Rätt korn på slippappret

Det finns inga regler för hur man ska använda slippapper, men det finns några tumregler.


Kornen kan vara fina och nästan smeka arbetsstycket. Och de kan vara grova, nästan grymma, och trasa sönder ytan. Med slippapper kan du få fram vilken yta du vill – du bestämmer själv hur fin den kan bli.

Slipa i tre steg

Slipningen består av tre etapper: grov-, mellan- och finslipning. Vid grovslipningen ska man ta bort det översta på en yta, till exempel färg och lack. Vid mellanslipningen slätar man ut, tar bort slipspår och förbereder finslipningen. Och denna kan upprepas i det oändliga, som t ex i japansk lackkonst, där antalet finslipningar kan uppgå till det tresiffriga.

Läs mer: Ge stolarna nytt liv

Så ser du grovhet på slippapperet

Slippapper sorteras efter hur grova korn som är fastlimmade på papperet. Ju lägre tal i beteckningen på det, desto grövre och effektivare slippapper.
Frågar du efter ett som är riktigt grovt är chansen stor att du får korn 40. Men det finns slippapper med korn 24, 16 och till och med 12. I den andra änden finns extremt fint slippapper med korn 1200.
De riktigt fina och de riktigt grova finns sällan i detaljhandeln, men man kan förstås ta hem dem på beställning.

Man grovslipar träföremål med korn 16, 24, 40 och 60. Till mellanslipningen använder man korn 80, 100 och 120. Finslipningen klarar man med korn 150, 180 och 220. Ska det vara riktigt fint går det att gå upp till korn 400.

För metall och plaster gäller andra värden,, men eftersom det inte finns några fasta regler kan du också träffa på andra rekommendationer för träslipning.

Sätter sina spår

Slippapper gör spår i arbetsstyckets yta. Slipar du tvärs över träets ådring brukar slipspåren synas mycket tydligare än spår längs med. Slipar du t ex en list med korn 40 eller 60 blir det så djupa spår, att de kommer att vara synliga även när du målat listen, om du inte mellan- och finslipar den.

Välj rätt slippapper

När du väljer slippapper måste du först ha tänkt igenom hela arbetet. Om du till exempel ska slipa en spacklad vägg är det viktigt att du är noga med slipningen, om den senare ska tapetseras med glasfiberväv, eftersom minsta lilla ojämnhet blir synlig direkt genom väven. Ska du däremot sätta på en tjock papperstapet behöver underlaget inte vara lika slätt och jämnt.

Det finns nästan inget du kan använda korn 16-papper till, bortsett från golvslipning och borttagning av gammal färg och lack. Till allt annat är slippapperet helt enkelt för grovt.

Gammal målarfärg försvinner även med korn 40, men fastnar för lätt i korn 100, och då går arbetet både trögt och långsamt.

Ska du slipa ett föremål av trä så att det blir helt slätt, kan du börja med korn 24, fortsätta med 40 eller 60 och avsluta med korn 100 – 120.

Om du däremot ska grunda och måla samma föremål, så mellanslipar du först med korn 100 – 120 innan grundningen. Mellanslipa så ännu en gång, nu med korn 150, innan du målar första gången. Fortsätt med ännu en mellanslipning, med korn 180, och måla igen. Slipa så med korn 220 och måla på nytt. Omständligt värre, men fint blir det!

Läs mer: Smarta spik-knepet

Riktigt släta ytor

Det går inte att få en superslät yta med vanligt slippapper. Ska det bli riktigt blankt måste du vattenslipa eller polera ytan med en lammullshätta eller vax och trasor. Sätt hög fart på din borrmaskin och polera den finslipade nakna träytan med lammullshätta, så drar den ut harts ur träet och ytan blir blank som en spegel!

Till fin metallslipning använder du slipduk. Den finns i flera kornstorlekar, så du t ex kan finslipa en lackskada på bilen. Slipduken används som vattenslippapper.

Sliptips

Lackerade brädgolv slipas först med korn 16, sedan med korn 40 och till sist med korn 100 eller 120. Mellanslipa med korn 120 efter den första lackeringen.

Använd alltid dammfiltermask när du slipar. Även om maskinen har spånsug virvlar det omkring fint slipdamm i luften.

Slipdamm kan vara explosivt – rökning är förbjuden!

Använd slipkloss i största möjliga utsträckning. Lägg eventuellt en trasa mellan slipklossen och handen.

När du slipar med maskin händer det att slippapperet beckar igen. Damm, färg och lack fastnar och gör slippapperet oanvändbart. Slipa då med långsammare varvtal, välj grövre slippapper eller stänk träet med slipolja (det brukar erfarna golvslipare göra).

Byt slippapper så snart det blir slitet. Känn efter med fingrarna om slippapperet fortfarande tar. Snåla inte med det!

Gammaldags sandpapper har en beläggning av krossad flinta och anses vara av lägre kvalitet.

Talet anger inte antalet korn

Så grovt är ett slippapper korn 16. Många tror felaktigt att det finns 16 korn per kvadratcentimeter. Talet betyder istället att kornen är så stora att de passar till maskorna i ett nät med 16 x 16 maskor per kvadrattum.

Läs mer: Stor guide: Så slipar du trägolvet

Sju vanliga sliparbeten

Det finns inga bestämda krav på slipningen. Det är du som avgör vilken yta du vill ha och du kan själv välja både slippapper och hur länge du ska hålla på. Uppgifterna nedan kan hjälpa dig att välja.

Du kan inte riva av slippapper korn 16 eller 24 för hand. Skär istället från baksidan av papperet med en gammal hobbykniv. Så snart kniven kommit igenom kan du bryta av slippapperet.

Så grovt är slippapper korn 16. Många tror felaktigt att det finns 16 korn per kvadratcentimeter. Talet betyder istället att kornen är så stora att de passar till maskorna i ett nät med 16 x 16 maskor per kvadrattum.

 

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar