Den människoälskande keeshond som familjens husdjur

Keeshond är en av de mest älskade sällskapshundarna i människans historia. Detta tack vare hundens egenskaper. Här har vi samlat det du behöver veta om keeshond.


Den människoälskande keeshond som familjens husdjur

Keeshond är en gammal hundras och ansågs förr vara en sällskapshund och vakthund. Det finns många goda anledningar till att hunden anses vara en fin familjehund.

Några av keeshond egenskaper

 • Keeshond har den naturliga tendensen att skälla för att göra sin familj medveten om främlingar som närmar sig. Detta kan bli ett problem om hunden är uttråkad.
 • Hunden trivs med sin familj och blir olycklig när den lämnas ensam.
 • Rasen fäller mycket minst en eller två gånger om året.

Keeshonds historia

Hunden var den mest älskade hunden i Holland under den politiska instabiliteten som ledde till att Holland delades i två regioner. Keeshond blev rebellernas symbol och hunden blev populär bland allmänheten. När rebellernas parti led nederlag dödades även många keeshond eftersom de var rebellernas symbol.

År 1905 återupptäcktes keeshond tack vare en viss Miss Hamilton-Fletcher. Hon tog med två valpar till England som blev grund till rasen utanför Holland. År 1926 grundandes den engelska rasklubben.

En baronessa vid namn van Hardenbroek blev intresserad av keeshond och började avla hunden och sprida dess historia över Europa. År 1929 avlades den första amerikanska kullen keeshond av Carl Hinderer. Det var år 1930 som den första keeshond registrerades hos amerikanska kennelklubben under en ickesportande grupp.

Keeshonds temperament

Keeshond utvecklades främst för att vara en sällskapshund. Hunden är intelligent och kan tränas med enkelhet. Keeshond vill dela sin glädje med alla. Keeshond älskar alla människor, vuxna som barn. Vanligtvis älskas de även tillbaka.

Keeshond behöver socialisation och träning tidigt i livet för att växa upp till väluppfostrade och balanserade vuxna hundar.

Hälsa och hälsorelaterade frågor att vara medveten om

Precis som många andra hundraser är keeshond i regel frisk. Men de kan drabbas av vissa hälsoproblem, däribland de följande:

 • Addisons sjukdom – otillräcklig produktion av binjurhormon vilket orsakar aptitlöshet, kräkningar och slöhet. Tillståndet kan leda till chock och död och även hjärtproblem om hunden är stressad eller om nivån av kalium blir hög nog.
 • Höftledsdysplasi – ett ärftligt tillstånd där lårbenshuvudet inte passar perfekt in i höftledsskålen. Detta kan orsaka smärta och artrit i ett eller båda bakben.
 • Progressiv retinal atrofi (PRA) – en ögonsjukdom som leder till en gradvis försämring av näthinnan. Hunden upplever först nattblindhet och så småningom komplett synförlust i och med att sjukdomen utvecklas. 
 • Knäledsurvridning – knäskålen inte hålls på plats av muskulatur och ledband vilket orsakar förlamning av benet eller onormal gång hos hunden.
 • Diabetes – en sjukdom som innebär att kroppen inte kan reglera blodsockernivån. Kroppen producerar inte tillräckligt med insulin för att metabolisera glukos eller i värsta fall producerar inte kroppen något insulin alls.
 • Von Willebrands sjukdom – en blodsjukdom som kan drabba både hundar och människor. Hundar med denna sjukdom kan uppleva blödande tandkött, näsblod och liknande.
 • Hypotyreos – orsakad av en brist av sköldkörtelhormon vilket kan leda till epilepsi, håravfall, övervikt, hudproblem och slöhet.
 • Grå starr – ogenomskinlighet av ögats lins som leder till försämrad syn.

Allergier – kan vara av flera sorter så som matallergi, kontaktallergi och/eller luftburen allergi. 

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar