Täcker försäkringen fel orsakade av egenkopplad el?

Varning för otäcka bilder! Bränder och andra skador orsakade av el kopplad av en ickebehörig elektriker kan komma som mycket tråkiga överraskningar. Vi har frågat experten Michael Steen om hur hemförsäkringen fungerar gällande "fulel".

Gäller försäkringen?

– Om försäkringsbolaget kan bevisa att man själv obehörigt fixat med elen och därmed orsakat en skada så kan ersättningen för exempelvis en brand minska eller i värsta fall utebli. Om man däremot har köpt ett hus med dåligt elsystem, men själv är ovetandes om det, brukar inte försäkringsbolagen bråka. Men det händer att man ställer krav på den som tidigare utfört en installation som orsakat en skada. Även en behörig installatör kan få skadeståndsanspråk ställt på sig, säger Michael Steen, besiktningsingenjör och brandutredare.

Räknas fulel som ett dolt fel?

– Nej, felaktigt dragen el räknas inte som ett dolt fel. Anledningen är att det skulle upptäckts om man gjort en elbesiktning. En besiktning av elen ingår, som många tror, inte i en vanlig husbesiktning utan för att vara på den säkra sidan bör man göra en specifik besiktning av elen utförd av en kunnig person, exempelvis EIO Eltest. Då testar elinstallatören elcentralen och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Du får ett protokoll som berättar hur du kan gå vidare om något var fel. En elbesiktning för en medelstor villa kostar mellan 4 000-7 000 kronor beroende på skick och storlek. I Danmark så har försäkringsbolagen infört tvång på elbesiktning av alla villafastigheter och regelverket i Sverige ses just nu över, berättar Michael Steen.


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar