Brandsäkra ditt hus

Riskerna för bränder ökar under det mörka halvåret, då vi spenderar en större del av vår tid inomhus. Tänk på det här så minskar du riskerna att drabbas.


Det är i lag styrt att ”ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand”. Men vad innebär egentligen ”skälig omfattning” för en villaägare i praktiken?

Brandvarnare – ett minimikrav

Räddningsverket tolkar lagen om skydd mot olyckor så att installation av fungerande brandvarnare faktiskt är ett krav. Om man vid eventuell tillsyn saknar en brandvarnare kan få ett föreläggande att skaffa en. Idag har drygt 90 procent av hushållen en fungerande brandvarnare. Men de saknas vid cirka 60 procent av alla dödsbränder.

Björn Albinson, brandingenjör på Räddningsverket, menar att brandvarnare är den absolut viktigaste brandskyddsutrustningen:

– Blir du bara varnad i tid så hinner du agera i tid. I dagsljus blir man varslad om brandrök ganska snabbt, men det är på natten som brandvarnaren är den främsta livräddaren. De ska bäst placeras utanför sovrummet, högst upp i trappan samt i hallen. På så sätt får man en bevakad utrymningsväg.

Har man ett större hus måste man självklart ha fler brandvarnare – minst en på varje plan – och kanske fler släckare. I princip täcker en brandvarnare ca 60 kvadratmeter var. Avståndet mellan två brandvarnare ska därför inte vara mer än 12 meter. På marknaden finns brandvarnare som är sammankopplade till varandra vilket gör att alla tjuter samtidigt om någon av dem detekterar rök.

Ange rätt värde på lösöret

Men om nu olyckan trots allt är framme, vad täcker då en normal villaförsäkring? Hans-Eric Zetterström, brandingenjör på Länsförsäkringar, säger:

– När det gäller själva huset, vågar jag nog påstå att de allra flesta försäkringsbolag tillämpar en försäkringsform vi kallar fullvärde, vilket innebär att de står för kostnaden att bygga upp ett likvärdigt hus. Ersättningen bygger då på byggnadsvärdet, det vill säga materialkostnaden samt kostnaden för den arbetskraft som krävs för att bygga upp ett nytt hus.

– För inventarier grundas ersättningen på det lösöre man angett vid försäkringens tecknande. Man ska alltid vara mycket noggrann då man uppger värdet av lösöret då det inte går att reglera i efterhand. Vissa försäkringsbolag har fullvärdesersättning även för inventarierna. Med hjälp av så kallade nycklar räknas värdet ut på ett normalhem, per rum eller kvadratmeter; d v s värdet av inventarier som möbler, husgeråd, kläder etc.

Konsumenternas försäkringsbyrå rekommenderar alla att regelbundet uppdatera värdet på sitt lösöre, då värdet förändras över tid. Allteftersom man köpt nytt, ärvt eller fått presenter stiger värdet. Kontrollera därför att det angivna värdet är korrekt och utgå alltid från försäkringsbolagets ersättningregler. Mer tips om hur man räknar ut rätt försäkringsbelopp finns på www.konsumenternasforsakringsbyra.se.

Ovarsam eldning i kamin vanlig brandorsak

Hans-Eric Zetterström, som har ett förflutet inom räddningstjänsten, menar att man tyvärr år efter år måste fortsätta att påminna om de potentiella brandrisker som finns i hemmet. En bra regel är ”den som tände släcker”. Varje år dör drygt 100 personer i eldsvådor i Sverige och den vanligaste orsaken är sängrökning. Till skillnad från dödssiffrorna i till exempel trafiken som gått ned de senaste åren, är statistiken över dödsbränder konstant.

– Vi lever inte med eld på samma sätt idag som för hundra år sedan. På 1800-talet eldade man i spisen eller kaminen och kände till riskerna med det, medan man idag vill ha en on/off-knapp på allt, säger Hans-Eric Zetterström.

Och det är just eldning i kaminer som idag börjar bli ett allt större problem. De installeras ibland alltför nära annat brännbart material och används till alltför kraftig eldning. Björn Albinson säger:

– De allt mer populära kaminerna bekymrar oss mycket just nu. Innan man köper en kamin ska man tänka igenom vad den ska användas till; för trivsel eller uppvärmning? Kaminen ska också anpassas efter rummets storlek. Det finns regler för hur kaminer eller andra lokala eldstäder ska byggas, vilka levereras med kaminen men som också finns hos Boverket. Alltför ofta uppstår bränder därför att brännbara byggnadsdelar blir för varma och antänds.

Björn Albinson påminner också om att installation av ny eldstad ska anmälas till Byggnadsnämnden. När den är färdigbyggd ska den också kontrolleras av skorstensfejarmästaren eller sakkunnig som är godkänd hos kommunen. Dessutom ska anläggningen sotas och brandskyddskontrolleras regelbundet – allt för att undvika bränder.

– Man måste elda enligt anvisningarna. Varje kamin har instruktioner för hur man ska elda och hur mycket ved som kan brännas per timme. Annars kan omgivning och rökgaser bli för varma – något som är nu är mycket vanligt förekommande i de brandutredningar Räddningsverket får in. Kaminerna fylls till exempel med för mycket bränsle och det blir lätt en enorm kraft i branden, vilket kan vara lätt att glömma bort, säger Björn Albinson.

Glöm inte kastrullen

Att ”man glömmer bort” är just en av de främsta orsakerna till brand i hemmet. Man brukar tala om glömda stearinljus i brandsammanhang och tyvärr står dessa fortfarande för en stor del av olyckorna. Björn Albinson menar att den allt vanligare trenden att ”inreda med ljus”; i trappor på fönsterkarmar och i obevakade hörn, bidrar till att hålla statistiken över eldsvådor uppe. Hans-Eric Zetterström håller med:

– Man kan nästan på klockslaget säga när högsäsongen för eldsvådor börjar; runt tretiden på eftermiddagen den första advent – då brukar det första ljuset i adventsljusstaken ha brunnit ner…

Men långt vanligare brandorsak är dock att man låter maten puttra på spisen medan man håller på med annat. Glömda spisar orsakar runt 500 larm om året. Att ha tättslutande lock tillgängligt när man använder fett eller oljor i matlagningen, liksom att regelbundet rengöra filtret i köksfläkten är goda brandförebyggande åtgärder.

Kontrollera kontakter och elledningar

Elapparater ligger bakom många bränder, men även husets elledningar kan ge upphov till brand. För många kontakter kopplade till samma uttag kan orsaka värmeutveckling och eld i kablarna. Har man för få uttag ska man låta komplettera sin anläggning. Värmeutveckling kan också uppstå av glappkontakt. Normalt ska en säkring gå om kontakten inte är tillräckligt åtskruvad, men det beror lite på hur säkringen ser ut. Björn Albinson påpekar vidare att det kan vara idé att låta någon titta på ledningarna om de är gamla.

– För en tid sedan besökte jag ett hus från 40-talet med gamla elledningar där delar av isoleringen föll av. Det såg otäckt ut. Är ledningarna uttjänta får man ju även andra problem, som ström på fel ställe. Det bästa man kan göra är att skydda sig med en jordfelsbrytare.

Även inledningsskydd för överspänningar vid åska är att rekommendera. Om åskan skadat ledningen bildas värmeutveckling vilket kan orsaka bränder i väggar och bjälklag långt efter ett direktnedslag. Var därför uppmärksam om lamporna blinkar eller fladdrar efter ett åskväder. År 2004 drabbades 65 hus i Sverige av direktnedslag av åskan.

Detta kan du göra för att öka brandsäkerheten hemma hos dig:

• Se till att tillräckligt många brandvarnare finns i hemmet så att du får en tidig varning.

• Skaffa en handbrandsläckare med 6 kg pulver.

• Släck alltid stearinljusen när du lämnar rummet. Använd brandsäkra och stabila ljusstakar och ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart.
Lämna inte barn eller husdjur ensamma med levande ljus.

• Se till att teven står luftigt. Ha aldrig dukar, blommor eller levande ljus på den. Stäng av teven med knappen och inte bara med fjärrkontrollen.

• Dra ut kontakten för kaffekokare, hårtorkar och liknande när de inte används.

• Låt inte disk- och tvättmaskiner eller torktumlare vara igång när du sover eller går hemifrån.

• Håll rent från brännbart material på och runt om spisen. Rengör spisfläkten då och då. En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig uppåt i en igenfettad spisfläkt och vidare i huset. Ha ett tättslutande lock tillgängligt vid matlagning vid hantering av fett eller oljor.

• Rök inte i sängen eller någon annanstans där du riskerar att somna.

• Förvara tändstickor och tändare oåtkomliga för barn.

• Se till att glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart. Använd skyddskåpor på lampor i garderober och andra platser där brännbart material kan komma i kontakt med lampan.

• Byt blinkande lysrör omedelbart och byt samtidigt glimtändaren.

• Var rädd om elsladdar så att de inte kläms och skadas. Byt dem om de är trasiga.

• Förvara aska från öppen spis och liknande i metallkärl med lock i minst femdygn efter att den har brunnit ut. Sedan kan den slängas bland övriga sopor.

• Förvara inga fyrverkerier eller brandfarliga vätskor och gaser i källaren eller på vinden.

• Tänk igenom hur ni ska agera vi brand och gör en utrymningsplan. Gå igenom utrymningsplanen och öva den med hela familjen.

• Sätt upp ett klistermärke, en lapp eller motsvarande vid telefonen som påminner om att nödnumret är 112. I en stressad situation är det lätt att glömma detta nummer.

• Lär barnen larma räddningstjänst, ambulans och polis via nödnumret 112. Lämplig ålder för detta kan vara 6-7 år. Förklara att numret endast ska användas vid nödläge.

Källa: Räddningsverket och Räddningstjänsten

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar