Copyright

Vi i Villa och viivilla.se beskyddas av lagen om upphovsrätt.

Allt innehåll på viivilla.se beskyddas av lagen om upphovsrätt. Du får gärna referera till vårt material om källan tydligt anges. All annan användning av material från viivilla.se kräver godkännande från oss.

Upphovsrätt, länkar och användning av vårt material 

Det är tillåtet att länka till viivilla.se från andra hemsidor. Dock är det förbjudet att publicera material som bilder och text från viivilla.se direkt inne i er hemsidas frame/ram utan tillstånd från oss.

För mer information om användning av material från viivilla.se, vänligen kontakta oss:

David Jakobsson                        
Ansvarig utgivare       

TV: Redaktionens bästa klipp!