De 10 bästa ventilationstipsen!

Fukt kan regleras med värme och ventilation. Här skall vi presentera de 10 bästa ventilationstipsen.


Det hade varit lättare om vi alla bott i jordkulor i marken. Då skulle ingen haft problem med mögel och röta – utan bara med gikt och reumatism. Men nu bor de flesta i trähus – ovan jord – tack och lov! Och trä är ett organiskt material som lätt angrips av mögel, rötsvampar och skadeinsekter. Men bara under en förutsättning – nämligen att det finns tillräcklig fukt för dessa förstörande organismer. För utan fukt kan de inte leva. Det är därför som det är viktigt för oss alla husägare att ha koll på hur fuktigt vi har det i våra hus. Ett torrt hus är ett friskt hus – när fukten kommer in börjar de förtäras.

Fukt kan regleras med värme och ventilation. Här presenterar vi de 10 bästa ventilationstipsen.

Vad är ventilation? Från början är detta ett latinskt ord som betyder vind – ventus, i betydelsen vädra, lufta. Ventilation är konsten att vädra en byggnad lagom mycket. Inte så mycket att det blir kallt – som om alla fönster och dörrar var öppna hela året. Och inte heller som om ingen luft fick bytas i huset under hela året. Utan just så där lagom så att inomhusklimatet är ok – fastän luften inne byts ut med jämna mellanrum.

1. Ventilation på vinden. Det här är jätteviktigt – kolla så att det inte finns fuktig luft på vindsvåningen. Den varma luften från bostadsrummen stiger så småningom upp på vinden. Eftersom vindsvåningen är kallare kyls luften av här – och blir fuktigare än den var i bostadsutrymmet. Kall luft kan nämligen inte bära så mycket fuktighet som varm luft kan. Och då fälls denna fuktighet ut på insidan av taket på vinden – om den inte raskt ventileras bort istället. Kolla på insidan av vindstaket om det känns fuktigt eller har svartnat av gamla fuktangrepp.

2. Luftspalt vid vindsisoleringen. Av samma skäl måste det finnas en luftspalt mellan isoleringen och den kalla ytterväggen på vinden. Den fukt som kan bildas måste kunna transporteras bort av luften. Ingen isolering får ligga direkt mot den kalla ytterväggen. Felaktig isolering kan kosta varje husägare 10.000 – tals kronor i reparationskostnader.

3. Ventilation under torpargrunden. Under huset bildas det naturligtvis fukt – hur skulle det kunna vara annat med så mycket vatten som rinner i marken? Det här försöker man motverka genom att ha en bra dränering på tomten – som leder bort det mesta av vattnet. Men man måste också ha en bra ventilation – så att det mesta av fukten blåser bort. Se till så att det finns ordentliga ventiler i grunden om huset är byggt med torpargrund.

4. Ventilation under källargolven. Ibland måste man – eller tror att man måste – inreda källarna till typ bostadsrum. Och lägger in trägolv på betongplattan. Detta är dömt att misslyckas på sikt om det inte är ordentlig ventilation mellan trägolvet och betongplattan. Det finns numera isoleringsmaterial som kan förhindra fukten från betonggolvet att nå trämaterialet. Kolla vad du själv har för golvventilation i din inredda gillestuga i källaren!

5. Ventilationen i badrummet. När man duschar eller badar blir det förstås mycket fuktig luft i rummet. Man kan se det som en imma som lägger sig på de kalla fönstren och spegeln. Den här fuktchocken för huset måste ventileras bort med det snaraste! Vad har du för badrumsventilation?

6. Imkanalerna. I huset finns det imkanaler – de ventilationkanaler som finns inmurade i skorstensstocken. Syftet med dessa är att naturligt ventilera bort gammal luft. Den här självdragsventilationen fungerar utmärkt – varm luft stiger ju uppåt så det behövs inga fläktmotorer eller något. Men kanalerna måste vara öppna – och inte igentätade av gammalt skräp. Kolla om dina imkanaler fungerar – ta en stege, skruva bort spjället och rensa bort sanden som rasat ned.

7. Fasadventilerna. Luft som tas bort via imkanalerna måste ersättas med ny luft. Vi kan ju inte leva i ett vaccum! Den nya luften kommer in via otätheter i dörrar och fönster – men helst via fasadventilerna. Därför skall dessa kunna öppnas för att släppa in ny luft. Hur många igensättande tapetlager har du på dina fasadventiler?

8. Drag i fönster och dörrar. Med fungerande fasadventiler behöver inte till-luften gå genom fönster och dörrar. Täta de springor som finns och reglera luftintaget via fasadventilerna!

9. Fönsterimma. Den som har imma mellan sina fönsterrutor har ett ventilationsproblem. Det skall vara så att fönstret inåt rummet skall vara tätt – så här skall man isolera. Men det skall finnas en luftspalt mellan ytterbågen och innerbågen – för att kunna vädra bort fuktig inomhusluft som hamnat här. Och som bildar imma om den blir stående – eftersom kall luft inte kan bära så mycket fukt som varm luft kan. Det finns frästa ventilationsspår i fönstret för den här funktionen – men de kan ha blivit igensatta av gammal målarfärg. Kolla att ventilationen mellan fönstren finns kvar!

10. Sommarstugan inför vintern. Det blir mycket fukt i ett hus som överges över vintern – till exempel i en sommarstuga. Stäng inte in den fukt som bildas – utan öppna alla innerdörrar så att luften kan röra sig som den vill – och försöka leta sig ut där den kan.

 

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar