Bålgeting – en gigant på frammarsch

Bålgetingen är vår största geting – men är den extra farlig också? Här är allt du behöver veta om insekten som blir allt vanligare i Sverige!

bålgeting

Bålgeting (Vespa crabro) är en insekt som är svår att missa då det är den största getingen i Europa. Från att tidigare ha varit rödlistad har den ökat i antal i Sverige de senaste decennierna, tack vare våra allt varmare somrar. Nu är den framför allt vanlig i södra delen av landet där det finns gott om lövträd, och hittar ibland in i våra trädgårdar, särskilt på sensommaren då den lockas av fallfrukt på marken. Men bli inte orolig om du ser den – det är en fredlig gigant!

bålgeting
När en bålgeting är oroad kan man höra hur den knäpper med käkarna. 

Kännetecken för bålgeting

Bålgetingen är lätt att känna igen. Den utmärker sig från andra getingar både genom sin storlek och färg. Bålgetingens drottning är dubbelt så stor som en vanlig getingdrottning – den kan bli uppåt 3,5 centimeter, medan hanen är 21–28 mm och arbetaren 18–24 mm. Färgteckningen går i gult, rödbrunt och mörkbrunt (medan en vanlig geting bara är gul och svart). Den är också betydligt mer nattaktiv än många andra getingar och kan dyka upp vid utebelysningen om kvällen.

Risken för bålgetingstick

Även om bålgetingen kan väcka skräck vid första anblick, attackerar den sällan människor och påminner mer om en humla till sitt beteende. Den har ett lugnt temperament och bättre uppsikt över omgivningen än andra getingar, och hinner reagera och flyga iväg innan man kommer nära. Deras stick är inte farligare än andra getingars, men för känsliga insektsallergiker kan dock getingstick i värsta fall bli livshotande. Till skillnad från honungsbin kan getingar sticka fler gånger, fast med ett svagare gift.

Äter insekter och dricker sav

Bålgeting är en rovinsekt som äter både små och stora insekter, inklusive andra getingar. För att stilla sitt sockerbehov dricker den sav från olika lövträd, och för att komma åt den gnager de sig genom barken. På träd där barken inte är så tjock kan de ringbarka både grenar och stammar. De äter gärna fallfrukt av äpple och plommon, men blomnektar är de inte så intresserade av.

bålgeting

Här bygger bålgetingen bo – och så får du bort det!

Bålgetingar bygger sitt bo ovan mark, oftast i ihåliga ekar, men även under hustak och i fågelholkar. Boet tillverkas av träfiber som insekterna tuggat sönder och blandat med sin saliv. Utsidan på boet är gulbrunt, oregelbundet och mycket skört. I Sverige kan ett bo innehålla några hundra individer, och bli stora som ett människohuvud, men i varmare länder kan bona bli betydligt större och rymma över tusen individer. Under vintern övervintrar drottningen under marken. Om du fått ett getingbo på tomten och tycker det är obehagligt bör du kontakta Anticimex för att få hjälp att ta bort det.

Nyfiken på andra getingar också? Läs 5 viktiga fakta om jordgetingar.

Källa: SLU Artdatabanken


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar