Isolera med skogen

Bara för att det är modernt så måste det inte vara rätt.
Vi i Villas snickare Björn Christiernsson lyfter fram fördelarna med att göra som vi alltid gjort för att hålla värmen.


Det finns olika skolor för hur ett bra hus är konstruerat och vad som är klimatsmart och inte. I Sverige handlar det framför allt om diffusionstäta eller diffusionsöppna konstruktioner med tillhörande isoleringsmaterial, där vi under 70-talet gick ifrån traditionell träfiber och i stället valde att fylla mellanväggarna med mineralull.

Ullen, som framställs av glas och sand eller sten, är i dag den vanligaste isoleringsformen och kräver en fuktspärr – det vill säga plast – för att förhindra fuktvandring, eller diffusion som det heter på fackspråk.

Byggt med de rätta förutsättningarna är mineralullen en välbeprövad isoleringsprodukt, men i takt med att allt fler vill bygga ekologiskt samt utan plast i väggarna ser vi en återkomst för träfiber.

Jämnare fuktkvot

I motsats till mineralull så vilar alltså träfibrerna i en diffusionsöppen konstruktion, rustad med en så kallad ångbroms. Egenskaperna hos träfibern i form av lösull eller skivor tillåter en viss fuktvandring genom konstruktionen och benämns därför i folkmun som att huset kan andas.

Att träfibern kan fuktbuffra medför även att huset får en jämnare fuktkvot i inomhusklimatet. Vad som också skiljer de två konstruktionerna åt är att träfibern har betydligt högre densitet, vilket i sin tur bidrar till en mycket bra ljudisoleringsförmåga samt en tröghet för värme eller kyla att förflytta sig i ytterväggarna. Det i sin tur ger en jämnare – och behagligare – dygnstemperatur i huset.

Så hur ser framtiden ut för traditionella isoleringsmaterial? Ljus, skulle jag säga, eftersom priserna gått ner kraftigt de senaste åren, råmaterialet står runt knuten och kunskapen kring dess egenskaper ständigt ökar.

Läs mer: Så tilläggsiolerar du

Tre gånger varmt och gott

1. Cellulosa

Cellulosa utgör huvuddelen i växternas cellväggar och är därmed den vanligaste organiska substansen i naturen, men det är också ett samlingsnamn för all isolering som kommer från skogen. Tillverkas vanligtvis av returpapper, nyproducerad pappersmassa, såg- eller kutterspån.

2. Kutterspån

Vi har använt träfiber som isolering sedan slutet av 1800-talet. Sågspån och kutterspån var då restprodukter och funkade bra som isolerande utfyllnad. Nackdelen med dessa helt obearbetade produkter var ett sämre isoleringsvärde jämfört med dagens cellulosa och att materialet sjönk ihop mycket över tid.

3. Hampa

Hampa och lin är också fungerande alternativa isoleringsmaterial till mineralullen. Även de byggs in i diffusionsöppna konstruktioner för att ge huset ytterligare egenskaper. Vad som är det bästa alternativet för just dig låter jag vara osagt, men vad du än väljer – läs på ordentligt.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar