Bygga eget – det här är bra att veta

Att köpa ett färdigt hus är ingen konst. Men att bygga ett nytt hus kräver en helt annan insats.


Engagemang och kunskap kan vara det som gör att husprojektet blir precis så lyckat som du tänkt dig. Här följer tips och råd om vad du behöver veta och göra innan själva bygget sätter igång.

Foto: Hans Björkman

Går det att bygga på tomten?
En plats att bygga på är en bra början. Men kontrollera att det verkligen går att bygga på tomten. Detta bör du göra oberoende av vad som står i annonsen och vad säljare eller mäklare säger. Stadsbyggnadskontoret i kommunen där tomten ligger ger dig det rätta svaret.

Vilka extrakostnader tillkommer?
Vill du veta var det hela kommer sluta ekonomiskt? Förutom tomt och hus med mera tillkommer en mängd andra avgifter för dig som bygger själv. Glöm inte att räkna in dessa i budgeten:

Avstyckning: Oftast står säljaren för detta. Cirka 30 000 kr

Bygglov: Bygglov ansöker du om på kommunens stadsbyggnadskontor. Beräkna att det tar mellan 1-3 månader att få. Kostnad: cirka 30 000 – 50 000 kr

Geoteknisk undersökning: Behöver ibland göras i t ex Mälardalen och Göteborgsområdet eftersom det i dessa områden kan vara dålig undergrund.

Gatubyggnadskostnad: Om du köper mark av en privatperson så behöver du betala detta till kommunen. Det rör sig om cirka 35 000 – 50 000 kr

Anslutning vatten-avlopp: Beräkna cirka 80 000 kr för detta.

Elledning: Anslutning till närliggande elledning kostar cirka 10 000 – 20 000 kr

Lagfart och garantibevis: Detta gör att köpet blir offentligt. Kostnaden är 1,5 % av köpeskillingen och görs när man kvitterar köpehandlingen på den betalda tomten.

Vilket hus vill jag bygga: Nu börjar det roliga – och svåra. Här är några saker att ta i beaktande vid val av hus:

1. Vilken typ av hus får vi bygglov till. I tätbebyggda områden styr detaljplanen en hel del som t ex storlek och höjd men ibland även val av fasad, färg och tak.

2. Ska det vara arkitektritat eller ett så kallat modulenthus?

3. Vilken typ av hus passar på tomten och i området?

4. Hur vill vi leva i huset? Vilka intressen har vi? Vad gör vi hemma? Låt hela familjen vara med och tycka till.

5. Bestäm hur mycket huset får kosta från början. En rörlig budget kan lätt bli en okontrollerad budget!

Dags för en byggledare

En byggledare är den person som organiserar hela bygget. Denne har koll på allt – från tid till pengar. Ta alltid referenser på byggledaren. Det är bra att fråga vänner och bekanta som kanske byggt hus. Hör annars med bank, byggnadsnämnd med mera.

Sök bygglov

Bygglov ansöker du om på kommunens stadsbyggnadskontor. Beräkna att det tar mellan 1-3 månader att få.

När ni har ritningar kan ni gå till stadsbyggnadskontoret och få förhandsbesked om bygglov.

Ska ni bygga något som står närmre grannen än 4,5 meter måste ni också ha deras godkännande. För att främja grannsämjan kan man även visa grannarna ritningarna även om det egentligen inte behövs.
Oftast hjälper det husföretag eller den arkitekt du anlitat med att ta fram de handlingar kommunen vill se.

Bygglovet blir fortare klart om det gäller planenliga projekt, det vill säga – med fullständiga handlingar som är lätta att tyda. Byggprojekt med ofullständiga handlingar och som avviker från detaljplanen kan dra ut på tiden.

Vilken typ av entreprenad skall jag välja?
Man kan välja att lägga ut byggjobbet på tre olika typer av entreprenad.

Totalentrepenad
En entreprenör ansvarar för hela bygget. Detta är vad Konsumentverket rekommenderar.

Delad entreprenad
Du skriver själv avtal med varje företag som är inblandat i husbygget. Se då till att alla företag har ett 10-årigt konsumentskydd. Dessutom måste någon av de inblandade entreprenörerna ta på sig helhetsansvaret.

Generalentrepenad
En arkitekt sköter projekteringen och en byggmästare bygger huset efter angivna ritningar.

Försäkra dig
Det här är viktigt. Se till att ordentliga försäkringar finns. Det är ditt ansvar som beställare att teckna dessa försäkringar.

En så kallad produktionsgarantiförsäkring innebär att försäkringsbolaget garanterar att huset blir klart även om entreprenören gör i konkurs.
En ansvarsutfästelse, byggfelsförsäkran, innebär att försäkringsbolaget ersätter väsentliga skador på huset upp till 10 år efter slutbesiktning.

Från och med 1 januari 2005 är reglerna ändrade. Lagen kräver en byggfelsförsäkring, både för nybyggnation samt till- och ombyggnad som kräver bygglov. En entrepenör ska även lämna ett färdigställandeskydd som är en säkerhet om företaget till exempel skulle sättas i konkurs innan byggnaden är färdig. Läs mer på:

www.regeringen.se/justitie

Reds. anm.

Pengar att betala med
Nu är det snart dags att sätta spaden i jorden. Men först behöver du ett byggnadskreditiv. Detta är ett lån som den bank du anlitar successivt betalar ut allt eftersom kostnader uppstår. När bygget är klart görs detta om till ett vanligt bolån.

Anlita en kvalitetsansvarig
För alla byggprojekt ska det finnas en kvalitetsansvarig. En kvalitetsansvarig är en person med teknisk utbildning som har kunskap om bygglagstiftning och har erfarenhet inom byggsektorn.
Denne har det fulla ansvaret för att nybygget uppfyller gällande bestämmelser.

Han ska göra tillsyn och kontroller gentemot myndigheter. Du hittar en kvalitetsansvarig hos KARF, Kvalitetsansvarigas Riksföreing. Beräkna cirka 10 000 kr för detta.

Kommunen ska godkänna
Senast tre veckor före byggstart är det dags att lämna in bygganmälan till stadsbyggnadskontoret. Till bygganmälan skall ritningarna till bygget med även om ni redan har bygglov! Därefter kallar de i sin tur till ett så kallat ”byggsamråd”. På detta presenterar du vilken kvalitetsansvarig du utsett. Efter stadsbyggnadskontoret godkänt denne är det dags att börja bygga!

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar