Ta kontroll över din plånbok 2013

I början av ett år kan det kännas skönt att göra en riktig genomgång av villaekonomin. Vi frågade Ingela Gabrielson, privatekonom på Nordea, om vad vi villaägare bör hålla koll på under 2013 för att få en tjockare plånbok.


Håll koll på räntan

Att sia om boräntan är alltid svårt, både för amatörer och proffs, samtidigt som det är en ständigt aktuell fråga för alla villaägare.

– Vi tror att räntan har nått botten nu i år och att den kommer att gå upp under 2013. Därför blir mitt råd till villaägare, som planerar att bo kvar i sitt hus de kommande åren, att binda åtminstone en del av sin boränta. Då får man kontroll på den delen av sin ekonomi, säger Ingela Gabrielsson.

Ingela Gabrielsson påpekar att det finns skillnader mellan olika villaägare och deras behov av kontroll på räntan. Är du helt ny som villaägare, eller en gammal ”villaräv”?

– Är du förstagångsägare och inte lika van att bo i hus med allt vad det innebär av kostnader för räntor, underhåll, uppvärmning och liknade, så finns det mer anledning att binda en större del av räntan under tiden du lär dig hur din villaekonomi ser ut.

– Det är mycket som ska trimmas in när man är nybliven villaägare. Med bunden ränta får du chansen att lära dig hur din egen villaekonomi ser ut och slipper obehagliga överraskningar åtminstone på räntefronten, säger Ingela Gabrielsson.

Syna uppvärmningskostnaderna

Uppvärmning är en av de största utgifterna för villaägare och en kostnad som kan variera rejält beroende på vilket uppvärmningssystem du har i huset. Vintervädret är förstås också en osäkerhetsfaktor som påverkar.

Många villaägare håller andan inför den stundande vintern och dess elpriser. Det rörliga elpriset påverkas till stor del av det som händer här och nu. Under hösten och vintern har temperaturen stor betydelse för elpriset. Efterfrågan ökar när temperaturen sjunker och då stiger elpriset. När det är varmt för årstiden ökar inte efterfrågan och då ligger priserna kvar.

Eftersom ingen kan sia om vädret för en längre period så är de bästa råden att försöka ha koll på sina värmekostnader, oavsett vilket system du har, och att se över sådana faktorer som du själv kan påverka som isolering, inomhustemperatur och belysning.

Hyr ut och gör avdrag!

Skatteavdraget för den som hyr ut en del av sin bostad har höjts under ett antal år. Redan 2012 höjdes avdraget till 21 000 kronor per år. Från och med 2013 är förslaget i budgetpropositionen att skatteavdraget ska bli 40 000 kronor per år. Dessutom får den som hyr ut en del av sin villa göra avdrag med 20 procent på hyresintäkten.

Det innebär att om du hyr ut ett rum i villan för 50 000 kronor per år kan du dels göra avdrag med 20 procent, det vill säga 10 000 kronor, på hyresintäkten. Därefter får du dra av 40 000 kronor enligt de nya reglerna. I slutänden får du då en skattefri inkomst om 50 000 kronor under ett år.

– Skulle du däremot hyra ut för mer än 50 000 kronor så måste du redovisa det i din deklaration där intäkten då beskattas med 30 procent, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Ett syfte med att höja avdraget är att skapa fler bostäder, inte minst för studenter. Det är också en fördel till exempel för den som vill bo kvar i sin villa även efter att barnen flyttat ut och huset har blivit för stort.

Bygg nytt och slipp fastighetsavgift

Idag är alla nybyggda bostäder befriade från fastighetsavgift i fem år, därefter betalar man halv fastighetsavgift i ytterligare fem år. Regeringen föreslog i sin höstproposition att nybyggda bostäder, både villor och flerfamiljshus, ska slippa fastighetsavgiften helt i 15 år.

– Det är ett sätt att stimulera nybyggnation i Sverige, och det kommer även villaägare som bygger nytt till godo. Ändringen föreslås gälla för byggnader som färdigställs 2012 eller senare, säger Ingela Gabrielsson.

Höjt tak för fastighetsavgiften

Den 30 juni 2012 fick landets villaägare reda på det nya taxeringsvärdet för sina hus. Om ditt hus fick förhöjt taxeringsvärde kan det påverka den kommunala fastighetsavgiften för huset från och med nästa år. 54 procent av landets villaägare slår dock redan i taket för den maximala fastighetsavgiften och påverkas därmed inte av ett förhöjt taxeringsvärde på huset.

Under 2013 höjs taket på den kommunala fastighetsavgiften från 6825 till 7075 kronor. Höjningen är en justering som följer höjningen av inkomstbasbeloppet. Ingen villaägare betalar mer än den summan i avgift, oavsett hur högt taxeringsvärdet är på huset.

Inget nytt inom Rot och Rut

Det sker inga stora nyheter inom Rot- och Rutavdragen, eller Husavdraget som det riktiga namnet är, under 2013. Precis som tidigare år får du som mest dra av 50 000 kronor och skattereduktionen ges bara för arbetskostnaden, alltså inte för material- eller maskinkostnader. Om ni är två som äger bostaden får ni dra av upp till 50 000 kronor per person. Men ni måste inte äga hälften var. Den ena parten kan äga en mindre del av huset.

Kom ihåg att du aldrig kan få mer skattereduktion än vad du har skatt att betala. Om du betalar väldigt låg skatt kanske du inte kan utnyttja avdraget fullt ut. Likaså räknas samtliga avdrag in i totalsumman, så om du har stora ränteavdrag påverkar även detta hur mycket du får dra av för husarbete.

– Är du osäker på om du kan utnyttja den maximala skattereduktionen kan du titta på Skatteverkets hemsida och räkna ut din preliminära skatt. Där hittar du också en bra lista över vilka husarbeten som ingår i Rot- och Rutavdraget, tipsar Ingela Gabrielsson.

Tänk också på att Rot och Rut går på samma konto, så om du till exempel har utnyttjat Rutavdraget för städning i hemmet för 15 000 kronor, kan du inte dra av mer än 35 000 kronor för ett Rotarbete. Glöm inte heller att begära kvitto av hantverkaren du anlitar.

Köp- och säljtankar

Det tillkommer inga nya regler kring försäljning av småhus under 2013, däremot finns det några saker att komma ihåg om du går i köp- och säljtankar.

Du kan begära uppskov på skatten för max 1 450 000 kronor av vinsten från försäljningen av din gamla bostad om du flyttar in i en ny permanent bostad. Resten av vinsten måste du skatta för (22 procent) under nästkommande inkomstår. När du för över delar av vinsten in i ditt nya boende tänk då på att alla uppskov beläggs med en ränta på 0,5 procent per år, en ränta som inte är avdragsgill.

Förlängt solcellsstöd

Sedan 2009 finns det ett statligt stöd för installation av nätanslutna solceller. Ursprungligen fick man 60 procent av kostnaden i stöd, sedan sänktes det till 45 procent då stödet förlängdes 2012. Nu har regeringen beslutat att förlänga stödet i fyra år, till 2016, och skjuta till ytterligare 210 miljoner kronor. Troligen kommer då stödet att sänkas ytterligare ett antal procent.

Stödet har varit populärt och många har ansökt hos Länsstyrelsen om att få bidrag för att installera solceller.

– Det är till och med kö hos Länsstyrelsen bland de som sökt men inte fått sin ansökan beviljad ännu. Så mitt råd är att ansöka tidigt om man är intresserad eftersom ansökningarna behandlas i turordning så länge det finns medel, säger Andreas Gustavsson på Energimyndigheten.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar