ANNONS FRÅN DIN VENTILATION

3 skäl att satsa på bra ventilation

Har du koll på ditt ventilationssystem? Ventilationsexperten Michael Norin varnar för riskerna med dålig ventilation i huset.

ventilation

Ventilationen är något man kanske inte tänker på i första taget, men att glömma bort att underhålla ventilationssystemet kan få otäcka konsekvenser. Michael Norin på Din ventilation vill varna för tre faror med smutsiga ventilationskanaler som alla villaägare bör känna till: 

1. Brandfara

– De flesta bränderna i våra hem startar vid spisen. När du lagar mat suger köksfläkten upp fett som sätter sig i den så kallade imkanalen som leder bort matoset. Sedan 2004 är det fastighetsägarens eget ansvar att se till att imkanalen hålls ren (tidigare skickade kommunen ut sotare för att göra jobbet). Att strunta i det och låta kanalen vara fylld med fett, innebär dock en stor säkerhetsrisk eftersom fettet lätt kan fatta eld. Om det börjar brinna på spisen och du försöker släcka med vatten, får du en stor fackla med eld rakt upp i fläkten, säger Michael Norin. 

2. Hälsoproblem

– Vår hälsa påverkas mycket av luften vi andas, och dålig cirkulation i hemmet kan få många negativa konsekvenser. Om frånluftsventilationen, som ska leda ut fuktig luft från badrum och tvättstuga, sätts igen med smutspartiklar och damm är risken stor för mögel och fuktskador. Unken lukt, kondens på speglar och fönster som sitter kvar en längre stund, och svarta prickar vid ventilerna är vanliga varningstecken. Dålig inomhusluft kan bland annat leda till huvudvärk, hosta och trötthet, och astmatiker och allergiker kan man uppleva försämringar.

3. Högre elkostnader

– Har du en luftvärmepump är det viktigt att du ser till att rengöra den och byter filter regelbundet. En smutsig luftvärmepump tvingas jobba hårdare och förbrukar mer energi, vilket leder till högre elpriser, och det påverkar också inomhusluften negativt. Jag brukar likna det vid en bil som man inte lämnar in på service, säger Michael.

Så ofta bör du rengöra ventilationssystemet!

  • Spisfläkt och imkanal: Vartannat till vart tredje år. 
  • Frånluftsventilationen: Vart tredje till vart femte år. 
  • Luftvärmepump och värmeväxlare (FTX): Vartannat år. 

Dags att se över ventilationen?

Din ventilation utför rengöring av imkanal, frånluftsventilation, frånluftsvärmepump och värmeväxlare (FTX) till fasta priser. Du kan antingen välja engångsbesök eller binda serviceavtal med regelbundna besök så du själv slipper komma ihåg när det är dags. Läs mer på www.dinventilation.se

Mest lästa artiklar