Livet om 50 år!

Är fastighetsskatten spolad och kostar en villa fem miljoner i snitt om femtio år? Det tror Vi i Villas läsare som här ger sin syn på framtiden och berättar vad de minns från 50-talet.


Livet om 50 år! Familjen består, ränta på 0%, köket det viktigaste rummet, villapris i snitt 5 miljoner och 24% tror att vi hittat nya energikällor.

Bland femtitalsprylarna gillar svenska villaägare mest Cobratelefonen, Volvo Duett och funkishusen. Teveskåp, femtitalskläder och PH-lampor är minst intressanta. Alla är överens om att det viktigaste som hände på femtiotalet utan tvekan var införandet av det svenska välfärdssamhället. Ingen längtar tillbaka till den tid där könsrollerna var tydliga: Mannen hade ansvar för ekonomin medan kvinnan tog hand om hem och barn.

Detta svarar villaägarna i Vi i Villas stora undersökning villapanelen där frågorna inför vårt jubileumsår var ”Vad var bäst med femtiotalet?” Och ”Hur tror du att villalivet ser ut om femtio år, det vill säga 2056?” 5 190 personer svarade på det. Visst var Cobratelefonerna tuffa och femtitalskläderna rätt fula – men hur lever vi om femtio år? Det kan vi naturligtvis bara gissa, men så här tror vi!  

Villan kostar 5 miljoner

Snittpriset på en villa om femtio år är fem miljoner kronor, det anser ungefär hälften av villaägarna. Åtta procent tror att snittpriset är hela tio miljoner, medan 28 procent tror att priserna sjunkit och att snittpriset är två miljoner.

Å andra sidan tror man på en fortsatt låg ränta: Cirka fem procent. Det låter ju bra. Fyra procent tror dock att räntan om femtio år kommer att vara över 15 procent. Denna dystra profetia kompenseras dock av att så många som 12 procent tror att räntan kommer att vara 0 procent, det vill säga att det är helt gratis att låna!

En annan glad nyhet är att en överväldigande majoritet (60 procent) är säkra på att fastighetsskatten är slopad. Resten tror att den eventuellt är kvar, men att den i så fall är mycket låg.

Fönyelsebar energi dominerar

Redan nu genomgår Sveriges villor en stor förändring när det gäller uppvärmningen. Olja och direktverkande el är på väg bort och ersätts av andra källor, till exempel bergvärme, vindkraft, solenergi och liknande. Den utvecklingen fortsätter, det är Sveriges villaägare bergsäkra på. 70 procent tror att förnyelsebara värmekällor helt tagit över om femtio år. Det verkar ju inte vara en så våldsam gissning och enbart sex procent tror att vi kommer att värma upp våra hus på samma sätt som i dag.

När det gäller vilket material som används i framtidens villor är framtidstron inte lika stor. 75 procent av Sveriges villaägare svarar att de misstänker att samma material som i dag, det vill säga trä, tegel och puts, också kommer att användas om femtio år.

Inbyggda växthus åt alla!

Trädgårdsintresset har ökat dramatiskt under de senaste tio åren. Den ökningen fortsätter, visar undersökningen. 48 procent tror att vi kommer att använda allt mer tid och ännu mer pengar på att skapa en trädgård efter våra drömmar. Bara elva procent tror att trädgårdsintresset kommer att vara helt borta om 50 år, eftersom ingen har tid med sådant.

Men kommer trädgårdarna att se ut på samma sätt som i dag? Nej, det tror inte villaägarna. De misstänker i stället att husen har inbyggda växthus där skillnaderna mellan inne och ute knappast märks (41 procent). Nästan lika många tror att trädgårdarna kommer att se ut ungefär som nu medan sex procent tror att området runt villan är asfalterat eftersom ingen har tid med trädgårdsskötsel. Hoppas att det inte blir så!

Köket för alltid husets hjärta

Man kan också fundera över vilket rum som blir det viktigaste i framtidens villor? Köket, svarar villapanelisterna med stor majoritet. 60 procent tror det. På andra plats kommer rummet för hemmabion, som 21 procent satsar på som det viktigaste. Under de senaste femtio åren har det utan tvekan hänt mest med våra kök och badrum. Där har det satsats mycket pengar i svenska villor. Kommer den trenden att fortsätta, eller är det andra rum vi vill satsa på i framtiden?

Ja det är det, visar Vi i Villas undersökning. Uterummen, terrasserna och vardagsrummen står på tur, det gissar 50 procent av villaägarna. Bara fem procent tror att just badrummet är det rum villaägarna fokuserar på också om femtio år.

Hemmet fortsatt i centrum

Vi satsar mycket pengar och mycket tid på våra hus och vårt boende redan i dag. Kommer det att hålla i sig också om femtio år? Javisst, visar undersökningen. Då är hemmet en ännu viktigare plats för lugn och ro och återhämtning (60 procent svarar det).

Detta är många spännande funderingar om framtiden. Men själva förutsättningen för att det här ska funka är ju att det som vi i dag kallar familj fortfarande finns kvar. Fem procent tror inte det utan funderar i stället över att man antagligen jobbar jämt och därför inte har tid med familj. Partner har man allt efter humör och barnen föds utan vetskap om sina biologiska föräldrar.

Så anser alltså fem procent. Men dessbättre tror en betryggande majoritet (58 procent) att familjen visst finns kvar och på ungefär samma sätt som i dag.

Och det var väl en skön avslutning på den här undersökningen. Det borgar för att livet i villa fortsätter i femtio år till. Minst.

Fotnot: Vill du läsa hela vår framtidsundersökning? Välj rubriken ”Livet i villa om 50 år” här

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar