sättning är pågående?

Ett tecken på att sättningen är pågående är att sprickor uppkommer eller att befintliga sprickor sprider sig och blir större. Du kan enkelt ta reda på om sättningen i ditt hus är pågående genom att laga befintliga sprickor på husets inner- eller ytterväggar. Efter ungefär ett halvår till ett år kommer de att spricka upp om det är en pågående sättning. Det är viktigt att fortsätta hålla ett öga på de åtgärdade sprickorna. Ju förr du åtgärdar en sättning desto bättre!

Geobear kan lösa sättningsproblem genom en markförstärkning på flera olika husgrunder, betongplatta, källare, kryp- eller torpargrund och plintgrund. När det gäller plintgrunder krävs att plintarna har en diameter på minst 40 centimeter eller att de är förankrade i en nedgrävd platta med minst samma diameter. Geobear finns över hela Sverige!

Lutande golv kan också bero på bjälklag som behöver åtgärdas. Om husets står på en torpar- eller krypgrund och golvet sviktar mot husets mitt kan det vara lönsamt att först höra efter med en snickare. Om golven lutar utåt mot husets grundmur kan det vara en sättning.

Geobear arbetar också mot kommersiella fastigheter. Produktions- och lagerlokaler, industriella fastigheter och butiker. De är även verksamma inom infrastruktur där de förstärker vägar, järnvägar, flygplatser och hamnplattformar.  

Kontakta Geobear redan idag!

Tel. 010 14 550 15

kundservice@geobear.com

http://geobear.se

Mest lästa artiklar