Så gör du om brandolyckan är framme

Om brandolyckan är framme gäller det att man snabbt kan ta sig ut. Att träna förebyggande är bra.

Skaffa en räddningsstege som vid brand hängs över fönsterkarmen i exempelvis sovrummen på övervåningen. Träna förebyggande hela familjen. Öva med barnen på att använda räddningsstegen. Och välj en återsamlingsplats utomhus i händelse av brand. Passa även på att öva med den gamla brandsläckaren när det ändå är dags att byta (efter cirka tio år), råder Hans Andersson och Peter Bratt.

Vad täcks av försäkringen?

Försäkringen täcker eld som kommit lös, liksom bränder som uppstått genom explosion och blixtnedslag. Enligt lagen om skydd mot olyckor är du skyldig att ha skälig utrustning för att upptäcka och släcka eller begränsa en brand, berättar Peter Bratt. Men denna lag har aldrig prövats mot privatpersoner i domstol. Försäkringsbolagens utgångspunkt är därför att om elden kommit lös gäller försäkringen.

– Brand kan ge så mycket värre konsekvenser än en vattenskada.

Däremot finns krav på aktsamhet. Du kan få en nedsättning i ersättningen från försäkringsbolaget om du varit oaktsam, exempelvis slarvat med brandskyddet när du svetsat i garaget, om du förvarat mer gasol, bensin eller annan brandfarlig vätska i bostaden än vad lokala räddningstjänsten medger eller slarvat med elinstallationer.

– Elinstallationer utförd av icke behörig elektriker eller privatperson är en stor bidragande brandorsak idag. Det ser vi allvarligt på.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar