Villabarometern nr 5/03

Villapriserna är fortfarande stabila men unga familjer söker långsiktiga projekt som kan pågå i den takt plånboken tillåter.


Stort intresse för permanent fritidshus

Intresset för villaboende brukar öka på våren och vara som mest intensiv under maj och juni. På mäklarnas hemsidor och andra internetmarknadsplatser för bostäder som www.hemnet.se har antalet besökare ökat snabbt under våren. Det kan alltså konstateras att intresset för bostadsmarknaden är på topp men köparna är fortfarande avvaktande och sökande. Intresset för att omvandla välbelägna fritidshus till permanentboende har ökat och medför i närområdena till våra tre största städer att priserna för denna typ av fastigheter ökar starkt. Köpare är främst yngre familjer som ser omvandlingen av fritidshuset till en permanentvilla som ett långsiktigt projekt med mycket eget arbete som genomförs när kassan och tiden så tillåter.

Generellt kan sägas att fastigheter som är exklusiva på den ort där de är belägna har svårare att finna köpare än den mer genomsnittliga villan. Välhållna och välbelägna villor i gott skick bedöms ha en fortsatt positiv prisutveckling på några procent fram till sommaren. Bidragande till denna utveckling är naturligtvis fortsatt förväntat låga räntenivåer. Omsättningen på villamarknaden är normal men ökande och hitintills enligt gjorda uppskattningar något större än föregående år. Endast marginellt fler villor är till salu än de senaste tre åren och detta innebär att den som planerar ett villaköp bör vara ute i god tid medan det finns ett gott urval på marknaden. Erfarenheten från tidigare år visar att säsongsmässigt ökar köparnas antal under våren, vilket innebär att marknaden övergår till att bli till fördel för säljarna med ökande priser.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar