Hur hanterar man nitrat i akvarium

Innebörden av nitrat i akvarium är troligtvis än mindre begripligt för fiskägare än effekterna av ammoniak och nitrit. Trots att nitrat inte är direkt dödligt på sätten ammoniak och nitrit är kan nitrat i akvariet på längre sikt ha negativa effekter på fiskar, plantor och akvariets miljö i stort.


Hur det påverkar fiskar

Fiskar känner påverkan av nitrat när nivån når 100 ppm, och särskilt om nivån bibehålls där.

Den stress detta orsakar gör att fiskarna blir mer mottagliga för sjukdomar och hämmar deras möjlighet att fortplanta sig.

Höga nivåer av nitrat är särskilt skadligt för yngel och unga fiskar och kommer påverka deras tillväxt. Förutom detta gör den miljön som orsakar högre nivåer av nitrat ofta att nivån syre sjunker, vilket stressar fisken ytterligare.

Nitrat och alger

Högre nitrat är en stark bidragande orsak till tillväxt av oönskade alger. Nivåer av nitrat så låga som 10 ppm kommer främja tillväxt av alger. Den vanligaste anledningen till att alger blommar i nyligen installerade akvarium är förhöjda nivåer av nitrat.

Trots att plantor använder nitrat kan dessa drabbas av överväxt av alger om det finns mer nitrat än plantorna kan använda, vilket på sikt leder till att plantorna dör.

Var kommer nitrat ifrån?

Nitrat är en biprodukt av nitritkonjugering av senare skeden i kvävecykeln och kommer därför finnas i viss nivå i alla akvarier. Detritus, förmultnande växtmaterial, smutsiga filter, övermatning, och ett för trångt akvarium bidrar alla till ökad produktion av nitrat.

Vatten som används för att fylla akvarier har ofta nitrat i sig. I USA kan dricksvatten ha så höga nivåer nitrat som 40 ppm. Innan du fyller din tank bör du testa det för nitrat för att veta om nivån är ovanligt hög i ditt vatten. Om nivån nitrat är högre än 10 ppm bör du överväga andra vattenkällor som är fria från nitrat.

Föredragen nivå

I naturen bibehålls nivån nitrat på mycket låg nivå, vanligtvis väl under 5 ppm. I sötvattenakvarium bör nivån nitrat alltid hållas under 50 ppm och helst under 25 ppm. Om du har fiskar som växer eller kämpar mot alger bör du hålla nivån under 10 ppm.

Hur du minskar nivån nitrat

Till skillnad från ammoniak och nitrit tycker bakterierna som tar bort nitrat inte om miljö rik på syre. Därför frodas inte de bakterier som motverkar nitrat av vanliga filter. Det finns speciella filter som tar bort nitrat men dessa är vanligtvis dyra i jämförelse med andra filter. Det finns dock steg du kan vidta för att hålla nivån nitrat låg.

Håll akvariet rent. Avfall skapar nitrat. Ett rent akvarium skapar mindre nitrat till att börja med.

Mata inte fiskarna överdrivet mycket. Att mata för mycket bidrar till högre mängder nitrat och annat oönskat avfall, som fosfat.

Byt vatten. Att byta vatten regelbundet med vatten som har låga mängder eller inget nitrat kommer sänka nivån nitrat i akvariet. RO/DI vatten är ett utmärkt val för att hålla nivån nitrat låg.

Ha levande plantor. Levande plantor använder nitrat och kommer hjälpa hålla nivåerna i skick.

Använd filtermedium för att avlägsna kväve. Istället för dyra specialfilter för att ta bort nitrat, använd särskilda medium i de filter du redan har. Detta kommer inte drastiskt sänka nivån nitrat men kan användas tillsammans med ovan beskrivna metoder för ett gott resultat.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar