ANNONS FRÅN GEOBEAR

Har ditt hus satt sig? Det finns hjälp att få!

Sprickor på väggar, lutande golv eller dörrar och fönster som kärvar kan vara tecken på att ditt hus har satt sig. Geobear kan hjälpa dig med problemen.

Geobear har löst sättningsproblem i 40 år och grundade den tidigare patenterade injekteringstekniken med det expansiva materialet geopolymer. Geobear verkar främst inom privatbostäder såsom villor, sommarstugor, flerbostadshus, hyreshus och bostadsrättsföreningar. Under årens lopp har vi slutfört över 200 000 projekt. Arbetet tar sällan längre än 1-2 dagar och processen är nästintill störningsfri.

– Arbetet påbörjas med att våra tekniker borrar flera 15-millimetershål, vanligtvis i marken utanför ditt hus. Slutligen för teknikern ner rör och injekterar geopolymer som binder och packar marken och fyller ut tomrum och håligheter under husets grund. En sättning uppstår om marken fastigheten står på är svag, eller när förändringar i markförhållandena sker vilket kan orsakas av naturliga och mänskliga faktorer, säger Sebastian Jönsson, försäljningschef på Geobear.

Geobears metod är klimatneutral och har släpper ut mindre koldioxid än traditionella metoder och har nu även blivit certifierad av Carbon Footprint Standard. Här kan du läsa mer om deras arbete och certifieringen!

Naturliga och mänskliga orsaker till sättningar

De mänskliga orsakerna till sättningar kan vara vattenläckor, vibrationer från vägarbeten eller tungt trafikerade vägar. När tillbyggnationer, som exempelvis uterum byggs adderas extra vikt på huset och markförhållandena kan förändras. Ytterligare en orsak kan vara att fyllnadsmassorna under huset inte har packats ordentligt när husets byggdes. 

De naturliga orsakerna kan vara allt ifrån höga träd och buskar kring huset, vattenansamlingar kring hus som står i sluttning till varma, torra somrar som torkar ut lermarker. När det kommer till lermarker finns det en risk att husets grund rör sig upp och ner säsongsvis, eftersom leran återigen blir porös under de blöta månaderna av året.  

– Den gemensamma nämnaren är att markförhållandena förändras vilket orsakar sättningen. När det är en mänsklig faktor som orsakat sättningen kan det vara bra att prata med ditt försäkringsbolag. I fallen där det är naturliga skäl ger försäkringsbolagen ingen ersättning, menar Sebastian.

Sättningssprickor eller husets naturliga rörelser?

Kraftiga sprickor ska inte uppkomma i en husgrund om allting står rätt till. Därför är det viktigt att så snabbt som möjligt lösa problemet när du ser sprickor i grunden, eller övriga delar av huset för att undvika ytterligare konsekvenser. Sprickor kan uppstå vare sig det är en putsad grundmur, betonggrund, källargrund eller annan typ av husgrund. 

Typiska sättningssprickor är bredare upptill än nedtill och själva sprickan brukar vara några millimeter bred. I vissa fall kan sprickorna synas på insidan av huset eller vara genomgående. Husets naturliga rörelser kan orsaka tunna, hårfina sprickor som är ofarliga.  Många gånger lokaliseras sprickorna intill kanter på fönster och dörrar. 

Om ditt hus har satt sig kommer det dock inte åtgärda sig själv eller försvinna med tiden. Ett första tecken är att det uppstår sprickbildningar, men sjunker huset ytterligare kan fönster och dörrar börja kärva.

– Om problemet inte åtgärdas kan det i värsta fall resultera i att väggar börjar hänga i luften eller att det inte längre går att stänga fönster eller dörrar. Då blir det även kostsamt att åtgärda problemet, säger Sebastian.

Hur vet du om en sättning är pågående?

Ett tecken på att sättningen är pågående är att sprickor uppkommer eller att befintliga sprickor sprider sig och blir större. Du kan enkelt ta reda på om sättningen i ditt hus är pågående genom att laga befintliga sprickor på husets inner- eller ytterväggar. Efter ungefär ett halvår till ett år kommer de att spricka upp om det är en pågående sättning. Det är viktigt att fortsätta hålla ett öga på de åtgärdade sprickorna. Ju förr du åtgärdar en sättning desto bättre!

Kan vi hjälpa dig?

Geobear kan lösa sättningsproblem genom en markförstärkning på flera olika husgrunder, betongplatta, källare, kryp- eller torpargrund och plintgrund. När det gäller plintgrunder krävs att plintarna har en diameter på minst 40 centimeter eller att de är förankrade i en nedgrävd platta med minst samma diameter.

Lutande golv kan också bero på bjälklag som behöver åtgärdas. Om husets står på en torpar- eller krypgrund och golvet sviktar mot husets mitt kan det vara lönsamt att först höra efter med en snickare. Om golven lutar utåt mot husets grundmur kan det vara en sättning.

En vanlig missuppfattning är att en sättning endast kan åtgärdas under våren eller sommaren. Sebastian menar att detta inte stämmer.

– Då vi borrar i marken kan vi utföra våra tjänster året om och under vilka väderomständigheter som helst. Vi har genomfört arbeten under vintern då det är upp till -27 grader.

Geobear arbetar också mot kommersiella fastigheter. Produktions- och lagerlokaler, industriella fastigheter och butiker. Inom infrastruktur är vi även verksamma inom vägar, järnvägar, flygplatser och hamnplattformar.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig!

Tel. 010 14 550 15

kundservice@geobear.com

http://geobear.se

Mest lästa artiklar