Om villan får rösta!

Allians eller rödgrönt? Hur ska vi rösta i höst om vi låter villan få avgöra? Vi frågade Villapanelen. Här är vår unika undersökning.


Vad jag ska rösta på avslöjar jag inte – vi har ju valhemlighet. Men om vi krasst utgår ifrån vad som är ekonomiskt bäst för din villa är det detta som gäller:
 • Om du har ett taxeringsvärde som ligger en bit över 4,5 miljoner så är Alliansen bäst för dig, eftersom de rödgröna ger dig extra fastighetsskatt och kanske också förmögenhetsskatt.
 • Om du varje år vill utnyttja Rot- och Rutavdrag talar det också för en röst på något Alliansparti, eftersom de röd-gröna vill avskaffa dessa avdrag.
 • Om du däremot har stora uppskov efter gamla reavinster är de röd-gröna bäst för dig, eftersom de vill avskaffa den så hårt kritiserade uppskovsskatten, som nu måste betalas varje år.

Men när vi står där vid valurnorna i september handlar det förstås om mycket annat än villan – förtroendet för politikerna till exempel. För mig som egenföretagare handlar det också om vilket parti som är bäst för småföretagarna. Men det är en helt annan historia.

När Vi i Villa gjorde en undersökning bland 7 022 villaägare var det dock varken fastighetsskatten eller Rotavdraget som var den viktigaste valfrågan. Sex villaägare av tio tycker i stället att det allra viktigaste är att räntan hålls nere. Fast för villaägarna i Stockholm är det fastighetsskatten som oroar mest. Två villaägare av tre där tycker att den viktigaste frågan inför höstens val är hotet från de rödgröna att införa 1 procent i extra fastighetsskatt på den del av taxeringsvärdet som ligger över 4,5 miljoner.

Förklaringen till detta är att 75 procent av alla villor med så höga taxeringsvärden ligger i Stor-Stockholm. Utanför Stockholm är få villaägare nu berörda av förslaget. Men undersökningen visar att 40 procent av dessa tror att de på sikt kommer att beröras.

Trots att villaägarna med rätta tycker att räntan är det avgörande för ekonomin ser ändå villaskatterna ut att bli den viktigaste valfrågan. Räntan påverkas dessutom knappast av valutgången. Striden kring villaskatterna är däremot redan i full gång:

– Med vårt förslag är det fler som får sänkt villaskatt än

som får höjd, skrev Mona Sahlin och fyra partikamrater i en debattartikel i DN-Debatt i slutet av maj.

Samma dag kom Villaägarnas riksförbund med en annan undersökning som sa att det var flest som fick höjning och att 55 procent av dessa hade en månadsinkomst på under 40 000 kronor.

Vad som är sant beror på hur man räknar och hur de olika delarna av den rödgröna villapolitiken slår. Som du kan se här intill handlar de rödgrönas villaskatter inte bara om en extra skatteprocent utan även om andra förändringar.

Den stora stridsfrågan ser ut att bli om taxeringsvärdena ska räknas in i den förmögenhetsskatt som de rödgröna vill införa. De rödgröna vill snarast möjligt avskaffa Rutavdraget för hushållsnära tjänster, men vill vänta med att avskaffa Rotavdraget för hantverkstjänster. Vi i Villas undersökning visar att det också är Rotavdraget som är det mest populära. 46 procent av villaägarna vill använda sig av Rotavdraget nästa år.

Förmodligen kommer Rotavdraget att finnas kvar länge även om det blir en rödgrön valseger. Det ser nämligen ut som om fler och fler politiker i detta block har börjat inse att både Rotavdrag och jobbskatteavdrag är bra för landet, trots att det är borgerliga påfund.

Frågan är då vem som skulle vinna valet om villaägarna ensamma skulle få bestämma. Om man tittar på vilken av partiledarna som villaägarna mest litar på så är saken klar. I undersökningen formulerades det på detta sätt:

Vilken politiker skulle du helst vilja ha till att passa ditt hus när du är bortrest på semester?

 • Fredrik Reinfeldt var männens svar, och han fick 18,7 procent av panelens röster.
 • Maria Wetterstrand var kvinnornas favorit med 17,1 procent av totalrösterna.
 • Endast 3,5 procent av de tillfrågade ville ha Mona Sahlin som semestervakt.

Den vi tror vi mest kan lita på när det gäller att se till huset är nog också den vi mest litar på när det gäller att se till hela vårt land.

Eller de?

De rödgröna vill:

 • Den del av taxeringsvärdet som överstiger 4,5 miljoner får 1 procent i extra villaskatt, utöver den kommunala fastighetsavgiften som blir kvar enligt dagens regler.
 • Regeln om att ingen ska betala mer än 4 procent av sin inkomst i skatt utvidgas till att gälla alla, inte enbart pensionärer.
 • Reavinstskatten höjs från 22 till 23 procent.
 • Uppskovsskatten och begränsningen för uppskov tas bort successivt.
 • Rutavdraget tas bort direkt och Rotavdraget tas bort på sikt, men samtidigt kan det bli extra Rotavdag för energieffektivisering.

 

Alliansen vill:

 • Inte göra några större ändringar i villapolitiken.
 • Systemet med fastighetstaxering tas bort eller görs om.
 • Rotavdrag och Rutavdrag kan utvidgas till att också gälla IT-tjänster.

 

Planerar du använda Rut- och Rotavdrag nästa år, om de blir kvar?

Ja, endast Rotavdrag 46,0 %

Nej, varken Rutavdrag eller Rotavdrag 33,0 %

Ja, både Rutavdrag och Rotavdrag 18,6 %

Ja, endast Rutavdrag 2,5 %

Om det blir regeringsskifte efter höstens val och de ”rödgröna” bildar regering – tror du att huspriserna -kommer påverkas?

Nej, ett regeringsskifte har ingen effekt på huspriserna 42,3 %

Ja, jag tror att det bidrar till att priserna faller 24,2 %

Ja, jag tror att det bidrar till att priserna stiger 8,9 %

Vet inte 4,6 %

Vilka villaägarfrågor tycker du är viktigast i kommande val?

 1. Att räntan hålls nere 59,0 %
 2. Att fastighetsskatten inte ska införas igen 43,6 %
 3. Att Rotavdraget ska behållas 40,9
 4. Att det blir billigare att byta till miljövänlig energi i villan27,2 %
 5. Att Rutavdraget ska behållas 6,0 %
 6. Att det blir lättare att få bygglov 4,0 %
 7. Att fastighetsskatten återinförs 3,9 %
 8. Att det satsas på ökad säkerhet i mitt kvarter 3,4%
 9. Att Rutavdraget ska tas bort 2,2 %
 10. Att Rotavdraget ska tas bort 0,3 %

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar