Hamsterhälsa och sjukdomar

Hamstrar är ganska tåliga husdjur men de är så små att när en skada eller sjukdom upptäcks kan läget snabbt bli allvarligt. Tecken på sjukdom kan vara aptitlöshet, inaktivitet, stillasittande i ett hörn, tilltufsad eller misskött päls, nysande, vätskande nos eller ögon, heshet, fuktighet runt svansen, och diarré. Håravfall kan vara tecken på hudsjukdom eller parasiter och precis som de andra sjukdomar som hamstrar kan drabbas av, innebär det att ett besök hos veterinären är berättigat. Om en hamster är sjuk eller skadad, håll den varm och försök uppmuntra dem till att äta eller dricka (med droppflaska om nödvändigt) tills en veterinär kan besökas.

Abscess hos hamster

 Dessa infekterade fickor kan uppstå av relativt små sår i huden. Var samlas under huden och formar ibland en ansenlig böld som ibland kan börja dränera av sig själv. En abscess kan bildas av sår eller repor i huden samt även i kindpåsarna om maten som förtärs skapar slipskador på kindernas insida. Om en hamster alltid ser ut som att den har mat samlad i kindpåsarna kan detta bero på en böld eller en påverkad kindpåse. En abscess kräver behandling av veterinär för tömning, rengöring och behandling med antibiotika.

 Infektioner i luftvägarna hos hamster

 Hamstrar kan få infektioner i luftvägarna som kan leda till lunginflammation. Tecken på infektion i luftvägarna kan vara nysande, rinnande ögon eller nos, heshet, och ansträngd andning.

Att en hamster nyser då och då är inte nödvändigtvis tecken på sjukdom, men om hamstern förutom nysningar även uppvisar minskad aktivitetsnivå, heshet eller svårigheter att andas bör en veterinär uppsökas omedelbart. Drag och plötsliga förändringar i temperatur kan öka risken för att din hamster utvecklar infektion i luftvägarna och likaså viss sorts material i buren (så som cederträ och tall) kan även irritera luftvägarna och leda till sjukdom.

 Våt svans eller wet tail hos hamster

 Wet tail kallas även proliferativ ileit och regional enterit, och är en mycket smittsam sjukdom som är vanligast hos hamstrar som nyligen slutat amma. Orsaken är ännu inte klarlagd, men en bakterie vid namn campylobacter jejuni kan vara involverad, och i vissa fall är sjukdomen sammankopplad med stress, trängsel eller förändringar i dieten. Påverkade hamstrar kan dö mycket snabbt, och visa tecken som diarré (som gör att området kring svansen är vått), slöhet, bristande aptit och tovad päls. Inte alla hamstrar med diarré har wet tail men om din hamster har någon av dessa symptom bör du uppsöka veterinär.

 Diarré hos hamstrar

 Ett antal infektioner kan orsaka diarré vilka inkluderar, men inte begränsas till; våt svans, förändringar i dieten, parasiter i tarmen och behandling med antibiotika. Överdriven matning med grönsaker och annan färsk mat är en ganska vanlig orsak till diarré men i detta fall uppstår vanligtvis inte bristande aptit eller minskad aktivitet. Vätskebrist är oroväckande närhelst din hamster har diarré, så kontrollera noga att de ännu dricker sitt vatten om de drabbas. Ge inte din hamster färsk föda under några dagar om de drabbas av diarré och ge dem färsk mat igen först när diarrén är helt över. Återgå då långsamt till den föregående dieten och ge din hamster tid att anpassa sig till förändringarna i mathållningen.

Om slöhet eller motvilja att dricka uppstår tillsammans med diarré ska veterinär uppsökas.

 Hudsjukdomar hos hamstrar

 Hamstrar kan drabbas av ett antal hudsjukdomar och parasiter i pälsen som kan diagnostiseras genom ett hudskrapningsprov som din veterinär utför. Revorm, en sorts svampinfektion, allergisk dermatit och hudinfektioner kan även drabba hamsterns hus och kräver behandling av veterinär.

Håravfall är inte särskilt ovanligt och kan bero på säsongen eller ske hos äldre hamstrar. Men om det tillsammans med håravfall även finns tecken på flagnande hud, rodnad, eller några skador på huden, eller om hamstern verkar klia sig mer än vanligt, bör veterinär uppsökas. Hamstrar har doftkörtlar på flanken som kan vara mörkare och ibland oroar ägare. Dessa kan uppstå på båda sidor av kroppen och bör inte se irriterade ut eller besvära hamstern. Material som cederträ kan även orsaka hudirritation och bör undvikas i hamsterns bur.

 Antibiotika för hamstrar

Flera antibiotika kan orsaka en dödlig reaktion hos hamstrar på grund av hur hamsterns mag- tarmkanal fungerar. Penicillin, amoxicillin, ampicillin, streptomycin, vancomycin, cephalosporins och gentamycin är alla sorter av antibiotika som bör undvikas av hamster.


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

TV: Redaktionens bästa klipp!

Mest lästa artiklar