Om grannens träd blåser ner på huset

Är du orolig att din grannes träd ska blåsa ner på huset under nästa storm? Vi reder ut frågor kring ansvar för träden, och om ett ruttet träd som faller kan innebära att någon är vållande.


När grannens träd blåser ner och skadar ditt hus, kanske under en storm, är det du själv som tvingas ta itu med försäkringsfrågan och med största sannolikhet också betala hemförsäkringens självrisk.

– Om ett träd, exempelvis i en storm, faller omkull på ditt hus, garage eller någon annan byggnad på din tomt är det ditt eget ansvar att anmäla det på din villaförsäkring, även om trädet som blåst omkull är grannens, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Om trädet varit ruttet – är grannen vållande?

I vissa fall kan det vara så att trädet är ruttet, kanske har du redan påpekat det för grannen och tycker då att din granne har ett moraliskt ansvar i denna situation och åtminstone borde betala självrisken.

– Det finns fall där man kan visa att grannen varit vållande, det vill säga att det är ett träd som grannen bör ha uppfattat som ruttet, eller att det finns risk för det att falla. Då kan det vara så att grannen borde ha tagit ner trädet tidigare, och grannen kan då vara vållande, säger Peter Stark.

Om du som skadelidande anser att trädet borde ha fällts för länge sedan och hävdar att grannen brustit i ansvar, är det grannens sak att anmäla detta till sitt försäkringsbolag. Där görs då en bedömning i sakfrågan. Skulle den mynna ut i att grannen varit alltför nonchalant, betalar ansvarsförsäkringsdelen i dennes villa-/hemförsäkring självrisken.

– Om grannen själv eller dennes försäkringsbolag avgör att denne är vållande är det då grannen som betalar självrisken, medan din egen försäkring sedan täcker resten av kostnaderna. Grannen ska då också stå för kostnaderna att röja undan trädet, antingen själv eller genom att anmäla det till sitt försäkringsbolag. Detta gäller alltså de kostnader som tillkommer utöver de som du får ut på din villaförsäkring, det vill säga exempelvis självrisk, bortforsling eller om något annat, t ex en favoritbuske i trädgården, blivit skadat i samband med att trädet föll, säger Peter Stark.

För att grannen ska ses som vållande gäller det dock att kunna påvisa att trädet varit försvagat, sjukt eller gammalt.

– I vissa fall kan man se att ett träd varit ruttet först när det fallit, eftersom det bara är ruttet inuti och inte på utsidan. För att grannen ska vara vållande krävs att det är uppenbart att trädet är sjukt och mår dåligt, säger Peter Stark.

Ansvar för träd som fallit omkull

Om du och din granne har olika uppfattning om trädet är ruttet eller inte står ord mot ord och då kan det vara svårt att komma vidare i frågan.

– Det är ganska vanligt att ord står mot ord och om varken grannen eller dennes försäkringsbolag tycker att grannen är vållande kommer du inte att få någon ersättning för dina kostnader. Nästa åtgärd är då stämning i domstol, vilket egentligen inte är så märkvärdigt eftersom det räknas som småmål (värde under ett halvt prisbasbelopp) och du riskerar inte motpartens advokatkostnader om du skulle förlora. Å andra sidan ska det kanske mycket till att dra grannen inför rätten, säger Peter Stark.

Vid misstanke och oro för att träd ska falla

Om du är orolig att grannens träd är ruttet och kan falla bör du gärna påtala det för grannen.

– Du förbättrar bevisläget rätt mycket om du själv har påtalat tidigare att trädet varit i dåligt skick. Då kanske du dessutom har bilder eller vittnen, säger Peter Stark.

Vilken försäkring bör man ha?

En villaförsäkring täcker i regel de direkta skadorna på ditt hus, om ett träd blåst omkull över det. Om lösören inuti huset också skadats är det hemförsäkringen som gäller.

– Dock är det olika hur mycket försäkringen täcker. Om du har ett gammalt tak som kanske inte kan läggas om delvis, kan du behöva stå för resterande kostnad själv, om t ex ett nytt tak ses som en investering och extra åtgärd för ditt hus, säger Peter Stark.

Behöver växthuset tilläggsförsäkras?

Sedan tidigare omfattas inte växthus av villaförsäkringen, men inom kort kommer det att bli möjligt att teckna en tilläggsförsäkring för just växthus.

– Nuförtiden bygger vi en helt annan typ av växthus, med isolerade glas till exempel. Bygger man ett växthus för 200 000 kr vill man förstås försäkra det, och därför kommer det nu inom kort att gå att teckna tilläggsförsäkringar för detta, säger Peter Bratt, byggskadespecialist på Länsförsäkringar.

Ett uterum som är monterat på huset omfattas däremot av villaförsäkringen. 

Storm eller ruttet träd?

Oavsett om trädet faller för att det är storm, eller för att det är ruttet, gör det ingen skillnad när det gäller försäkringen. 

– Man bör alltid kontakta sitt försäkringsbolag när ett träd har fallit och orsakat skada. När det sedan kommer till ansvarsfrågan kan det ibland uppstå en tvist med grannen, men i de flesta fall är ingen ansvarig då det kan vara svårt att se att ett träd är ruttet, säger Peter Bratt. 

Detta gäller vid stormskador

Du kan få ersättning från villa-/hemförsäkringen om ditt hus eller sakerna inne i huset skadas vid storm.

För att bli ersatt för skador på puts och skorstensbeklädnad måste du oftast visa att de uppkommit på grund av att något föremål som stormen blåst omkull eller ryckt loss träffat huset.

Skador på staket, växthus och liknande ersätts i allmänhet inte. Den som har tilläggsförsäkring kan I vissa fall få ersättning för sådana skador.

Storm motsvarar vindstyrka på minst 21 m/sek, försäkringsbolagen brukar godta vindstyrkor på 17 m/sek eftersom vindhastigheten i byarna då är högre.

Självrisken vid stormskador ligger mellan 1 500 och 3 000 kr beroende på försäkringsbolag.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar