Exmoorponnyn är en intelligent häst

Exmoorponnyn härstammar från de Brittiska öarna och är idag listad som hotad av utrotning av Rare Breeds Survival Trust och The Livestock Concervancy. Rasen är ett varmblod och är känd för att vara intelligent, alert och vänlig. Här har vi samlat det du behöver veta om exmoorponnyn.   


Exmoorponnyn är ett förhistoriskt djur

Exmoorponnyn är en ras av bergs- och hedlandsponny med ursprung i de Brittiska öarna. Ponnyns egenskaper är liknande de hos andra ponnys som anpassat sig efter ett kallt klimat. Rasen är härdad och uthållig tack vare hedens tuffa klimat. Exmoorponnyn har använts rikligt vid ett flertal ridaktiviteter.

Det är känt att hästar funnits i Storbritannien sen 700 000 år före vår tideräknings början. Fossila lämningar visar att exmoorponnyn existerat sen 50 000 f.v.t. och vissa tror att ponnyn hållits renrasig sen istiden. Men det är ett påstående som kräver undersökning.

Några av exmoorponnyns egenskaper

Dessa är några av exmoorponnyns särdrag som kan intressera dig:

  • Exmoorponnyn är ett varmblodigt djur som har både egenskaper av en varmblodig och en kallblodig häst. Därför har exmoorponnyn både ett lugnt temperament och smidighet.
  • På grund av de klimatiska förhållanden och den miljö rasen härstammar från, har den utvecklats till ett uthålligt och härdat djur. Den anses vara en hälsosam ras då det inte finns några för rasen specifika kända sjukdomar. Ponnyn behöver regelbundna besök från ett veterinär för att kontrollera dess hälsa.
  • Ponnyns temperament gör den lämplig för ridning och körning.

Exmoorponnyns ursprung och utveckling

Många entusiaster av exmoorponnyn tror att rasen existerat sen isåldern och att den antagligen är kring 10 000 år gammal. Detta är ett påstående som ännu behöver undersökas och bevisas. Undersökningar har visat att hästar funnits i Storbritannien sen 700 000 år före vår tideräknings början och det finns fossil från området Exmoor från 50 000 år f.v.t.

Exmoorponnyn är den äldsta av ponnys och anses vara den mest renrasiga av både ponnys och hästar. Man vet inte mycket om rasens exakta ursprung men det finns bevis som tyder på att rasen kan ha ursprung någonstans i Nordamerika. Vissa tror att djuren en gång blev fast i Alaska och därför fått de egenskaper som gör att de kan motstå tuffa miljöer och väderförhållanden.

Så småningom kom ponnyn till de Brittiska öarna och levde som vilda under tiden innan kelterna. De finns inga avbildningar eller beskrivningar av rasen innan 1818 när skogsvaktaren av Exmoor Royal Forest tog 400 ponnys till sina egna ägor. Vissa av djuren såldes till uppfödare som hade intentionen att bevara rasen.

År 1921 grundades Exmoor Pony Society för att förbättra och bevara rasen, och den första stamboken gavs ut år 1963. I de flesta fall tämjdes djuren, men de anses fortfarande vara vilda djur från den engelska heden.

Exmoorponnyns karaktärsdrag

Exmoorponnyn ses oftast i mörkbrun eller brun med tecken runt ögon, mule, flank och mage. Höjden på ponnyn är kring 112-125 cm. Rasen är kompakt och kraftigt byggd. Exmoorponnyn är känd för sin uthållighet och härdade natur. De har ett djupt bröst och bred rygg. Benen är korta med hårda hovar. Huvudet är stort och proportionellt till kroppen. Ponnyn har även små öron och ”grodögon”, en av de utmärkande dragen hos exmoorponnyn. Ögats struktur gör det lättare för ponnyn att stöta bort vatten och erbjuder extra isolering. Ponnyn har också en vinterpäls vilken består av en mycket isolerande ullig underpäls och en längre ytterpäls med långa, oljiga hår. Exmoorponnyn har även en lång och tjock man och svans. Svansen har hår som är grova för att stöta bort regnvatten.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar