Ren luft inne

Dålig ventilation kan ge allvarliga problem för ditt hus. Samtidigt är dålig inneluft heller inte hälsosamt för dig och din familj. Här får du veta vad du behöver för att få bra luft i ditt hus.


Varje dygn andas en vuxen människa 30 kilo, det vill säga 25 000 liter, luft. Luften som vi andas in inomhus innehåller det livsnödvändiga syret men även mindre nyttiga ämnen som ozon, radon och aromatiska kolväten. De flesta material i hemmet, mattor, färger, flytspackel avger så kallade emissioner. Dessa kan vara allergiframkallande och skadliga för hälsan. Dålig luft kan också ge upphov till huvudvärk, astma och luftvägsirritationer.

Det talas ofta om vikten av en god utomhusluft. Men hur mycket talas det om luften vi andas inomhus? Det är ändå där vi tillbringar nästan 90 procent av vår tid.

– Ju mer frisk luft det finns inomhus, desto mindre är risken att du får i dig dessa skadliga ämnen, säger Magnus Everitt, teknisk expert på Svensk Ventilation. Var medveten om att luften ute nästan alltid är bättre än den inne.

Dålig lukt ett tecken

Det är på grund av alla dessa skäl vi behöver ventilationen. I våra hus, på kontoret, i alla lokaler vi lever och vistas i. Ventilationens uppgift är att ta bort alla föroreningar som alstras i en byggnad och ersätta dem med ny ren luft. I ett hus med väl fungerande ventilation ska luften bytas ut helt minst varannan timma. I ett hus på 140 kvadratmeter innebär detta en långtradare med släp varje timme, dygnet runt, året runt! Men hur kan man veta när luften inte är bra? Tecken på dålig luft är ofta dålig lukt.

– Det är inte säkert att de boende själva upptäcker lukten eftersom de är så vana vid den, säger Jan Fredriksson, energi och vvs-ingenjör och redaktör för VVS AMA. Man kan fråga sina gäster om de lägger märke till något.

Andra tecken är huvudvärk, hudbesvär, trötthetssymtom hos de som vistas i huset. Inom forskningen för ventilation talar man allt oftare om ökningen av astma och allergier hos små barn. På två – tre generationer har det gått från att ha varit något ovanligt till att fyra barn av tio har någon form av allergi eller överkänslighet.

– Om man kunde se eller ta på dålig luft skulle troligtvis många prioritera ventilationen högre, säger Magnus Everitt. Tänk på ett bilköp. Hur mycket tid och pengar satsar vi inte på klimatanläggningen i den nya bilen? Det är få som i dag skulle köpa en bil där enda ventilationsmöjligheten var att veva ner rutan. Eller jämför med friskvård – hur mycket pengar lägger vi ner på fysiska aktiviteter av olika slag och hur mycket intresserar vi oss för vad vi äter?

Det är inte så enkelt att det bara handlar om till- och frånluft. Det finns andra faktorer som påverkar vår upplevelse av inomhusluften. Luftens hastighet genom rummet, dess fuktighet och temperaturen gör också sitt till. Ofta tycker vi att luften är ”torr”. Men istället för att tillsätta en luftfuktare kanske det är så att det är för varmt inomhus.

– Det är oftast så att luften inomhus är för fuktig, förklarar Jan Fredriksson. Främsta orsaken till att den upplevs som torr är, som påpekat, att temperaturen är för hög. Andra orsaker kan vara damm och partiklar, emissioner eller elektromagnetiska fält.

Vad kan man då göra för att se till om husets ventilation är tillräcklig? Följ checklistan här ovan. Gå igenom punkt för punkt, så kommer du sedan att veta dels vilken typ av ventilation ditt hus har, dels om den fungerar.

Mät radonhalten

Steg ett när det gäller att se över husets luftflöden är att mäta radonhalten. Om huset har för höga radonvärden är det avgörande att veta var dessa kommer ifrån innan man börjar installera ett nytt ventilationssystem. Radon är en gas som varken syns eller luktar, men den går att mäta. Man beräknar att bara i Sverige får 500 människor om året lungcancer på grund av radon i bostäder. Det finns tre typer av radon; markradon, radon som kommer direkt från marken, och radon som finns i byggmaterial, så kallad ”blåbetong”. Radon kan också finnas i vatten från borrade brunnar. Socialstyrelsens riktvärde för radon är 200 becquerel per kubikmeter. Men det går att sänka halten för högra radonhalter i bostäder med olika av insatser.

Det finns pengar att söka för radonsanering. För 2004 fanns 33 miljoner kronor som statens program för radonsanering skulle fördela. Få söker dessa bidrag och få sanerar. Olika typer av radon åtgärdas på olika sätt. Det är mycket viktigt att veta vilken typ av radon huset har innan man åtgärdar husets ventilation. Om huset har markradon krävs i många fall ett system med fläktstyrd till- och frånluft så att man undviker undertryck i huset.

Glöm inte underhållet

Ingenting i ditt hus är underhållsfritt. Precis som allt övrigt i huset behöver även ventilationen ses över med jämna mellanrum. Moderna ventilationssystem har filter som renar luften från större partiklar och pollen. Dessa filter måste ovillkorligen bytas minst en gång om året.
Rengör ventilerna i bad, toalett och kök en gång om året. Diska av dessa med diskmedel och vatten.

Fungerar ventilationen i ditt hus?

Kontrollera genom att hålla till exempel ett papper mot ventilerna, ett hushållspapper ska sugas fast. Ett vanligt A4-ark ska nästan fasta. Är det en tilluftsventil som kontrolleras ska det blåsas ut. Är spegeln i badrummet immig en halvtimme efter badet är ventilationen där för dålig.

Luktar det matos i andra rum än i köket? Det betyder att luften strömmar i fel riktning. Finns kondens på insidan av fönstret är det en varningssignal. Det här är nog den tydligaste signalen på att ventilationen inte fungerar men det gäller att se upp. Om det är nyare välisolerade fönster så är det inte alls säkert att det uppstår kondens. Tillkalla en expert som hjälper dig att mäta.

Din skorstensfejarmästare kan hjälpa dig med detta. Det går också att anlita en ventilationsfirma.

Enkla åtgärder för bättre luft

1. Vädra ofta. Luften ute är nästan alltid bättre än inne.

2. Kontrollera friskluftsventiler och vädringsfönster. De ska vara öppna och rena.

3. Ta bort tätningslister runt dörrar och fönster. Vill du inte ta bort allt, ta bort de som är i fönstren och dörrarnas över- och underkant.

4. Öppna ett fönster. För bästa luftutbyte öppna i rummet bredvid, och inte i köket, när du lagar mat.

5. Rengör fläkten. Har du en modern fläkt blinkar en lampa om det är dags för rengöring. Men har du en äldre typ av köksfläkt måste du själv komma ihåg att rengöra den regelbundet.

6. Ventilera! Luften ska kunna cirkulera mellan rummen i bostaden. Ventilerade trösklar i innerdörrar, en öppen planlösning och överluftsventiler i innedörrar och inneväggar förbättrar detta.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar