Söka bygglov – 10 tips!

Var noggrann när du ska söka bygglov så får du besked snabbare. Vår expert Johan Grufman tipsar om vad du bör tänka på för att det ska bli rätt.


1. Kolla upp om det du vill göra är bygglovspliktigt, anmälningspliktigt eller befriat från lov och anmälningsplikt. Kontakta Byggnadsnämnden om du är osäker.

2. Ta reda på vad detaljplanen reglerar så att du vet att ditt tilltänkta ärende är möjligt. Detaljplanen hittar du hos din kommun.

3. Om det är en bygglovspliktig åtgärd som du avser att utföra, se till att ta med alla tänkta åtgärder som du planerar inom de närmaste fem åren i samma lov, så sparar du kostnader för ritningar etcetera.

4. Avser du väsentliga förändringar i markhöjd så tänk på att ange höjden och rita de marklinjer som du önskar i bygg/marklovet.

5. Om du vill bygga närmare tomtgränsen än vad som tillåts i detaljplanen bör du prata med grannarna innan ansökan skickas in – då brukar det gå smidigare.

6. På blanketten för bygglov anger du vilka material och kulörer du planerar att använda utvändigt, så nära det tilltänkta som möjligt. Sök på NCS-koder om det efterfrågas på blanketten.

7. Behövs kontrollansvarig eller inte? Hör med aktuell kommun om det krävs med avseende på storlek på den åtgärd som du avser utföra.

8. Kontrollera på aktuell kommuns hemsida vad som behöver lämnas in med din bygglovsansökan. Vid osäkerhet, ta kontakt med kommunen. Det kan exempelvis vara ritningar på fasader, sektion, planritning och situationsplan. Situationsplan är tomtritning med byggnationer inritade. Du kan även behöva lämna in markplaneringsritning (nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta), färdigställandeskyddsförsäkring, konstruktionshandlingar, energibalansberäkning, U-värdesberäkning, geoteknisk undersöknings-utlåtande och ibland ventilationsritningar/beräkningar.

9. Konstruktionshandlingar är ofta en fråga om vilken omfattning. I de flesta fall kan det summeras som en teknisk sektion, takstolsberäkning och grundkonstruktion. Men här är viktigt att lämna in det som efterfrågas.

10. Om handlingarna är kompletta så har kommunen tio veckor på sig för bedömning. Saknas något så startar tidräkningen om från kompletteringen, så var noggrann för att inte förlora viktig tid.

Tänk på! 

Du som låter bygga är alltid byggherre och därmed ansvarig för det som sker med din fastighet.

Johan Grufman, grundare och delägare av Bygg- ingenjörsbyrån Norden.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar