Fler sätt att handla tillsammans

Vi har tidigare skrivit om exempel på hur man kan göra gemensamma inköp i ett bostadsområde. Det finns också andra former av samarbete.


Samfällighet

I Helsingborg finns ett villaområde där alla villaägarna är medlemmar i Bodika samfällighet, som förvaltar områdets gemensamma tillgångar. För samfällighetens räkning köper man in de entreprenader och den hjälp som behövs för de gemensamma byggnaderna och ytorna. Utöver detta har de boende för egen del slutit ett avtal med en lokala entreprenörer.

Treglasfönstren i husen har nämligen visat sig vara otäta och många villaägare har behövt byta ut dem. Därför har man gjort ett avtal med en fönsterentreprenör.

– I vårt område finns två olika typer av hus. Vi har exakta mått på alla fönster i båda hustyperna. När någon villaägare behöver byta ut sina fönster prickar man bara in vilket fönster det gäller på en ritning och entreprenören har mått på millimetern när. Enkelt och smidigt för alla parter, berättar Britta Mollberg som är ordförande i samfälligheten och har ansvar för samfällighetens åtaganden.

Samfälligheten har dock inte något med fönsterbytena att göra.

Affärsöverenskommelse

Byten av fönster är affärsöverenskommelser mellan de enskilda husägarna och entreprenören. Villaägarna i området har slutit ett ramavtal med entreprenören. Kanske en synnergieffekt genom att man känner varandra på grund av det obligatoriska medlemskapet i samfälligheten.

I föreningen Rostorps Egna Hem i Malmö lyckades villaägarna få kommunen att bygga ut fjärrvärmen till bostadsområdet trots att kommunen från början inte hade några planer på detta.

– Varje familj hade tidigare sin egen panna. Det gjorde att hela området blev smutsigt – dessutom blev det dyrt, berättar Roland Johansson, ordförande i egnahemsföreningen.

Efter överläggningar med kommunens företrädare fick föreningen löfte om att få fjärrvärme indragen om de flesta av de 174 villaägarna anslöt sig.

Operation dörrknackning

– Jag och förre ordföranden i föreningen knackade dörr och det visade sig att uppslutningen kring fjärrvärme i området var mycket stort. Det är nu några år sedan vi bytte uppvärmningssätt, något som vi gjort stora vinster på, både ekonomiskt och miljömässigt, säger Roland Johansson.

Föreningen har också förhandlat med kommunen om snöröjning.

– Vi köper snöröjningstjänsten av kommunens entreprenör. Mot en avgift får vi våra gångbanor fria från snö och is alla tider på dygnet, berättar Roland Johansson.

Därmed slipper villaägarna att oroa sig för hala gångbanor.

– Om till exempel tidningsbudet ramlar och slår sig på en vinterhal gångbana kan villaägaren bli skadeståndsskyldig. Därför bestämde vi oss för att leja bort hela problemet, säger Roland Johansson.

85-procentig uppslutning

Av de 174 villorna är närmare 150 medlemmar i föreningen, en siffra som Roland Johansson är mycket nöjd med. Som en förmån får medlemmarna bland annat låna stegar, släpvagn och kompostkvarn av föreningen.

El på internet

Att köpa el på internet har blivit ett annat sätt att spara slantar. Företaget Kundkraft Sverige AB anordnar ”elauktion” för sina medlemmar på internet. Till skillnad från andra auktioner gäller att lägst pris vinner.

Lägsta pris hittills var 13 öre per kWh för ettårsavtal, vilket enligt Kundkraft är 1,6 öre under lägsta kända listpris.

10 000 medlemmar

Kundkraft har i dag ungefär 10 000 medlemmar. Genom att ingå ett avtal via Internet med Kundkraft är medlemmen med i en elauktion. Sedan auktionen är avslutad har elkunden ingått ett affärsavtal med den elleverantör som lämnat lägst pris.

Medlemskapet är gratis för kunden. Det är istället den elleverantör som ”vunnit” kunderna – det vill säga lämnat lägst pris – som får betala en avgift per kund för den administration som Kundkraft utför. Varken kunden eller leverantören behöver engagera sig i det administrativa arbetet bakom elleverantörsbytet, utan detta sköts av Kundkraft. Företaget finns på internet under adressen www.kundkraft.se.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar