Villaägare – så påverkas din plånbok 2012

Nytt år, nya möjligheter brukar det heta. Men hur ser 2012 ut för landets villaägare? Kommer det några nya bidrag, ändrade skatteregler eller nya lagar? Vi har talat med Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea, för att ta reda på hur villaekonomin påverkas under 2012.


Räntan – upp eller ner?

Att sia om boräntan är alltid lika svårt, och en evig fråga för alla villaägare. Just nu pekar det mesta mot att reporäntan är på väg neråt.

Men även om Riksbanken väljer att sänka reporäntan är det ingen garanti för att bankerna sänker sina boräntor. Marginaler och kostnader gör att de flesta banker troligtvis väljer att behålla räntorna på dagens nivåer.

– Mitt råd är att man inte ska räkna med att räntan går ner, utan istället budgetera för en månadskostnad i nivå med den man har i dag. Skulle sedan boräntan gå ner litegrann så blir det snarare en glad överraskning, säger Ingela Gabrielsson och tillägger att koll på månadskostnaden är a och o för alla villaägare.

Ny fastighetstaxering fastställs

Under hösten 2011 fick samtliga landets villaägare hem förslag på ny fastighetstaxering för sina villor och fritidshus. Förslaget, som skulle vara godkänt och inlämnat till Skatteverket senast den första november, behandlas under våren 2012. Den 30 juni 2012 kommer de nya taxeringsbesluten.

Om taxeringsvärdet på ditt hus höjs kan det påverka den kommunala fastighetsavgiften för huset från och med år 2013. 54 procent av landets villaägare slår dock redan i taket för den maximala fastighetsavgiften och påverkas därmed inte av ett förhöjt taxeringsvärde. I dag ligger taket för maximal fastighetsavgift om man har ett taxeringsvärde på 910 000 kronor eller högre.

Under 2012 höjs den maximala fastighetsavgiften till 6825 kronor. Mer än så betalar ingen villaägare, oavsett hur högt taxeringsvärdet är på huset.

Lönsammare att hyra ut del av villan

Från och med 2012 höjs skatteavdraget för dem som hyr ut delar av sin villa. Avdraget, som hittills har legat på 18 000 kronor per år, höjs nu till 21 000 kronor. Ett syfte med det höjda avdraget är att, i bostadsbristens tecken, skapa fler bostäder bland annat för studenter. Men det är också en fördel till exempel för den som vill bo kvar i sin villa även efter att barnen flyttat ut och huset kanske egentligen är lite för stort.

– Skulle du däremot hyra ut för mer än 21 000 kronor så måste du redovisa det i din deklaration där intäkten då beskattas med 30 procent, säger Ingela Gabrielsson.

Inga stora förändringar inom Rot och Rut

Från och med årsskiftet kan villaägarna inte längre få ekonomiskt stöd för att installera solvärme i huset. Istället hänvisar man till Rot-avdraget som innefattar arbetskostnaden vid installation av solvärme. Nymontering eller byte av solpaneler ger då rätt till skattereduktion under förutsättning att bidrag inte har medgetts innan 2012.

I övrigt sker det inga stora förändringar inom Rot- och Rutavdraget, eller Husavdraget som det riktiga namnet är. Maxsumman för Husavdraget är fortsatt 50 000 kronor och skattereduktionen ges bara för arbetskostnaden, alltså inte för material- eller maskinkostnader. Är ni två som äger bostaden är det maximala beloppet att dra av 50 000 kronor per person. Men ni måste inte äga hälften var, utan den ena parten kan äga en mindre del av huset.

Tänk dock på att du aldrig kan få mer skattereduktion än vad du har skatt att betala. Så om du betalar väldigt låg skatt kanske du inte kan utnyttja avdraget fullt ut. Likaså räknas samtliga avdrag in i totalsumman, så om du har stora ränteavdrag påverkar även detta hur mycket du får dra av för husarbete.

– Är du osäker på om du kan utnyttja den maximala skattereduktionen om 50 000 kronor kan du gå in och titta på Skatteverkets hemsida och räkna ut din preliminära skatt. Där hittar du också en bra lista över vilka husarbeten som ingår i Rot- och Rutavdraget, tipsar Ingela Gabrielsson.

Tänk också på att Rot och Rut går på samma konto, så om du till exempel har utnyttjat Rutavdraget för städning i hemmet för 15 000 kronor, så kan du inte dra av mer än 35 000 kr för ett Rotarbete. Glöm inte heller att begära kvitto av hantverkaren du anlitar.

Skatteförändringar som påverkar villaägare

Som villaägare är det alltid bra att försöka spara undan lite pengar för oförutsedda utgifter.  Under 2012 införs tre nya skatteregler som kan påverka ditt sparande och din privatekonomi. Dels införs en nyhet som heter investeringssparkonto, en ny form av sparande för privatpersoner, dels sker förändringar i beskattningen av fonder och kapitalförsäkring.

– Investeringssparkontot innebär att man nu kan samla sina fonder och aktier på ett och samma konto, i en gemensam korg. Inom det kontot kan man köpa och sälja utan att behöva betala skatt. Istället dras en årlig schablonskatt på det samlade värdet på kontot. Tanken är att investeringssparkontot ska underlätta sparandet för privatpersoner, berättar Ingela Gabrielsson.

Men du kan inte flytta dina befintliga fonder och aktier direkt till ett investeringssparkonto. Du måste först sälja dem och betala eventuell vinstskatt. Tänk därför på att redan före årsskiftet sälja sådant som du vill flytta in i investeringssparkontot för att undvika att skatt tas ut två gånger.
Förutom detta höjs skatten på kapitalförsäkringar från 27 till 30 procent och dras som en schablonbeskattning. Likaså införs en ny schablonskatt på fondsparande. Skatten beräknas på fondandelarnas värde vid årets ingång och av det värdet tas 0,4 procent upp som en intäkt och beskattas med 30 procent. Skatten kommer att förtryckas på deklarationsblanketten. Den vanliga vinstskatten på 30 procent finns kvar och tas ut när man säljer med vinst.

Köp- och säljtankar

Går du i köp- eller säljtankar så har Ingela Gabrielsson en del goda råd:

– Bostadsmarknaden har ju varit ganska trög under en period och priserna har gått ner. Som marknaden ser ut just nu tycker jag det bästa är att sälja först och köpa sedan. Då vet man hur mycket pengar man har att röra sig med.

Hon råder också säljare att skruva ner förväntningarna på hur mycket man tror att man ska få för sitt hus. Som ägare tittar man på huset med andra ögon än en köpare och ser inte skavanker och annat som kan dra ner priset.

– En köpare är mer kritisk. Jag tycker att alla som funderar på att sälja sin villa ska vara väl förberedda, ta gärna kontakt med en mäklare i god tid innan det är dags och följ med i marknaden, säger Ingela Gabrielsson.

Uppvärmningskostnaderna

De flesta villaägare är väl medvetna om hur mycket vädret påverkar plånboken under vinterhalvåret. Blir vintern kall och bister, som de två föregående årens vintrar, så rusar uppvärmningskostnaderna i höjden. Många är de villaägare som håller andan inför den stundande vintern och dess elpriser. Det rörliga elpriset påverkas till stor del av det som händer här och nu. På höst och vinter har temperaturen stor betydelse för elpriset. Efterfrågan ökar när temperaturen sjunker och då stiger elpriset. När det är varmt för årstiden, som det varit under hösten, ökar inte efterfrågan och då ligger priserna kvar.

Eftersom ingen kan sia om vädret för en längre period så är de bästa råden att försöka ha koll på sina värmekostnader, oavsett vilket system du har, samt att se över sådana faktorer som du själv kan påverka som isolering, inomhustemperatur, belysning och så vidare.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar