Friska fläktar

Osuppfångare och en läcker designpryl. Moderna köksfläktar tar inte bara bort matos och ånga utan kan även ge ditt hem en god ventilation. 

DA 279 är en spisfläkt

Fläkten har fått en mer central roll i våra kök. Från att ha varit en mer eller mindre dold nyttoprodukt ses den i dag ofta som ett smycke, gärna i form av en läcker designkupa som ger köket karaktär. Men det gäller att inte bara se till utseendet och designen, utan även till funktionen. Köksfläktens förmåga att fånga upp os är den egenskap som bestämmer hur effektiv fläkten är. Detta är inte samma sak som bra sug och hur mycket luft fläkten drar ut. Osuppfångningsförmågan mäts med hjälp av spårgastester och anges i procent. Det är den som visar hur stor del av matoset som fläkten fångar upp, avskiljer och ventilerar ut. Be din återförsäljare om testvärden på osuppfångningsförmågan innan du slår till.

I Konsumentverkets senaste fläkttest låg medelvärdet för de testade fläktarna på 91,9 procent. Boverket rekommenderar minst 75 procent.
Kökssfläktar kan ha både en inbyggd och en extern motor. En extern motor placeras till exempel på vinden för att få en större utsugningskapacitet och ett lägre ljud.

Välj energisnålt

En modern köksfläkt är normalt ingen stor energislukare men det kan vara värt att kolla hur stort luftflöde som anges. Ju mer luft fläkten drar ut desto mer luft måste ju värmas upp igen. En utsugsfläkt som används på högsta hastigheten en timme om dagen drar, enligt Konsumentverket, cirka 300 kronor per år i elström och värmeförlust. Se också till att den fläkt du väljer har bra belysning. Du vill ju se vad du gör på spisen och en lågenergibelysning drar mindre energi och håller längre.

Som hämtad ur en science-fictionfilm

Viktigt med rengöring

För att köksfläkten ska behålla sin effektivitet och brandsäkerhet är det viktigt att den rengörs regelbundet, helst så ofta som var fjortonde dag. Välj därför en fläkt där filter och fläkthjul är enkla att ta loss, och där fläktchassit är praktiskt utformat så att damm och smuts kan torkas bort. Det finns i dag även tvättbara kolfilter men har du inte ett sådant bör du byta filtret en till två gånger per år. Ett kolfilter kostar cirka 175-400 kronor.

Spisfläkten Alliance

Pruta inte på kvaliteten

Har du fastnat för en speciell designkåpa behöver det inte betyda att du har låst dig vid en viss fläktinsats. Många tillverkare erbjuder flera olika fläktinsatser, så kallade inbyggnadsfläktar, till en viss kåpmodell och det går ofta att få dem både vägghängda och frihängande. En snygg design utesluter alltså inte bra funktion och kvalitet.

Ronda är en elegant spisfläkt

Välj rätt typ av fläkt

Det finns olika typer av köksfläktar, allt från spiskåpor utan motor till avancerade ventilationssystem.Traditionellt delas köksfläktar in i två grupper, spisfläktar och spiskåpor. Skillnaden är att spisfläktar har en inbyggd fläkt vilket spiskåpor inte har.

Har du ett hus med mekanisk ventilation finns så kallade alliancefläktar som du kan samköra med centralfläkten och på så sätt få en effektivare ventilation och värmeåtervinning i huset. Dessa kräver inte en separat ventilationskanal, vilket en utsugsfläkt gör.

Har du ett hus med självdrag rekommenderas oftast en utsugsfläkt. Det finns utsugsfläktar med två funktioner, alltså både en osutdragare och en ventilationslösning. En fläkt som används för ventilationen är alltid igång och ökar luftflödet i huset.

En fläkt med recirkulering, (kolfilterfläkt), behöver inte anslutas till en ventilationskanal utan renar luften i filtret och blåser sedan ut den i rummet igen. Detta kan vara en lösning om du till exempel vill ha en köksö mitt i rummet och av någon anledning inte kan göra en korrekt anslutning till ventilationskanalen.

En bra köksfläkt skall vara:

Effektiv
Tyst
Energisnål
Lätt att rengöra
Vara försedd med bra belysning

Köpinformation

Electrolux 0771-11 44 77
Futurum 0912-405 00
Miele 08-562 29 000
Thermex 031-340 82 00

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

TV: Redaktionens bästa klipp!

Mest lästa artiklar