Rent vatten med eget reningsverk

Hans Lönns smarta reningsverk kostar inte mer än ca 20 000 kronor och vattnet blir glasklart och så rent att det går att bada i.


Miljö- och energifilosofen civilingenjör V o V Hans Lönn bor på Älgö strax sydost om Saltsjöbaden. Han bor i ett vinterbonat fritidshus med alla moderna bekvämligheter, men spartanskt och naturnära. Hans smarta reningsverk kostar inte mer än ca 20 000 kronor och vattnet blir glasklart och så rent att det går att bada i.

Hans Lönn luktar noga på vattenprovet. Dess bouquet är som källvattens, det är inte drickbart men går utmärkt att vattna med.

Hans Lönn är ingenjör ut i fingerspetsarna och en person som tillämpar teoretiska resultat praktiskt och tänker och jobbar rationellt. I sin ungdom var han assistent i vattenbyggnad på Kungliga Tekniska Hög-skolan (KTH) i Stockholm och fick i arbetslivet tidigt ansvarsfulla befattningar bl a som teknisk sekreterare för Vattenvårdsbyrån på Naturvårdsverket. Idag verkar han som konsult främst inom energiområdet.

Lever som han lär

Själv lever Hans Lönn verkligen som han lär. Eftersom han bor i ett område ute på Älgö invid en vik av Östersjön, där kommunalt vatten- och avlopp saknas, har han själv installerat ett multrum i huset för avföring (fekalier) och urin. Slutprodukten efterkomposteras under ca ett år för att bli hygieniserad. Överskottsurin ca 70 liter per år blandar han med torvmull i en tunna. Även den fuktiga torvmullen kan sedan läggas på komposten och blir verklig ”turbojord” enligt Hans Lönn.  

Huset värms med el. En braskamin typ ”Hugo Larsson” används för att snabbt kunna värma upp huset efter lång bortovaro eller kraftiga nattsänkningar av inomhustemperaturen. Braskaminen drar ca en kubikmeter ved per år. Energiförbrukningen årligen hos Hans Lönn är ca 5.500 kWh.

1. Vattenpump
2. Hydrofor
3. Varmvattenberedare
4. Avloppsrör med självfall
5. Slamavskiljare
6. Sandfilterbädd
7. Rör för vattenprov
8. Makadam 15 cm
9. Geotextilduk
10. Sand 70 cm
11. Ärtsingel 15 cm
12. Geotextilduk
13. Luftningsrör
14. Golvregel
15. Frigolit 10 cm
16. Värmeisolering
17. Golvbrädor, lösa
Murad lecavägg
18. Kompostjord
19. Växthus
20. Spridningsrör mitt på sandbädd

Borrade från källaren

Hans Lönn har en av de mest bergiga tomterna ute på Älgö, därför var det nödvändigt att både borra och spränga ut för själva reningsverket. Ett hål genom berget från husets källare borrades ca 20-30 meter med en lutning av 19 grader till trekammarbrunnen.

Något som Hans Lönn anser det vara av stor vikt att påpeka är att slamsugning bör ske så sällan som möjligt. Reningsförmågan försämras nämligen under lång tid, vilket tydligt kan kännas genom att det luktar illa från trekammarbrunnen. Det finns idag lösningar för att endast ta bort bottenslammet.

Viktigt återvinna slamvattnet

Det andra steget i anläggningen är ett konventionellt sandfilter. Från botten bygger man upp med 15 cm kraftig makadam sedan följer 70 cm sand och överst 15 cm ärtsingel. Ovanpå ärtsingeln läggs så en s k geotextilduk på vilken en filterhud byggs upp av naturen (växt av nyttiga mikrober).

Den har dels en renande förmåga dels gäller det framförallt att vattnet sprids jämnt över hela sandfiltret. För att den biologiska reningsprocessen inte helt skall avstanna under vinterhalvåret har Hans Lönn kommit på idén att bygga ett växthus ovanpå sandfiltret. Golvet bildar ett tak till sandfiltret bestående av en 10 cm tjock frigolitisolering.

Kristallklart och luktfritt vatten

I en särskild provtagningsbrunn kan vattenprover tas. Vattnet har efter analys visat vara med tvekan godkänt som badvatten, men är ändå kristallklart och luktfritt, vilket kan konstateras under besöket ute hos Hans Lönn. Det renade vattnet leds ut till en resorptionsanläggning. I botten på denna ligger en kraftig plastfolie plus ett makadamlager.

En perforerad slang leder ut vattnet. I jordutfyllnaden, där också en del sprängsten ligger, har Hans Lönn planterat ett antal vinbärsbuskar – en s k markzonan-läggning, där växtligheten kan ta upp vatten och det lilla näringsöverskottet, som ännu finns kvar i vattnet.

Såpa ersätter fosfater

Ytterligare en viktig detalj, är att när Hans Lönn tvättar eller gör rent använder han alltid miljövänlig Grummes tvättsåpa, för att undvika fosfater, som annars kan vara mycket svåra att avlägsna från avloppsvattnet. Fosfor är f ö en ändlig resurs, som det inte borde slösas så mycket med i vårt samhälle, anser Hans Lönn.

En person som är ansluten till Käppalas reningsverk (Nackas avloppsvatten renas numera av Käppala) förorenar ca 10 gånger mer med BOD7 (ett mått på syreförbrukningen för att bryta ner organiska föroreningar) och ca 6 gånger mer kväve och COD-CR än vad Hans Lönn gör i sitt lilla ”reningsverk”. Likaså förbrukar Hans Lönn bara ca 60 liter vatten per dygn, jämfört med ca 165 liter man i genomsnitt förbrukar per person och dygn.

Investerat ca 20.000 kronor

Systemet för rening av BDT- (Bad, Disk, Tvätt) vatten, har kostat endast cirka 20.000:- exklusive eget arbete. Trekammarbrunnen kostar 7.000, resten av pengarna gick till sprängningsarbetena för själva trekammarbrunnen, sandfiltren och till uppmurning av lecablock samt gjutning av själva bottenplattan.

Stora fördelar med lokala mikroreningsverk

Enligt Hans Lönn så passar denna typ av små, effektiva lokala reningsverk, utmärkt i sparsamt bebyggda och särskilt starkt kuperade områden, både för permanentboende och fritidsboende.

Han uppmanar därför alla politiker, tekniker och allmänheten att på allvar börja förstå att den här typen av avloppsrening kan fungera lika bra eller t o m bättre åtminstone för miljön än storskaliga lösningar. Att genomföra stora satsningar på ett nät av avloppsledningar kan ibland i onödan höja taxeringsvärdena, så att vanligt folk inte kan bo kvar längre.

Med hjälp av lokalt anpassade, okomplicerade mikroreningsverk fås dessutom en betydligt mindre vattenåtgång genom att en konventionell vattentoalett drar mellan 40 till 60 liter per person och dygn.

Vill du veta mer om detta projekt i detalj?

på www.vvs-forum.com finns en mer utförlig och teknisk beskrivning av detta projekt.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar