Extremväder: Regn – så förebygger du skador vid översvämning!

Översvämningar blir allt vanligare i takt med klimatförändringarna. Här listar vi 10 tips på vad du kan göra för att skydda huset.

Kraftiga skyfall kan komma plötsligt och riskerar att orsaka stora skador på huset. En översvämning i källaren kan vara svår att helt skydda sig ifrån, men det finns saker man kan göra för att minimera skaderisken. Här listar vi några förebyggande åtgärder, både stora och små!

10 sätt att skydda huset från översvämning

1. Håll koll på väderrapporten! Om du vet att ovädret är på väg hinner du bära upp möbler och annat ur källaren. 

2. Håll tätt. Laga sprickor i ytterväggar och källargolv, och kontrollera att fönstren är täta. Är skyfallet på väg är det bra att täta ventilerna, och täppa igen toalettstolar och golvbrunnar med sandpåsar eller liknande. 

3. Skaffa en dränkbar pump. Träna på att använda den innan det blir skarpt läge och vattnet fyller källaren. 

4. Förvara säkert. Lägg saker du förvarar i källaren i plastbackar och ställ dem inte på låga hyllor. Förvara helst inte maskiner och värdefulla saker här. 

5. Led bort vattnet från hustaket. Ha stuprörsslangar på stuprören, de sprider regnvattnet en bit ifrån huset. Att lägga ränndalsplattor vid stuprören är också bra för att lättare leda bort vattnet. Kontrollera också att inte löv eller annat har satt igen rännorna. 

Läs också: Så skyddar du dig och huset mot åska

Hydrobarriärer och sandsäckar är två typer av översvämningsskydd. Hydrobarriärer består av trä och superabsorberande polymer, och väger mycket lite före kontakt med vatten.

6. Skaffa översvämningsskydd, till exempel sandsäckar eller hydrobarriärer. Fundera ut var det är smartast att lägga dem vid en översvämning. Det går också att bygga tillfälliga barriärer av sand eller jord, och presenningar.

7. Tänk på elen. Har vattnet börjat stiga bör du stänga av huvudströmbrytaren! Och efter översvämningen bör du be en elektriker att kontrollera om det är säkert att slå på strömmen igen.

Och några större, mer långsiktiga, åtgärder:

8. Se till att husgrunden är väldränerad. Fuktfläckar kan tyda på att källargrunden behöver dräneras om. 

9. Golv och golvbrunn. Välj ett vattentåligt material till källargolvet, till exempel klinkers. För att skydda huset från att vatten tar sig in från gatuledningen kan man sätta en backventil på avloppsledningen. Den behöver dock ses till regelbundet för att säkerhetsställa att den inte satts igen. En självstängande golvbrunn har liknande funktion. 

10. Minska mängden hårdgjorda ytor på tomten. På garageuppfarten kan du till exempel byta ut asfalten till gräs eller grus och lägga sten eller gräsarmering vid hjulspåren. Porösa ytor släpper igenom regnvattnet så att det inte blir så stora vattensamlingar. 

Läs också: Sotning och brandskyddskontroll – så funkar det

Övriga tips inför eventuell översvämning!

  • Skaffa en krislåda med sådant som du kan behöva i nödfall, om du har svårt att ta dig ur huset. Den kan du bland annat fylla med mat, och praktiska saker – som en mobilladdare som inte kräver ström. 

  • Ta bilder på alla rum i huset, det är bra att visa upp för försäkringsbolaget vid eventuell skadeanmälan. 

  • Undrar du hur stor risken för översvämning är vid ditt hus kan du i förväg ställa frågan till din kommun, och söka information hos MSB.

Det betyder SMHI:s regnvarningar

Klass 1: Stora regnmänder 

Från 35 mm regn inom 12 timmar upp till 70 mm inom 24 timmar.
Risk för stora vattensamlingar, överfyllda dagvattenledningar och översvämmade källare.

Klass 2: Mycket stora regnmängder
Minst 70 mm regn inom 24 timmar. 

Mycket stor risk för översvämningar i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag. Risk för översvämmade vägar.

Läs också: Översvämning i källaren? Så gör du!

Ska jag stanna hemma? 

Vid översvämningar är det oftast bäst att stanna hemma. Stora vattenmassor, som lätt uppstår i stadsmiljö, kan dra med sig bilar och annat, vilket gör det farligt att vistas utomhus. Men följ nyhetsuppdateringar noga, då myndigheterna ibland beslutar om evakuering. 

Källa: Krisinformation.se, MSB, Halmstads kommun, Valdemarsviks kommun, Brf Norrbacken


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar