Bilda samfällighetsförening

Är du engagerad i hur dina närområden utformas? Då kanske det kan vara en idé att starta en samfällighetsförening.

Här får du reda på vad du behöver veta av juristen.

Olika begrepp
Gemensamhetsanläggningen ägs av delägarfastigheter. Delägarfastigheterna utgör tillsammans en samfällighet/anläggningssamfällighet. Delägare är de som är ägare till delägarfastigheterna. Delägarna kan bilda en samfällighetsförening för att sköta förvaltningen av gemensamhetsanläggningen.

Så här bildas en gemensamhetsanläggning?

Enligt anläggningslagen kan en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dessa, inrättas som gemensamhets-anläggning. Själva bildandet av gemensamhetsanläggningen sker vid en lantmäteriförrättning och handläggs av lantmäterimyndigheten.

Vid förrättningen prövas om lagens villkor för gemensamhetsanläggningens bildande är uppfyllda. Om så är fallet fattar lantmäterimyndigheten ett anläggningsbeslut där det anges vilka anläggningar som ingår och vilka fastigheter som är delägarfastigheter. Dessa åsätts ett andelstal som fortsättningsvis utgör grunden för fördelning av kostnaderna för förvaltning och underhåll.

Så här bildas en samfällighetsförening

Det vanligaste tillfället då en samfällighetsförening bildas är i anslutning till den förrättning där gemensamhetsanläggningen bildas. En samfällighetsförening kan också bildas genom att någon delägare i gemensamhetsanläggningen tar initiativ och begär att lantmäterimyndigheten skall hålla ett konstituerande sammanträde. I likhet med en förening skall man anta stadgar och välja styrelse. Samfälligheten skall vara registrerad hos lantmäterimyndigheten.

Samfällighetens förvaltning

Gemensamhetsanläggningen förvaltas antingen direkt av delägarna (delägarförvaltning) eller av särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning).

Vid delägarförvaltning finns ingen speciell organisation som förvaltar samfälligheten, utan delägarna själva kommer överens om förvaltningen. Delägarna måste vara fullständigt eniga i alla frågor. Om inte enighet kan uppnås, finns en möjlighet att begära ett delägar-sammanträde. Detta förfarande är dock omständligt och kostsamt.

Vid föreningsförvaltning har man som ovan nämnts, bildat en särskild juridisk person som skall förvalta samfälligheten, nämligen en samfällighetsförening.

Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den gemensamhetsanläggning den bildats för och som står angiven i anläggningsbeslutet. Föreningen får inte bedriva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose.

Samfällighetsföreningens förvaltning och verksamhet regleras av:
· Anläggningsbeslutet
· Föreningens stadgar
· Lagen om förvaltning av samfälligheter
· Anläggningslagen

Föreningsstämma

I likhet med andra föreningar är föreningsstämman det högsta beslutande organet. Delägarna/medlemmarna får här framföra åsikter om det gångna årets förvaltning, besluta om riktlinjer för de kommande åren samt välja styrelse.

Styrelsens arbete

Styrelsen skall sedan under verksamhetsåret verkställa stämmans beslut och i övrigt svara för den löpande förvaltningen. Styrelsens förvaltning granskas inför varje föreningsstämma av en eller flera revisorer som utsetts på stämman.

I styrelsens arbete ingår att inför årsstämman upprätta en utgifts- och inkomststat, i dagligt tal kallad budget. Av denna skall bland annat framgå vilka kostnader föreningen får för att driva och underhålla gemensamhetsanläggningen samt det belopp som skall tas ut av medlemmarna för att täcka dessa kostnader. Vidare skall en debiteringslängd för kommande verksamhetsår upprättas. Debiteringslängden skall utvisa vilket totalt belopp som skall uttaxeras av medlemmarna, vad varje medlem har att betala samt när betalning skall ske.

Det kan vara värt att notera att styrelsen i en samfällighetsförening har ett stort ansvar. Dels har man att se till att gemensamhetsanläggningen hålls i avsett skick. Man skall svara för löpande underhåll och även planera kommande underhållsåtgärder. Dels har man ett ansvar för att anläggningen är säker så att skador och olyckor inte inträffar. Vidare har man ett ansvar för ekonomin i föreningen. Ytterst kan styrelsen ställas tills svars för att man exempelvis försummat att taxera ut pengar av medlemmarna till nödvändiga åtgärder inom förvaltningen. Likaså ifall man försummar att driva in pengar från en medlem som inte betalat sin förfallna avgift till föreningen.

Lån

Utdebiterade och förfallna avgifter till föreningen är direkt utmätningsbara hos respektive medlem. Dessutom är föreningens fordran förenad med förmånsrätt i medlemmarnas fastigheter. Vid en exekutiv auktion får alltså föreningen utdelning före pantbreven i fastigheten.

Denna i lag stadgade förmånsrätt har fördelen att en samfällighetsförening kan ta upp lån utan att ställa någon form av säkerhet.

TV: Redaktionens bästa klipp!
ANNONSSAMARBETE MED CONTI-CUBE

”Grannarna planerar att skaffa en likadan modell”

CONTI-CUBEs sopkärlsskydd har gjort succé i Europa. Nu lanseras det i Sverige. 

– Nu kommer inte djuren åt soporna längre, jag är supernöjd, säger en kund.
conti-cube

Soptunnor som blåser omkull, attraherar fåglar och skadedjur eller används av utomstående är vanliga problem för villa- och fastighetsägare. Många vill dölja sina sop- eller återvinningskärl genom att sätta upp tältliknande skydd eller bygga en träspaljé – men nu lanseras ett stilrent, väderbeständigt och låsbart sopkärlsskydd i Sverige.

CONTI-CUBE har sedan 2020 skapat och levererat sopkärlsskydd i Europa. Efter lanseringen blev succén snart ett faktum och produkten blev snabbt en vanlig syn hos villa- och fastighetsägare i både Polen, Österrike och Tyskland.

 – Jag tycker att de är otroliga, både visuellt och praktiskt sett. De har en solid konstruktion som inte påverkas ens av starka vindar, säger kunden Hanna från Polen. Hon berättar att hon tidigare behövt ha sina soptunnor stående inne i sin trädgård då djur annars tog sig in i dem, men nu kan hon äntligen ha kärlen ute vid gatan.

Vill du veta mer om kärlen? Klicka här.

Kan utökas efter behov

CONTI-CUBEs sopkärlsskydd håller enkelt och smidigt dina soptunnor och återvinningskärl på plats. De levereras i storlekar 120, 240 och 1100 liter och kan enkelt utökas efter behov på grund av sin modulära design. Skydden är i antracitfärg och du monterar det enkelt själv – något som kunden Michael från Österrike uppskattade.

– Jag köpte en dubbel uppsättning om 240 liter och är sjukt imponerad. Hålen var förborrade och monteringsanvisningen var på riktigt så välskriven att ett barn hade kunnat förstå den. Det finns inte någon produkt på marknaden som ens kan jämföras med den här. 

Fri frakt i Sverige

Sopkärlsskyddet är underhållsfritt och tillverkat av galvaniserat stål. Alla produkter tillverkas i EU och levereras utan fraktkostnad. Dessutom är det möjligt att välja till en låsbar modell. 

Carmen från Tyskland berättar att hela hennes grannskap har blivit nyfiket på hennes sopkärlsskydd och berättat att de planerar att införskaffa likadana.

– De ser väldigt moderna ut och allt gick supersmidigt från beställning till leverans. Jag kan inte säga något negativt alls, det är en toppenprodukt.

Klicka här för att läsa mer.

Om CONTI-CUBE Modernt sopkärlsskydd:

  • Tillverkat av stål
  • Väderbeständig
  • Kan bli låsbar – skydd för oönskad åtkomst (tillval)
  • CONTI-CUBE sopkärlsskydd gör att dina sopkärl ser mer eleganta ut
  • Kontakta CONTI-CUBE på telefon: 08–384413 eller mejl info@conti-cube.com

Läs mer och beställ CONTI-CUBE här

Mest lästa artiklar