Försäkra villan rätt

Det går att försäkra sig mot det mesta. Men det är värt att se över sina försäkringar då och då, inte minst för att man ibland skaffar fler än man behöver. Än värre är det förstås, om man upptäcker att det skydd, som man trodde sig ha, inte finns.


Bor du i villa eller radhus behöver du en villahemförsäkring. Den ger samma skydd som en hemförsäkring, men också ersättning om själva byggnaden skadas. Var uppmärksam på vad som ingår i försäkringen, så att du inte behöver teckna en tilläggsförsäkring för att få det skydd du vill ha. Många gånger tror man att man har ett fullgott skydd, ända tills den dag olyckan är framme. Får du t ex ersättning för all slags ohyra, eller måste du teckna en tilläggsförsäkring för att få ett heltäckande skydd? Ersätter försäkringen skador, som sker vid plötsliga och oförutsedda olyckshändelser, som om ett träd blåser ned på huset, eller om det regnar in genom fönstret och golvet blir förstört? Det är alltså viktigt att du verkligen funderar på vilka skydd du vill och behöver ha.

Genom att gå igenom försäkringarna en gång om året har man kontroll på att försäkringsskyddet är fullgott. Passa då på att jämföra priser och villkor från olika bolag. För en vanlig hemförsäkring kan det skilja åtskilliga hundralappar på ett år.

Hemförsäkring

Hemförsäkringen ger ett skydd för bohag och egendomsskador, dessutom ingår oftast reseskydd, ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd. Man bör noga ta reda på vilket skydd den ger, innan man tecknar tilläggsförsäkringar.

Premien för hemförsäkringen beror bl a på var man bor och värdet på egendomen som ska försäkras. Man måste själv uppge ett försäkringsbelopp när man tecknar en hemförsäkring. Det ska motsvara det sammanlagda värdet av alla tillhörigheter och blir den högsta ersättning som man kan få om hela hemmet förstörs, t ex vid en brand.

Fotografera hemmet

Det är viktigt att välja rätt försäkringsbelopp. Är det för högt får man betala en för hög premie i onödan, och är det för lågt riskerar man att bli underförsäkrad och inte få ut den ersättning man annars skulle vara berättigad till. Det kan vara ganska svårt att uppskatta värdet på den egendom som ska försäkras. Börja med att göra en förteckning över vad som finns i hemmet. Gå från rum till rum och skriv upp vad som finns. Skriv upp fabrikat, inköpsår, tillverkningsnummer och inköpspris. Spara kvitton och garantihandlingar för värdefulla saker. Fotografera hemmet. Det går också att ta hjälp av schablonen nedan i mitten.

Övriga försäkringar

Beroende på familjesituation och hur man lever finns olika försäkringsbehov. När man ser över sitt försäkringsskydd är det viktigt att gå igenom samtliga villkor på försäkringarna. Det kan också vara idé att jämföra premierna mellan olika försäkringsbolag. Jämför premien med villkoren och välj det alternativ som ger mest för pengarna. Begär offert!

Det kan vara svårt att läsa försäkringsvillkor. Ring till försäkringsbolaget och fråga vad som gäller. Det är bra att ha villkoren till hands om något skulle inträffa.

Schablon över egendomens värde:

Bostadskostnad
Vardagsrum 135 000 kronor
Kök 40 000 kronor
Sovrum vuxen, exkl kläder, 25 000 kronor
Sovrum barn, exkl kläder 20 000 kronor
Kläder för varje vuxen 35 000 kronor
Kläder för varje barn 20 000 kronor
Källare 25 000 kronor
Vind 25 000 kronor
källa: konsumenternas försäkringsbyrå
Man ska inte använda denna tabell som enda beräkningsgrund, utan bara som en tumregel.

Här får du veta mera:

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig rådgivningsbyrå, dit du kan vända dig om du har frågor som rör försäkringar. Där kan man bland annat hjälpa till med:

att tolka olika försäkringsvillkor

att ge information om skillnaden mellan olika försäkringsbolagsprodukter

att tala om vart du ska vända dig om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut

Du kan läsa mer på deras hemsida https://bankforsakring.konsumenternas.se/

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar