ANNONS FRÅN TAKTEAM

Mossa på tak

Mossa och lavar som växer på hustak kan orsaka allvarliga skador på taket. Så här kommer du till rätta med problemet.

Mossa och lavar som växer på hustak kan orsaka allvarliga skador på taket. Mossa och lavar drar åt sig fukt och vatten vilket kan leda till att takpannorna spricker och fukt tränger in i takkonstruktionen. Tak som är täckta av mossa och lavar ser även mer vanvårdade ut och kan därmed dra ner värdet på din fastighet.

Takteam har många års branscherfarenhet och hjälper dig att få ett friskt och välmående tak. Kontakta Takteam för att boka en kostnadsfri besiktning och få professionell hjälp med att ta bort mossan från ditt tak.

Anledning till varför mossa växer på tak

Mossa, alger och lavar frodas i mörka och fuktiga miljöer, särskilt på den skuggiga sidan av taket. Vanligtvis appliceras ett naturligt skydd på ytan av ett nytt tak för att förhindra att rötter får fäste. Men detta skydd nöts ner med tiden vilket gör att mossa och alger kan växa till.

  • Mossa trivs i mörk och fuktig miljö, vilket gör skuggiga takpartier särskilt utsatta
  • Ett slitet tak med ytskikt som eroderats av väder och vind ger en yta där mossa och annan påväxt lättare kan få fäste
  • Takets lutning spelar också en roll – en brant lutning gör det lättare för vatten att rinna av medan en svag lutning kan leda till att fukt stannar kvar och gynnar mossan

Mossa på taket kan uppstå av flera anledningar och kan orsaka allvarliga skador. När växtligheten väl har etablerat sig på taket kommer den att suga åt sig vatten vilket minskar avrinningsförmågan. Fukt och vatten bidrar också till att mossan frodas ännu mer. Under vintermånaderna kommer rötterna som fylls med vatten att expandera vilket kan orsaka sprickor i taket.

Mossan, som trivs i skarven mellan takpannorna, kan få takplattorna att flytta på sig. Om taket inte ligger tätt har vatten fri väg in i konstruktionen vilket kan orsaka rötskador. Rötskador kan sprida sig till andra delar av byggnaden och orsaka skada även där.

Ökad mängd vatten som stannar kvar på taket i kombination med sprickor leder ofta till vattenskador. Dessa skador kan bli omfattande och kostnadskrävande att åtgärda.

UV-strålar från solen påverkar också taket och tillsammans med löv, barr, väder och vind kan de nöta ner det skyddande ytskiktet på taket. Det skyddande ytskiktet finns när taket är nytt eller efter en genomförd takbehandling.

Genom att ta bort mossa från taket och genomföra regelbundna takbehandlingar kan takets livslängd förlängas avsevärt. Att vårda taket på rätt sätt är ett viktigt sätt att ta hand om fastigheten och skydda den från allvarliga skador.

Ta bort mossa på taket

Att ha mossa på taket är problematiskt, men hur ska man ta bort det på ett effektivt sätt? Trots att taket vid första anblick kan se smutsigt ut av all vegetation, bör du undvika att använda högtryckstvätt för att spola av det. Risken är större att taket tar skada än blir rent. Dessutom kan högtryckstvätt göra taket mycket halt, vilket kan försvåra arbetet och öka risken för olyckor. För att arbeta på ett säkert sätt behöver man rätt utrustning, som till exempel fallskydd och linor.

Vid taktvätt är det viktigt att välja rätt metod som passar takets material och skick. Det är viktigt att göra rent taket från allt nedfall som kan fastna, exempelvis löv, pollen och fågelspillning. Trots att mycket av materialet försvinner genom regn och vindstötar så stannar en del kvar på taket och skapar en gynnsam och sur miljö för mossan att snabbt gro i.

Trots att ytan på taket ser ren ut efter rengöringen så finns det djupa rötter av mossa som inte är synliga vid första anblicken. För att bli av med all mossa är det nödvändigt att använda lämpliga behandlingsmetoder som kan tränga djupt ner i takets skikt. Genom att applicera olika medel på taket kan man säkerställa att all mossa avlägsnas effektivt. Dessa medel är särskilt utformade för att tränga ner på djupet och avlägsna mossan från roten, vilket ger ett rent och välmående tak.

Innan åtgärd börjar Takteam alltid med en grundlig besiktning av ditt tak utan några kostnader. Genom att bedöma ditt taks skick kan Takteam fastställa vilken typ av åtgärd och behandling som passar bäst för just ditt tak. Beroende på taktypen erbjuds skräddarsydda lösningar för att ta bort mossa från taket på ditt hus. Att avlägsna mossa från taket kräver ett grundligt arbete som sker i flera steg.

Takteam kan hjälpa till att ta bort mossa från följande typer av tak:

Att anlita Takteam för att ta bort mossa från taket har flera fördelar. Du behöver inte ha någon egen kunskap eller känna osäkerhet om arbetet blir utfört på rätt sätt. Processen kan i grova drag beskrivas i tre steg, som anpassas efter takets material.

1. Rengöring av taket

Ett rent tak är viktigt för att hålla taket friskt. Vi använder specialanpassade maskiner för att skonsamt rengöra ditt tak, till exempel på tegeltak. På det här sättet kan vi ta bort ytlig mossa och all annan smuts som ligger på taket. Rotbildning är ett vanligt problem som kan lösas med hjälp av medel som får rötterna att dö ut och trilla av taket.

2. Översyn av taket

När det första rengöringssteget är avklarat görs en närmare översyn av taket för att säkerställa att det inte finns stora skador som behöver åtgärdas först.

3. Ytbehandling appliceras

För att taket ska klara sig mot mossa, alger och lavar under många år appliceras ett nytt ytskikt.

När det gäller vad det kostar att ta bort mossa från sitt tak är det svårt att ge ett exakt svar. Priset beror på faktorer som takets storlek, material och vilka insatser som krävs. Vanligtvis börjar priserna från 15 995 kronor, men du kan alltid begära en kostnadsfri offert för att få en mer exakt uppskattning. Om du väljer att utföra taktvätt och takbehandling kan du dra av arbetskostnaden som ROT-avdrag. Att ta hand om taket och underhålla det regelbundet är mycket billigare än att behöva betala för dyra reparationer efter att skador har uppstått.

Vi använder enbart välbeprövade metoder som är skonsamma mot både djur och natur i vårt arbete. Hos oss kan du alltid räkna med högsta kvalitet och professionalism i allt vi gör.

Mest lästa artiklar