Mäklaren säljer mäklartjänster

En mycket vanlig missuppfattning är att en fastighetsmäklare säljer bostäder. Det mäklaren i praktiken gör, är att förmedla kontakt mellan köpare och säljare.

köpa bostad


  
En fastighetsmäklare ansvarar i första hand för fel eller brister i sin egen tjänst, men ofta finns förväntningar att mäklaren också ska bära ett ansvar för det förmedlade objektet. I praktiken har en fastighetsmäklare inte någon närmare undersökningsplikt beträffande en villa som ska förmedlas, men däremot förväntas mäklaren, med hänsyn till sin erfarenhet, påpeka fel och brister som kanske inte är uppenbara för spekulanterna.

Om säljaren upplyst mäklaren om fel eller brister måste naturligtvis mäklaren vidarebefordra denna information. Detta kan vara lämpligt att redan från början lägga in i en objektbeskrivning. Säljaren skyddar sig själv genom att lämna sådana uppgifter, eftersom det då blir den blivande köparen som får värdera informationen och eventuellt göra kompletterande undersökningar.

I mäklartjänsten ingår dock att ge råd och upplysningar såväl till säljare som till köpare. Det innebär att mäklaren faktiskt bär ett indirekt ansvar för fastighetens skick genom att upplysa spekulanter och köpare om deras mycket långtgående undersökningsplikt enligt jordabalken. Om informationen om köparens undersökningsplikt bevisligen inte lämnats, kan mäklaren faktiskt få ett ansvar för en fastighets skick. Normalt är det dock så att detta är en fråga för köparen och säljaren och de eventuella besiktningsmän som parterna anlitat. Det är viktigt att notera att en besiktningsman har ett eget ansvar.

En fastighetsmäklare har också ansvar för att köparen får en boendekostnadskalkyl. En allt viktigare del av kalkylen är den del som utgörs av driftskostnader, eftersom dessa ofta är individuella för en byggnad. Kalkylen ska alltså ge den blivande köparen en god uppfattning om vad det kostar att äga och bo i fastigheten. Fastighetsmäklaren har ansvar för kalkylens innehåll och direkta felaktigheter i kalkylen kan medföra att mäklaren blir skadeståndsskyldig.
Numera använder fastighetsmäklarna speciella programvaror för att beräkna boendekostnaderna och direkta fel är relativt sällsynta.

Litar du på att en mäklare ser lika mycket till köpare som till säljare?

Namn: Eivor Malmström
Ålder: 65
Yrke: Penisonär
Bor: Tullinge

— När vi sålde för nio år sedan märkte vi tydligt att mäklarens intresse för oss svalnade så snart affären började gå i lås. Men jag hoppas och tror ändå att mäklaren ser lika mycket till köpare som säljare.

Namn: Sven Bertil Thorén
Ålder: 36
Yrke: Arbets-ledare
Bor: Vimmerby

— En mäklare som vill överleva idag är nog tvungen att se till bådas intressen. Min far har sålt sitt hus och det har skett utan några som helst bekymmer med mäklare.

Namn: Sandy Simmons
Ålder: 53
Yrke: Trafik-officer vid SAS
Bor: Stockholm

— Jag har aldrig själv kommit i kontakt med en mäklare men jag hoppas och tror att säljarens intressen går först. Mäklaren är ju trots allt anlitad av säljaren.

Intervju och foto: Sara Hjelm

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar