Husdoktorn: Fuktlukt?

Luktar det unket under diskbänken? Eller följer jorddoften med kavajen till jobbet? Då kan det vara hög tid att kontakta en fukttekniker.


Peter Bratt, byggskadespecialist och chef för det skadeförebyggande arbetet på Länsförsäkringar Uppsala.

Det är svårt att upptäcka läckor. Det brukar inte handla om några kaskader av vatten utan det är ofta det lilla, förrädiska droppandet som rinner från kopplingen, längs med röret genom golvet som orsakar problemen. Ibland kan det gå så långt att man upptäcker problemet först när man kliver rakt igenom golvet, säger vår byggskadespecialist Peter Bratt på Länsförsäkringar.

För att reagera på fuktlukt krävs oftast en ”ny näsa”. Du kan alltså bo i ett fuktskadat hus utan att veta om det på grund av att du har vant dig vid lukten. Det är därför först när du har varit borta en tid som du kanske upptäcker en skarp lukt. Men det finns knep för att lura näsan:

– Misstänker du att yttertaket läcker kan du ta en näve isolering och försluta i en påse – för att sedan öppna och lukta i den någon annanstans, någon dag senare. Detsamma gäller handdukar i badrummet – stoppa ner en handduk i en påse. Luktar den inte rent utan unket nästa dag – så har du troligen lokaliserat i vilken del av huset du har problemet.

Misstänker man fuktproblem ska man kontakta en auktoriserad fukttekniker. Vid första besöket görs troligen en okulärbesiktning och du kan alltid be om ett kostnadsförslag i förväg. Först om teknikern bedömer det som nödvändigt kan denne föreslå att konstruktioner ska öppnas för vidare inspektion. När en fuktskada är konstaterad, kontaktas försäkringsbolaget. Rör det sig om en försäkringsskada kan man få ersättning även för utlägg av besiktningen.

Undvik skador!

Husdoktorn Peter Bratt ger sina bästa råd för att förebygga fuktskador.

  • Rensa golvbrunnar, och vattenlås regelbundet.
  • Kontrollera rörgenomföringar i duschen, plastmattor, golvbrunnar inkl. klämring, vattenlås och rörledningar.
  • Stäng av vattnet till disk- och tvättmaskin när den inte används.
  • Se till att tvättmaskin, diskmaskin, kyl och frys står på vattentätt underlag.
  • Ordna vattentät inklädnad i, eller under diskbänksskåpet.
  • Installera automatisk vattenavstängare, så kallad vattenfelsbrytare, i husets ledningssystem. Det stoppar vattnet vid ett läckage.
  • När alla kranar och maskiner är avstängda ska vattenmätarens visare inte röra sig. Om den rör sig – titta efter läckande rör och ledningar.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar