Guide: Så blir du av med råttorna

Problemen med råttor och möss har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. Några av orsakerna kan vara nedskräpning, bristande sophantering och klimatförändringar.


En råtta kan ta sig in genom ett hål stort som en enkrona och en mus genom ett betydligt mindre. Väl inomhus kalasar de på allt från elledningar till tvål och genom sin avföring och urin kan de sprida sjukdomar som till exempel salmonella till oss människor.

I Sverige finns fyra olika gnagare som gillar att ta sig in i våra hus; brunråttan, husmusen och den lilla samt stora skogsmusen. I naturen finns fler sorter.

– Vi har ändrat våra levnadsvanor på ett sätt som gynnar råttorna, säger Sven Jeppsson, platschef på Anticimex.

– Vi har historiskt sett alltod haft råttor och möss i närheten men vi vill inte se dem varje dag i våra hem- eller arbetsmiljöer – det vore något slags skräckscenario.

Det gäller att sköta sin kompost, inte samla en massa bråte på tomten och att hålla koll på soptunnan.

– Råttor är otroligt anpassningsbara och är duktiga på att lära nytt och att vänja sig vid saker. Vi har sett exempel på råttor som lärt sig leva i otroligt bullriga avloppsmiljöer.

Ytterst ansvarig för problem med skadedjur är fastighetsägaren själv – och om du bor i bostadsrätt är det föreningen. Om en fastighetsägare inte åtgärdar problem med skadedjur kan du anmäla det till miljöförvaltningen i kommunen.

Tips för att undvika råttor och möss:

UTOMHUS

1. Täta håligheter i grund.

2. Sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler med en maskvidd på högst 5 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm (rostfritt, koppar eller mässing).

3. Täta med mus- eller spikband under stående lockpanel.

4. Se till att gräset är kortklippt runt huset (gäller främst i norra delarna av landet eller där det kan väntas snö). Snö på långt gräs gör att det blir en liten ”zon” under snön där gnagare trivs.

5. Plantera inte buskar och träd nära fasaden.

6. Undvik klätterväxter mot fasaden (gnagare kan klättra).

7. Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden.

8. Mata inte fåglar och ta helst upp spillet som hamnat under fågelbordet. Fågelbordet blir annars ett smörgåsbord för gnagare.

9. Se till att det är lock på sopbehållare, att eventuella komposter sköts samt är placerade en betydande bit från huset.

10. Håll rent under altaner och låga balkonger. ”Bråte” utgör skydd för gnagarna.

11. Var observant på ”tussar” av isoleringsmaterial. Hittar du sådana utvändigt på marken intill grunden brukar det i regel innebära ett pågående gnagarproblem.

12. Har du tegelhus bör du kontrollera de luftöppningar som finns. Ser du missfärgningar kan det vara ett misstänkt ingångshål.

INOMHUS

1. Håll uppsikt på vindar. Kartonger med gamla barnkläder, mormors päls med mera utgör utmärkta boplatser.

2. Håll rent i källare samt se till att inget står på golvet. Placera istället kartonger och liknande på hyllor. Det underlättar snabb upptäckt av gnagare och andra insekter.

3. Kontrollera luftningsrör från toaletten upp till vinden. De kan fungera som inpassage för gnagare.

4. Se till att mat inte ligger framme och töm skafferiet i sommarstugan. Här kan du använda polisens slogan: Töm skafferiet (bilen) själv, innan musen (tjuven) gör det.

5. Lägg stearinljus och liknande i lådor, de utgör annars föda för gnagare.

6. Ställ madrasser, soffdynor med mera på högkant i den kallställda stugan. Detta gör dem mindre attraktiva som boplats. Täcken och filtar bör placeras i stängda garderober.

7. Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter fast samt att det finns vatten i dem som hindrar gnagarna från att komma upp.

8. Se till att genomföringar, till exempel under diskbänken, är täta. Något som brukar glömmas bort är genomföringar till elementrör (gäller i första hand äldre hus). Dåligt tätade genomföringar för bredband samt fjärrvärme kan annars vara början på ett gnagarproblem.

Källa: Anticimex

Råttfällor

Det finns alla typer av fällor på marknaden, allt från råttgift, klassiska slagfällor till mer avancerade elektroniska fällor som sänder ut ljudvågor som råttorna ogillar eller dödande elstötar. Dessa kan vara bra att komplettera en sanering med.

Skräm med ultraljud

Topo Stops ger ifrån sig en plötslig ljudsignal (1-2 sekunder lång) vilket är stressande för råttor och möss. Kan kopplas ihop med sorkskrämmaren Mole stop.

Pris cirka 1 100 kronor. www.musfritt.nu

Rat zapper

Råttorna lockas in i fällan med djurfoder och avlivas med en elektrisk stöt. Batteridriven. Pris cirka 789 kronor.

www.skadedjursfri.se

Lockande doft

Giffritt lockbete för möss som används till slagfällor. Pris 65 kronor. www.shop.anticimex.com

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar