Rädda liv!

Brandsäkert hem är ett nytt säkerhetspaket. Målet är att antalet dödsfall ska halveras.


Att brandvarnaren är villägarens främsta livräddare stämmer fortfarande – men endast för dem som vet att använda den på rätt sätt. Under 2006 dog 71 personer i Sverige i samband med bränder i bostäder och i mer än hälften av dessa bostäder saknades brandvarnare – eller så fungerade den inte. Ofta är det batteriet som är slut – eller saknas helt.

– Det händer allt som oftast att man ”lånar” batteriet från brandvarnaren om till exempel batteriet i fjärrkontrollen plötsligt tar slut. Eller att batteriet tar slut och brandvarnaren står och tjuter några dagar bara när man är bortrest. En nätansluten brandvarnare som ingår i det nya paketet är långt mer tillförlitlig, säger Göran Schnell, vd på Svenska Brandskyddsföreningen.

Förutom den nätanslutna brandvarnaren ingår i det nya paketet även brandsläckare, brandfilt, spisvakt, ett värdebevis för två timmars utbildning i brandskydd samt en utbildnings-dvd.

Spisvakten är en ny produkt som fungerar som en slags timer – när spisen stått på i två timmar så slår spisvakten automatiskt av och många av de bränder som varje år orsakas av glömd spis kan därmed undvikas. Göran Schnell säger:
– Glömda kastruller är en vanligare brandorsak än man kan tro. Ofta är det hos småbarnsfamiljer det händer – där mycket är på gång samtidigt. Spisvakten är kopplad till brandvarnaren, och slår automatiskt av spisen om brandvarnaren går igång.

Förbered dig! Det är svårt att förbereda sig på det otänkbara, utbildningspaketet är därför också en viktig del i den nya satsningen.

Utbildningen omfattar bland annat genomgång av brandförlopp och brandskyddsutrustning, brandrisker i hemmet samt instruktioner för hur man agerar om det trots allt ändå händer.
– Vi hoppas att det inom en 20-årsperiod är lika självklart att ha ett Brandsäkert hem som att ha en toalett. Och då kommer säkert brandorsakade dödsfall minska med hälften eller kanske ännu mer, säger Göran Schnell.

Prata med barnen. Har man barn i huset är det vettigt att göra upp en plan gemensamt för hur man ska bete sig om det faktiskt skulle börja brinna; rita en utrymningsplan, gör en brandövning tillsammans och öva in nödnumret 112 till räddningstjänsten. (En god kom-ihåg-ramsa är att peka på mun-näsa-ögon; 1-1-2.) Prata också gärna med barnen om vad som kan orsaka en brand. Låt dem själva komma på vad som kan vara farligt eller lättantändligt; lekar med hårtorken, förstoringsglas i solen eller filtar över varma spotlights till koja. Lika viktigt är det att diskutera när man ska ringa räddningstjänsten. Lämplig ålder för detta kan 6-7 år.

Läs mer om brandskydd på Svenska Brandskyddsföreningens hemsida, www.svbf.se och om det nya brandskyddspaketet på www.brandsakerthem.se

Förbered dig på det otänkbara!

Kontrollera:

  • Att brandvarnaren fungerar. Använd helst nätanslutna brandvarnare och minst en på varje våningsplan. (Testa batteridrivna brandvarnare minst en gång om året.)
  • Att alla i familjen vet var brandsläckaren står och hur den ska användas.
  • Att det finns en utrymningsplan för hela familjen. Öva den tillsammans.
  • Att alla i hushållet har en förutbestämd samlingsplats på säkert avstånd från huset.
  • Att tändstickor och tändare har en plats utom syn- och räckhåll för barnen.
  • Att glödlampor och spotlights inte kommer åt något brännbart. Lampor i garderober ska ha skyddskåpor.
  • Att teven står luftigt; dukar, blommor eller levande ljus ovanpå teven ska bort.

Källa: Svenska Brandskydds föreningen och Räddningsverket.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar